558
سکه های اشکانی. ... در سمت راست تصویر حک شده است مانند سکه های ارشک اول و بعضی سکه های مهرداد ...


661
در سال 123 پ.م، پس از مرگ اردوان یکم به دست سکاها، پسرش مهرداد دوم به تخت شاهنشاهی اشکانی تکیه‌ زد.


649
سکه های اشکانی از دو رسم الخط یونانی و پهلوی اشکانی و از جنس نقره به نام ... سکه مهرداد دوم.


424
سکه های دوره اشکانی. سکه های اشکانی از جنس نقره(درهم) و برنز(کالکوی) بودند. روی سکه ها تصویر نیم رخ شاه دیده میشود که به سمت چپ نگاه میکند.


639
مهرداد دوم. 5. اشکانی. ... یکی از دلایل اصلی عیار کم سکه­های اشکانی، وجود بی­انظباطی حکومت ...


822
سکه نقره دراخما مهرداد یکم، به همراه ریش و سربند ... تگ ها : انواع سکه های اشکانی سکه های ...


427
سکه های اشکانی، صرف نظر از تنوع فوق العاده و خصوصیات ... به علاوه برخی از سکه های مهرداد ...


485
قبل از بررسی سکه های اشکانی اشاره ای به چگونگی ... ارشک اول و بعضی سکه های مهرداد اول ...


215
پسر اردوان اول و یکی از قدرتمند ترین پادشاهان اشکانی بوده است. مهرداد دوم ... سکه های اشکانی ...


998
با روی­کار­آمدن مهرداد اول ... با این که سکه­های ساسانی تقلیدی کامل از سکه­های اشکانی نیست ...


83
سکه مهرداد دوم اشکانی. ... معنی خط یونانی سکه های اشکانی ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΣΑΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ...


697
سکه های اشکانی از اسناد و مدارک گرانبهای ... نخستین بار در زمان مهرداد یکم تاریخ بر سکه ها ...


878
سکه های اشکانی ... در سمت راست تصویر حک شده است مانند سکه های ارشک اول و بعضی سکه های مهرداد ...


276
سکه های اشکانی. ... در سمت راست تصویر حک شده است مانند سکه های ارشک اول و بعضی سکه های مهرداد ...


855
سکه ی اشکانی ... وی از مردی به نام قارِن نیز نام می برد که در سال 50 ترسایی در جنگ های مهرداد و ...


882
ضرابخانه های اشکانی نگارنده : ... بر سکه های پارت ها علامات یا حروف قسمت اول نام ... (5) ، مهرداد ...


312
سکه های اشکانی از جنس نقره و برنز هستند و واحد پولی و مبنای پولی سکه های ... سکه مهرداد دوم، ...


482
سکه های ایرانی در 2 فرمانرو ساسانی و ... سکه های دوران اشکانی. ... مهرداد اول ، اشک ...


219
دوره های تاریخی ضرب سکه; نمونه سکه های ... کردند اما از زمان مهرداد دوم اشکانی به حکومتهای ...


859
معروف به مهرداد کبیر اشکانی (مهرداد بزرگ) ... خط و زبان سکه های اشکانی ، یونانی است .