98
بقول خود شاعر: ... را با شرح احوال و سبک و طرز تفکر حدود صد تن از شاعران پارسی گوی هندی و سندی بیان نموده است. با ذکر نمونه ای از اشعار آنان انجام دادم. چون موضوع این رساله در زبان فارسی در کتابی مستقل بی سابقه بود و چنین ...


585
با این همه محمد عوفی در نسک لباب‌الباب نخستین شاعر به زبان فارسی دری را بهرام گور می‌داند. شاعران سده سوم(۲۰۰–۳۰۰ ق)


319
آرشیو : قرن سیزده هجری ... محمد صادق از شعرای چیره دست اصفهان این شاعر جادو بیان در ساختن ماده تاریخ قدرت عجیبی داشت بطوریکه میتوان گفت در این فن گوی سبقت از همگنان ربوده است . بیشتر قصاید وی از اول تا آخر هر مصراعش تاریخ ...


559
مولانا جلال الدین بلخی، شاعر قرن سیزده میلادی، برای سالیان دراز شاعر محبوب در آمریکا بوده است.


621
وفات سید رضا هندی شاعر قصیده معروف کوثریه سال 1362 هجری شناخت مختصری پیرامون سید رضا هندی : هشتم ذى قعده سال 1290 هجرى قمرى، …


511
ما فقط در تاریخ به نام دو شاعر خارجی برمی خوریم که در قرن هفتم هجری به سند آمدند و در آنجا اقامت گزیدند. یکی از آنان علی بن حامد کوفی است که قدیمیترین تاریخ موجود سند یکی «منهاج الدین و الملک ...


130
بیدل دهلوی (1054-1133 ه.ق.) یکی از بلندآوازه­ترین شاعران پارسی­گوی سرزمین هندوستان و بزرگترین شاعر شاخة هندی سبک مشهور به هندی است؛ اما اشعار او در ایران به قدر کافی نقد و بررسی نشده است. وزن یکی از عناصر اصلی شعر و از مهمترین ...


995
ملا غلامرضا گریان بروجردی شاعر قرن سیزدهم قمری ... او از آخرین شاعران بزرگ سبک هندی بود. از آثار او می‌توان به تذکره شعرا، دیوان اشعار، صفیر دل و حدیقه ثانی در برابر حدیقه سنایی و تذکارات العاشقین در برابر لیلی و مجنون ...


217
عبدالقادر بیدل یا بیدل دهلوی، شاعر پارسی‌سرای سبک هندی بیدل شیرازی، شاعر و طبیب دوران قاجار بیدل کرمانشاهی، از شاعران بزرگ ایرانی قرن سیزده قمری


744
بی شک جامی را میتوانیم از بزرگترین شاعران قرن نهم بدانیم. بسیاری از تذکره نویسان او را خاتم شعرای پارسی زبان می دانند و برخی او را یکی از بنیانگذاران سبک هندی و روش پیچیده گویی می شمارند و این ...


382
پس از گوپتاها تا قرن سیزده میلادی حکومتهای زیادی در شمال هند با درگیری، شکست و پیروزی یکی پس از دیگری برروی کار آمدند. باتوجه به عدم قدرتمندی این حکومتها، جنوب هند امنیت وآرامش بیشتری نسبت به شمال داشت و سرگرم تعامل و ...


704
دوره صفوی یکی از مهمترین ادوار تاریخی ایران قدیم در زمینه ارتباطات خارجی است. در این میان روابط فرهنگی و سیاسی با هند به سبب زمینه‌های کهن تاریخی و اغلب مسالمت آمیز؛ بویژه در حوزه زبان و ادبیات فارسی بسیار برجسته است.


993
جریان ادبی ایران تا اواخر عصر صفوی (نیمه اول قرن دوازدهم ه.ق.) متکی بر سبک هندی (یا اصفهانی ) بود. دیدگاههای مختلف و گاه متناقضی نسبت به این سبک از اواسط قرن دوازدهم(اواخرعصرصفویه) تا عصر حاضر وجود دارد.


849
سیزده بدر در شعر استاد شهریار عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور ( مولوی ) ديدار تلخ (فروغ فرخ زاد)


579
شاطر قمی، مصطفی. قرن: 14 (1356-1309 ق) شاعر، متخلص به شاطر و شاطر مسكین. در قم متولد شد. تا سیزده سالگى در مكتب ملا على ‌اصغر علوم مقدماتى را فراگرفت.


107
زندگینامه حافظ. زندگینامه حافظ. شمس الدین محمد ملقب به لسان الغیب غزلسرای بزرگ و نامی ایران در قرن 8 میزیست.


626
در چند دهه گذشته تلاش هایی برای شناخت هرچه بیشتر بیدل انجام گرفت و چندین کتاب و ده ها مقاله حاصل رویکرد دوباره به شعر و زنگی این شاعر هندی تبار فارسی زبان است. در این مقاله ابتدا به نظرگاه های ...


829
عوفى در لباب الالباب نوشته است که "اشعار او صد دفتر برآمده است" و رشیدى سمرقندى شاعر قرن ششم گفته است که "شعر او را برشمردم سیزده ره صدهزار". به نظر من معنى مصراع آن است که سیزده بار شعر او را ...


730
خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین محمد حافظ شیرازی (زاده ح.۷۲۷ (قمری) – درگذشته ۷۹۲ (قمری))، معروف به لسان‌الغیب، ترجمان الاسرار، لسان‌العرفا و ناظم‌الاولیا شاعر بزرگ سدهٔ هشتم ایران (برابر قرن چهاردهم میلادی) و یکی ...


315
عده ای گفته بودند خیام در خلال عمر چندین بار تغییر رویه داده و افکارش سمت و سوهای گوناگون کاویده و باز هدایت با استناد به رباعیاتی یکدست و هم محتوی مربوط به دو دوره سنی مختلف شاعر( با توجه به ...