984
هر پنج قیراط معادل یک گرم می‌باشد. «سیر» معادل ۳۷۵ قیراط و برابر با ۷۵ گرم است.


537
Posts about هر مثقال سیر اونس پوند چند گرم written by Armin


730
هر مثقال چند گرم ... توی کار ما یعنی فروش زعفران ازش استفاده میشه رو معادل یک شانزدهم سیر ...


146
هر مثقال معمولی نیز معادل یک‌شانزدهم سیر و برابر با ۴٫۶۸۷۵ گرم است.


84
1 فیش حقوقی 4802 هر پوند چند گرم است 1123 ... - هر مثقال برابر 4.7 گرم است » 1 مثقال=4.7 گرم -هر سیر ...


759
در صد گرم سير خام ... جالب است كه با مصرف سير در چند ماه اول مقدر كلسترول ممكن است ...


206
یک سیر = 75 گرم یکا ... یک فنجان آرد معادل چند گرم است و برای بقیه مواد هم به همین میزان است.


768
مِثقال یکای وزن که برابر با ۲۴ نخود یا یک شانزدهم سیر ... گرم می‌باشد و هر سیر ... چند ضرب و ...


728
مثقال چیست؟ هر مثقال چند گرم است؟ هر کیلو چند مثقال است تبدیل مثقال به گرم هر مثقال زعفران چند است یک کیلو گل زعفران چند مثقال است هر مثقال تریاک چند گرم است هر سیر چند گرم است هر نخود چند گرم ...


535
آیا به گفته سرد و گرم چشیدگان روزگار ما مصرف همزمان ماست یا ماهی ... سیر ترشی چند ساله ...


770
مِثقال یکای وزن که برابر با ۲۴ نخود یا یک شانزدهم سیر ... گرم می‌باشد و هر سیر ... چند ضرب و ...


282
مثقال چیست؟ هر مثقال چند گرم است؟ هر کیلو چند مثقال است تبدیل مثقال به گرم هر مثقال زعفران چند است یک کیلو گل زعفران چند مثقال است هر مثقال تریاک چند گرم است هر سیر چند گرم است هر نخود چند گرم ...


371
آیا به گفته سرد و گرم چشیدگان روزگار ما مصرف همزمان ماست یا ماهی ... سیر ترشی چند ساله ...


923
سیر باعث بهبود ... * برای رفع سرماخوردگی کافی است که یک عدد سیر پوست‌کنده را در آب گرم ... چند ...


63
مقدار مصرف سیر برای این منظور۳۰ گرم در روز است. با مصرف سیر در چند ماه اول مقدار كلسترول ...


962
چند مثال: وقتی ... -هر سیر برابر 75 گرم است » 1 سیر=75 گرم - هر اونس برابر 28.35 گرم است » 1 ounce = 28.35grams


248
در یک تشت آب گرم بریزید و روغن سیر یا سیر خرد شده به آن اضافه کنید، پاها ... چند حبه سیر را ...


534
سیر‌ چون گرم و خشک است بنابراین ... جالب است که با مصرف سیر‌ در چند ماه اول مقدار کلسترول ...


472
یک سیر برابر با 75 گرم یک اونس برابر با 28/35 گرم ... سلام 30 گرم شیر چند میلی لیتر میشه؟


701
بعد از سبز شدن از دل زمین برگ‌ها به صورت چند شاخه به گل می‌نشینند. ... سیر طبیعت گرم و خشک دارد.