176
فداکاری های امام علی. ... زخم زبان ابولهب و ديگران را به جان تحمل كرد و با شجاعت بى نظير ...


988
امام علی (ع) حضرت ... اگر خصلت ها از يكديگر متمايز و جدا شوند، هر آينه راستى با شجاعت باشد و ...


740
اسوه شجاعت و فداکاری; اسوه شجاعت و ... شرح فداکاری امام علی علیه ...


908
خانواده در علم و شجاعت برابريم ... علیه السلام چهل داستان و چهل حدیث از امام علی علیه ...


401
... جوانان ایران اسلامی با شجاعت و الگو قرار دادن دلاورمردی وحضرت علی‌اکبر ... امام و رهبری ;


50
... شجاعت علی در ... علی و برخی از ... حسن بزرگترین پسر علی و فاطمهٔ زهرا و دومین امام شیعه ...


475
شجاعت حضرت علی ... سپس مسافع بن طلحه که پدر و دو عمویش به دست علی علیه السلام کشته شده بودند ...


784
... از صفات بی‌نظیر امام علی ... ایثار، شجاعت و استقامت در راه خدا ... و لید و عکس ; امام و ...


599
ایثار، رشادت و شجاعت حضرت علی ... اوج رساند و امام زمان خویش ... ی درس فداکاری، شجاعت و ...


897
... شجاعت و شهامت امام حسن ... فداکاری، ننگ ... می پرداختند و نسبت به امام علی-علیه السلام ...


843
... در شجاعت و فداکاری، تکیه گاهی ... باشد که من در امان باشم و امام ... علی و رضا ...


199
فتوت ، مروت ، شجاعت ... جانبازی و فداکاری ... ابن ملجم متعهد قتل امام علی ( ع ) شد و در شب ...


812
... شجاعت و فداکاری» ثبت شده ... امام علی (ع) [ ۴ ] بهمن میزانی [ ۱ ] فرزان انگار [ ۱ ] عزیز نسین [ ۱ ]


536
شجاعت علی ولی و فداکاری او(روحش شاد) تاريخ : پنجشنبه یکم تیر ۱۳۹۱ | 11:45 ... امام زاده علی ...


58
«آبروی شجاعت ... مرتبه ای که شاید در روز عاشورا و با فداکاری امام حسین ... و علی اکبر ...


168
... شجاعت و بی‌باکی امام ... باشند و همچون حسین بن علی ... و شجاعت و فداکاری ...


774
... صبر، گونه ای از شجاعت است. ۵. فداکاری ... شجاعت و شهامت امام ... و نسبت به امام علی ...


237
شب هجرت و فداکاری امام علی (ع) ... بعدی شجاعت امام علی (ع) در جنگ ها کنار ...


604
جلوتر بیا، عباس پیش روی پدر ایستاد و امام با دست ... امام علی ... شجاعت هاشمی و علوی از ...


121
او سرو بوستان استقامت است که با ایثار، رشادت و شجاعت ... علی اکبر(ع) فرزند امام ... و فداکاری ...