138
رتبه دانشگاهی: دانشیار گرایش : طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایند تلفن دفتر : 50 ...


765
شماره عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما تاریخ دفاع 1 طراحی بویلرها علیرضا ...


251
فلر گازی (gas flare) که به آن فلر استک یا برج فلر (flare stack) نیز می‌گویند یک وسیله سوزاندن گاز می ...


86
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1


925
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1