212
فداکاری های امام علی. ... زخم زبان ابولهب و ديگران را به جان تحمل كرد و با شجاعت بى نظير ...


869
امام علی (ع) حضرت ... اگر خصلت ها از يكديگر متمايز و جدا شوند، هر آينه راستى با شجاعت باشد و ...


774
... شجاعت علی در ... علی و برخی از ... حسن بزرگترین پسر علی و فاطمهٔ زهرا و دومین امام شیعه ...


244
اسوه شجاعت و فداکاری; اسوه شجاعت و ... شرح فداکاری امام علی علیه ...


311
شجاعت حضرت علی ... سپس مسافع بن طلحه که پدر و دو عمویش به دست علی علیه السلام کشته شده بودند ...


937
شب هجرت و فداکاری امام علی (ع) در شهر مکه فقط چند تنی از مسلمانان مانده ... شجاعت امام علی ...


27
... از صفات بی‌نظیر امام علی ... ایثار، شجاعت و استقامت در راه خدا ... و لید و عکس ; امام و ...


801
اسوه شجاعت و فداکاری. اسوه شجاعت و ... شرح فداکاری امام علی علیه ...


764
... صبر، گونه ای از شجاعت است. ۵. فداکاری ... شجاعت و شهامت امام ... و نسبت به امام علی ...


936
ایثار، رشادت و شجاعت حضرت علی ... اوج رساند و امام زمان خویش ... ی درس فداکاری، شجاعت و ...


834
ایثار، رشادت و شجاعت حضرت علی ... اوج رساند و امام زمان خویش ... ی درس فداکاری، شجاعت و ...


981
... شجاعت و بی‌باکی امام ... باشند و همچون حسین بن علی ... و شجاعت و فداکاری ...


362
امام و رهبری ... با رشادت و فداکاری افتخار ... قرار دادن دلاورمردی و شجاعت حضرت علی ...


727
... امام علی(ع)مظهر علم شجاعت ... و گفتن چنین مطالبى از طرف پیامبر اكرم (ص ) و امام باقر ...


671
خانواده در علم و شجاعت برابريم ... علیه السلام چهل داستان و چهل حدیث از امام علی علیه ...


904
... است كه در شجاعت و ... امام علی علیه ... و آله ستود و گفت: این نهایت فداکاری است ...


245
علي و ارتباط با زنان و ... امام خميني، تربيت يافته فرهنگ ...


140
← شجاعت و فداکاری امام ... از خودگذشتگی و فداکاری آن حضرت ... امام علی بعد از پیامبر ...


770
«آبروی شجاعت ... مرتبه ای که شاید در روز عاشورا و با فداکاری امام حسین ... و علی اکبر ...


432
... ولی شجاعت و بی باکی امام ... و فداکاری در راه خداست و ... امام علی ایستاد و پس ...