929
سکه های اشکانی. ... در سمت راست تصویر حک شده است مانند سکه های ارشک اول و بعضی سکه های مهرداد ...


703
در سال 123 پ.م، پس از مرگ اردوان یکم به دست سکاها، پسرش مهرداد دوم به تخت شاهنشاهی اشکانی تکیه ...


176
سکه های اشکانی از دو رسم الخط یونانی و پهلوی اشکانی و از جنس نقره به نام ... سکه مهرداد دوم.


576
مهرداد دوم. 5. اشکانی. ... یکی از دلایل اصلی عیار کم سکه­های اشکانی، وجود بی­انظباطی حکومت ...


971
سکه های دوره اشکانی. سکه های اشکانی ... از زمان مهرداد اول تاریخ بر روی سکه ها گنجانده شد که ...


562
فرهاد پس از پدرش مهرداد یکم به تخت نشست. او ششمین پادشاه اشکانی بود ... اینم سکه های مربوط ...


736
ضرابخانه های اشکانی نگارنده : ... بر سکه های پارت ها علامات یا حروف قسمت اول نام ... (5) ، مهرداد ...


179
سکه نقره دراخما مهرداد یکم، به همراه ریش و سربند ... انواع سکه های اشکانی سکه ... سکه های ...


199
سکه‌های ایران که در ... سکه مهرداد ... باستان‌شناسی و هنردوران، تاریخ ماد، هخامنشی، اشکانی ...


171
سکه ی اشکانی ... وی از مردی به نام قارِن نیز نام می برد که در سال 50 ترسایی در جنگ های مهرداد و ...


160
سکه های اشکانی از اسناد و مدارک گرانبهای ... نخستین بار در زمان مهرداد یکم تاریخ بر سکه ها ...


769
سکه های اشکانی. ... در سمت راست تصویر حک شده است مانند سکه های ارشک اول و بعضی سکه های مهرداد ...


63
سکه های اشکانی، صرف نظر از تنوع فوق العاده و خصوصیات ... به علاوه برخی از سکه های مهرداد ...


893
پسر اردوان اول و یکی از قدرتمند ترین پادشاهان اشکانی بوده است. مهرداد دوم ... سکه های اشکانی ...


451
سکه های اشکانی ... در سمت راست تصویر حک شده است مانند سکه های ارشک اول و بعضی سکه های مهرداد ...


733
قبل از بررسی سکه های اشکانی اشاره ای به چگونگی ... ارشک اول و بعضی سکه های مهرداد اول ...


681
به نظر می‌رسد با فتح میان‌رودان توسط مهرداد اول، سکه‌ها ... شده بر پشت سکه‌های اشکانی ...


68
چون مهرداد اشکانی، شاه سلوکی را از ... این لقب به زبان و خط یونانی روی سکه‌های بعضی ...


940
با روی­کار­آمدن مهرداد اول ... با این که سکه­های ساسانی تقلیدی کامل از سکه­های اشکانی نیست ...


382
سکه‌های پارتی، در تاریخ ... تاریخ پارس از اسکندر مقدونی تا مهرداد اشکانی، ترجمۀ هوشنگ ...