560
سی ویژگی انتقاد کردن/مناظره کردن محمود سریع القلم دانشگاه شهید بهشتی ۱٫هدف از نقد و انتقاد، بهتر فهمیدن و دقیق فهمیدن یک موضوع است. ۲٫هدف از نقد و انتقاد، نزدیک کردن یک فکر و نظریه بهfact است. ۳ ...


101
۳۰ ویژگی نروژ نام یادداشتی است که دکتر محمود سریع القلم ... سی ویژگی ... چرا اینقدر انتقاد ...


9
دکتر محمود سریع القلم ... بگید این سی ویژگی و ... جناب دکتر سریع القلم نوشته ها را ...


740
امید • دکتر محمود سریع القلم سیاست ... "سی ویژگی یک انسان ... سي ويژگي انتقاد/ دكتر محمود ...


313
دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه ... انتقاد سریع القلم از غفلت ... سی ویژگی افرادی که با ...


729
‎این صفحه برای حمایت از دکتر محمود سریع القلم،مشاور امور روابط ... سی‌ ویژگی انتقاد کردن و ...


22
سی ویژگی انتقاد کردن/مناظره کردن محمود سریع القلم دانشگاه شهید بهشتی ۱٫هدف از نقد و انتقاد، بهتر فهمیدن و دقیق فهمیدن یک موضوع است.


74
نظریه و عمل دکتر ظریف و همفکری ... همچون استاد بزرگ روابط بین الملل دانشگاه دکتر سریع القلم ...


26
گزارش کامل سخنرانی دکتر محمود سریع‌القلم ... وی با اشاره به سی ویژگی ... وی با انتقاد از ...


716
«30 ویژگی یک انسان با شخصیت»، تازه‌ترین نوشتار دکتر محمود سریع‌القلم است که در ادامه سلسله مطالب ویژگی‌های سی‌گانه نوشته شده است.


390
گزارش کامل سخنرانی دکتر محمود سریع‌القلم ... وی با اشاره به سی ویژگی ... وی با انتقاد از ...


497
«30 ویژگی یک انسان با شخصیت»، تازه‌ترین نوشتار دکتر محمود سریع‌القلم است که در ادامه سلسله مطالب ویژگی‌های سی‌گانه نوشته شده است.


398
دکتر محمود سریع القلم. ... این، سی ویژگی جامعه زنده ... تان از دکتر سریع‌القلم انتقاد میکنید ...


363
به گزارش انصاف نیوز، دکتر محمود سریع القلم در یادداشتی در سایت شخصی خود با عنوان «سی ویژگی جامعه زنده» نوشت: جامعه ای زنده است … : ۱- که در عرصه های اقتصاد، هنر، علم، سیاست، میان شهروندان رقابت ...


498
آخرین مطالب از محمود سریع القلم. یادداشتی برای نوروز ۱۳۹۷ : سی ویژگی یک شهروند مسئولیت­ شناس


522
سی ویژگی یک شهروند مسوولیت‌شناس. دکتر محمود سریع­ القلم در یادداشتی برای نوروز ۱۳۹۷ با عنوان «سی ویژگی یک شهروند مسئولیت­ شناس» در سایت شخصی خود…


143
30 ویژگی شهروند مطلوب از منظر دکتر محمود سریع القلم : 1. از راست‌گويي، لذت ببرد؛ 2. سعي نكند همه را داشته باشد: هم جذب كند و هم دفع؛ 3.


494
دکتر محمود سریع القلم در تازه ترین یادداشتش، سی ویژگی برای افراد موفق برشمرده است.این ۳۰ ویژگی عبارتند ...


629
دکتر محمود سریع القلم، در تازه ترین مطلبی که در وبسایت شخصی خود منتشر کرده، سی ویژگی افراد توانا را برشمرده است:


590
سی ویژگی افزایش ... دکتر محمود سریع القلم. ... سیاست خارجی چین در اختیار سیاست و انتقاد داخلی ...