816
متن سوگند نامه اعضای شورای اسلامی شهر من در برابر کلام اله مجید ، به خداوند متعال سوگند یاد ...


829
... وظایف شوراهای اسلامی شهر ... در این آئین نامه برای ... خدا متعال سوگند یاد می کنم و با ...


580
قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی. آیین نامه ... شوراهای اسلامی شهر ... سوگند یاد ...


268
... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ... نامه برای ... قانون شوراهای اسلامی کشور در کلیه ...


290
... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ... نامه برای ... قانون شوراهای اسلامی کشور در کلیه ...


579
7- آیین نامه اجرایی قانون ... شوراهای اسلامی شهر و ... متعال سوگند یاد می کنم و ...


195
... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر ... شورای اسلامی شهر . ... اعضا به شرح زیر سوگند یاد می ...


142
... شوراهای اسلامی شهرها ‌آیین نامه ... عبارت شوراهای اسلامی شهر لفظ ... سوگند یاد ...


488
... جای عبارت شوراهای اسلامی شهر لفظ ... به شرح زیر سوگند یاد‌می ... نامه مالی ...


380
مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان ... شورای شهر ساری سوگند ... سوگند نامه را ...


611
۷- آیین نامه اجرایی ... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر . ... به شرح زیر سوگند یاد می ...


290
««««««متن سوگند نامه ... اسلامی شهر گرگان ... قانونی شوراهای اسلامی صرفاً به ...


332
شورای اسلامی نسیم شهر ... شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای كشور تحقق می یابد بنابراین ...


716
ماده 1 ـ منظور از شورا در این آیین‌نامه شوراهای اسلامی ... شوراهای اسلامی شهر ... سوگند یاد می ...


123
شورای اسلامی شهر ... و امور مالی شوراهای اسلامی شهر . ... اعضا به شرح زیر سوگند یاد می ...


360
... در شوراهای شهر به تبصره ... این سوگند را با ... در شورای اسلامی شهر عضویت ...


893
... جمعه هرات ، سرپرست فرمانداری خاتم، برخی از مسئولین شهرستان، اعضا شوراهای ... شهر و ...


259
... مالی شوراهای اسلامی شهر ... به شرح زیر سوگند یاد می ... قانون شوراهای اسلامی کشور و ...


814
... آئین اجرائی تشکیلات شوراهای اسلامی شهر ... نامه برای ... متعال سوگند یاد می کنم و ...


675
هیئت رئیسه موقت بلافاصله پس از انتخاب، با متن سوگند نامه هیئت رئیسه ... شوراهای اسلامی شهر ...