892
شركت پالايش نفت امام ... ناصر بابايي به عنوان سرپرست شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران ...


217
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ... شركت توسعه صنایع پالايش نفت. مديريت ...


713
پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران-پورتال شرکت ملی نفت


713
مدير توسعه منابع انساني شركت ملي پالايش و پخش در حكمي مهری مومنی را ... شركت پالايش نفت امام ...


253
بيانيه ماموريت منابع انساني شركت ملي پالايش و پخش. نظام توسعه منابع انساني، هم راستا با اهداف كلان كشور و صنعت نفت به منظور تحقق اهداف و اجراي قوانين و تكاليف قانوني مرتبط، مسئوليت ...


339
‎شركت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران‎. 589 likes. ‎شركت ملي پالايش و پخش فرآوردهاي نفتي ايران يكي از 4 شركت اصلي زير مجموعه وزارت نفت جمهوري...


331
شركت پالايش نفت امام خميني ... سمت سازماني: مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شركت ملي پالايش و ...


724
شركت پالايش نفت ... اقدام به اجراي پروژه تعالي سازماني بر اساس مدل دبيرخانه جايزه ملي ...


312
کتابخانه مرکزي شرکت ملي پالايش و پخش و فرآورده هاي نفتي ايران در سال 1385 با هدف ارتقا سطح دانش و گسترش اطلاعات علمي جامعه استفاده كننده، فعاليت خود را به عنوان كتابخانه تخصصي در ساختمان مركزي ...


477
طرح توسعه شركت پالايش نفت امام خميني ... كارفرما: شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ...


906
کتابخانه مرکزي شرکت ملي پالايش و پخش و فرآورده هاي نفتي ايران در سال 1385 با هدف ارتقا سطح دانش و گسترش اطلاعات علمي جامعه استفاده كننده، فعاليت خود را به عنوان كتابخانه تخصصي در ساختمان مركزي ...


599
طرح توسعه شركت پالايش نفت امام خميني ... كارفرما: شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ...


728
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ... ميدان سپاه «ميدان نفت» - شركت ملي پخش فرآورده هاي ...


689
‎شركت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران‎. 596 likes. ‎شركت ملي پالايش و پخش فرآوردهاي نفتي ايران يكي از 4 شركت اصلي زير مجموعه وزارت نفت جمهوري...


324
اخبار صنعت نفت; اخبار شرکت در رسانه ها ; نظرسنجی ;


450
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران. شركت پالايش نفت آبادان. شركت پالايش نفت ...


428
وزیر نفت در ... مرحله نيمه نهايي مسابقات قرآن كريم، نهج البلاغه و اذان در شركت ملي پالايش ...


876
شركت پالايش نفت تبريز در راستاى به روز ... مسئولين شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ...


363
شركت ملي پخش ... پخش فرآورده های نفتی ايران وارث ٩٠ سال تجربه صنعت نفت ایران در عرصه های ...


343
شركت ملي نفت ايران; شركت ملي گاز ايران; شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران