801
شب ادراری در افراد بالغ. ۲ شهریور, ... شب ادراری در بالغین انواع مختلف دارد که عبارتند ...


201
شب ادراری در افراد بالغ. ... شب ادراری در اصل به واسطه غلبه بلغم در مثانه است. در واقع این مشکل ...


539
... بسازند و مستعد شب ادراری باشند. تاخیر در ... بالغ تحت فشارهای ... خلق در افراد ...


92
حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب ادراری هستند. ... علل شب ادراری در ...


130
شب ادراری در ... افراد بالغ دارای شب ... نتیجه میزان ادرار این افراد در شب افزایش ...


628
... شب‌ادراری در کودکان ارتباط قابل توجهی ... آن در نوجوانی 1.5 درصد و در افراد بالغ یک ...


298
... شب‌ادراری در کودکان ارتباط قابل توجهی با نوزاد تازه متولد شده در خانواده دارد. ...


99
حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب. ... اگر شب ادراری در بزرگسالی شروع شده باشد، علت آن معمولا ...


452
حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب ادراری هستند. ... شب ادراری در بالغین انواع مختلف دارد که ...


111
حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب ادراری هستند. ... شب ادراری در بالغین انواع مختلف دارد که ...


760
شب ادراری در دو نوع مزمن یا ... کاهش میدهد.بنابراین،افراد دارای سطح پایین هورمون ... بالغ (1 ...


475
حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب ادراری هستند. ... شب ادراری در بالغین انواع مختلف دارد که ...


812
حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب ادراری هستند. ... شب ادراری در بالغین انواع مختلف دارد که ...


686
تا کنون اغلب تصور می‌شد شب‌ادراری در کودکان ... این افراد دارای ... بالغ تحت ...


925
... شب ادراری در ... سال های آتی افراد در جوامع ... کودک با افراد بالغ مانند ...


153
شب ادراری در ... حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب ادراری هستند.


774
شب‌ادراری در کودکان ارتباط قابل توجهی با نوزاد تازه متولد شده در ... افراد متاهل کمتر ...


388
شب ادراری کودکان،شب ادراری در کودکان ... 3 تا 4 درصد افراد مبتلا ... مثلاً فرد بالغ تحت ...


854
... گیاهی,درمان شب ادراری در کودکان,درمان ... در افراد ... بالغ تحت فشارهای ...


499
11/3/2008 · به نظر میرسه شب ادراری دارید. ... در کنار او در خواب باشم بیوفته