16
رتبه دانشگاهی: دانشیار. گرایش : طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایند . تلفن دفتر : 50 ...


249
شماره عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما تاریخ دفاع 1 طراحی بویلرها


64
بررسي روش های نوین جداسازی,بررسي روش های نوین جداسازی


239
دوره آنلاین شبیه سازی مخازن نفت با نرم افزار Eclipse


358
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1


470
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1