622
دفع غیرارادی ادرار هنگام خواب را شب ادراری می گویند. حداقل ۲ درصد افراد بالغ دارای شب ادراری ...


69
شب ادراری در افراد بالغ علت و راه درمان شب ادراری در کودکان و افراد سالمند وجود دارد اما در ...


157
دفع غیرارادی ادرار هنگام خواب را شب ادراری می گویند. حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب ادراری ...


829
شب ادراری در بالغین انواع مختلف دارد که عبارتند از: ... حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب ...


355
دفع غیرارادی ادرار هنگام خواب را شب ادراری می گویند. حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب ادراری ...


454
دفع غیرارادی ادرار هنگام خواب را شب ادراری می گویند. حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب ادراری ...


844
دفع غیرارادی ادرار هنگام خواب را شب ادراری می گویند. حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب ادراری ...


274
عوارض مثانه پرکار دفع ادرار یک فرد بالغ و سالم در طول ... شب ادراری ... یا در مورد افراد ...


157
بنابراین افراد ... مثلا فرد بالغ ... هم چنین تکرار ادرار شبانه می تواند تظاهری از شب ادراری در ...


860
دفع غیرارادی ادرار هنگام خواب را شب ادراری می گویند. حداقل 2 درصد افراد بالغ دارای شب


473
مشاوره و روانشناسی تحصیلی - شب ادراری در کودکان - مشاوره و روانشناسی تحصیلی، برنامه ريزي ...


806
تا کنون اغلب تصور می‌شد شب‌ادراری در ... در روده بزرگ این افراد است ... بالغ تحت ...


121
دفع غیرارادی ادرار هنگام خواب را شب ادراری می گویند. حداقل ۲ درصد افراد بالغ دارای شب ادراری ...


797
شب ادراری افراد ... شب ادراري در بزرگسالان معمولا به علت بیماری‌های جانبی رخ می‌دهد.


958
ارتباط شب‌ادراری با نوزاد تازه متولد شده در خانواده


977
شب‌ادراری در کودکان ارتباط قابل توجهی با نوزاد تازه متولد شده در خانواده دارد.


997
شب ادراری در دو نوع مزمن یا اولیه ... جالب آنکه 3 درصد افراد تا پانزده سالگی نیز ... » بالغ (٢ ...


108
ارتباط شب ادراری و دیابت در ...


486
اورولوژی علمی است كه از بیماری و اختلالات و درمان سیستم ادراری در مردان و زنان و نیز ...


100
دکتر حبیب آریامنش، جراح کلیه و مجاری ادراری در ... افراد بالغ طی ... در طول روز و شب با ...