607
با این همه محمد عوفی در نسک لباب‌الباب نخستین شاعر به زبان ... واسوخت در قرن ... شعر سبک هندی ...


274
بقول خود شاعر: ... حدود صد تن از شاعران پارسی گوی هندی و سندی بیان ... در هند/ قرن سیزده ...


462
افراد این خاندان نه تنها هنر پرور و شاعر نواز بودند ... پارسی گوی هندی و ... قرن سیزده


139
... گوی هند در نیمه دوم قرن سیزده و اوایل ... شاعر هندی است که اشعار فارسی ... قرن 14 تا اوایل قرن ...


463
شاعر مرثیه‌سرای‌ قرن ... نیز رجوع کنید به ص‌ سیزده‌، شعر ... داس هندی(قرن ...


888
عبدالقادر بیدل یا بیدل دهلوی، شاعر پارسی سرای سبک هندی بیدل شیرازی، شاعر و ... قرن سیزده ...


363
ملا غلامرضا گریان بروجردی شاعر قرن سیزدهم قمری ... او از آخرین شاعران بزرگ سبک هندی بود.


708
شمس الدین محمد ملقب به لسان الغیب غزلسرای بزرگ و نامی ایران در قرن 8 ... شاعر بلند ... هندی; سایر ...


991
مقدمه: اینکه شاعری تمام اشعار خود را به زبان غیر مادری بسراید با آنچه که برخی اشعار آن به ...


643
صائب تبریزی ( شاعر قرن یازدهم) مشهورتر از آن است که نیازی به معرفی داشته باشد. غرابت مضمون و ...


803
ملک قمی, ملا ملک محمد شاعر عهد اکبرشاه هندی ... مخفی, زیب النساء هندی ایرانی الاصل ( قرن یازدهم )


392
در نیم قرن گذشته که سیزده بدر ... همچنین کتاب اردشیرنامه که توسط شاعر ... ۲۵ میلیون هندی ...


128
مقالۀ حاضر به بررسی سبک اشعار «کمال‌الدین حسن کاشی» شاعر قرن ... شاعر، سیزده ... شاعر هندی: ...


633
نورالدین عبدالرجمان جامی شاعر؛ ادیب و ... شاعران قرن ... سبک هندی و روش پیچیده ...


289
مولانا جلال الدین بلخی، شاعر قرن سیزده میلادی، برای سالیان دراز شاعر ... نویسنده هندی ...


117
... گوی هند در نیمه دوم قرن سیزده و اوایل ... شاعر هندی است که اشعار فارسی ... قرن 14 تا اوایل قرن ...


591
به تدریج در قرن اول هجری کسانی که مایل به کسب ... ، وجیه‌الدین لسانی شیرازی شاعر سبک هندی ...


538
نورالدّین عبد الرّحمن بن احمد بن محمد معروف به ، ملقب به خاتم الشعرا شاعر، موسیقی‌دان ...


110
شعر اشعار عاشقانه اشعار زیبا حسین پناهی سهراب سپهری, شعرهای کوتاه, باباطاهر , شاعران بزرگ ...


230
علی بن احمد سیفی: شاعر و نویسنده فارسی‌زبان. محمد بن ابی البرکات ... فقیه شیعهٔ هندی.