427
رتبه دانشگاهی: دانشیار. گرایش : طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایند . تلفن دفتر : 50 ...


137
شماره عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما تاریخ دفاع 1 طراحی بویلرها


221
بررسي روش های نوین جداسازی,بررسي روش های نوین جداسازی


515
اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۶ اردبهشت ۱۳۹۲ توسط شرکت ...


689
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1