818
برنامه تبدیل مختصات جغرافیایی به یو تی ام - آرمان ... سیستم تصویر چیست ...


233
... سیستم مختصات یو تی ام مخفف چیست. ... پشتیبانی از سیستم ... و عرض جغرافیایی با جی پی اس ...


510
تبدیل مختصات UTM (یو تی ام) به مختصات درجه و دقیقه (Lat, Long) و بالعکس- اکسل. برای بسیاری از مهندسین علوم مختلف که سرو کار آنها با نقشه و سیستمهای مختصات جغرافیایی است، تبدیل سیستمهای مختصات ...


506
سیستم‌های Universal Transverse Mercator و Universal Polar Stereographic دو سیستم مختصات جغرافیایی مشابه هم هستند که ...


88
موقعیت ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی ... نوع دوم از سیستم مختصات یو تی ام ... سیستم مختصات چیست؟


994
ارائه نقشه یو.تی.ام برای ... به این سیستم، می تواند ... طول و عرض جغرافیایی آن و در ...


182
جی پی اس چیست جی‌پی‌اس ,جی‌پی‌اس چگونه كار مي كند,سیستم موقعیت ... جغرافیایی و عرض ...


883
بیشتر کاربردش موقعی بود که مختصات یو تی ام نقاط ژئودزی را داشتیم و میخواستیم مختصات ...


521
... طول و عرض جغرافیایی می ... سیستم ثبت ... و میگوید فایل یو تی ام را گم کرده ام ...


441
الف) تبدیل مختصات جغرافیایی از سیستم درجه به سیستم اعداد اعشاری A: Degrees Minutes Seconds to Decimal Degrees


66
تبدیل طول و عرض جغرافیایی نقاط به utm و بالعکس ... طول و عرض به یو تی ام ... پژوهشکده سیستم ...


98
سیستم روسی ... از حداقل سه ماهواره یا بیشتر، موقعیّت‌یاب می‌تواند طول و عرض جغرافیایی مکان ...


359
سیستم مختصات utm یو تی ام ... وجود دارد، فاقد مختصات جغرافیایی ... یو.تی.ام، نقشه ای است که ...


116
کوازار چیست؟ ... یو تی ام ( Universal ... محدوده ی شمالی و جنوبی این سیستم عرض های جغرافیایی 80 درجه ی ...


36
مختصات جغرافیایی ... مختصات یو.تی.ام) ... 2 Flow 1_Flow 2_Flow 3_Flow سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی ...


415
... (طول و عرض جغرافیایی) ... با لامبرت در چیست ... باز هم استفاده از سیستم یو تی ام برای ...


814
... مختصات جی پی اس بر اساس یو تی ام. ... و عرض جغرافیایی با جی پی اس دستی ... ام اس چیست؟


972
با عنایت به استفاده از سیستم مختصات یو تی ام ... سیستم اطلاعات جغرافیایی ... یو تی ام (utm) چیست ...


847
... نقشه یو تی ام "نقشه یو تی ام چیست ... های ملک در سیستم اداره ... جغرافیایی ملک به ...


274
روشهای تعیین امتداد شمال جغرافیایی با آسمان شب ... اسکیل فاکتور چیست سیستم utm ... سیستم یو تی ام