203
شرکت ایرانی ... جهت دريافت آخرين اخبار شرايط فروش و ليست قيمت محصولات گروه خودروسازي ...


893
مدیریت فروش و بازاریابی - ... در فروش محصولات شرکت و بازاریابی برای شرکت موفق باشند؛ در ...


211
دانلود. وضعيت خودروي مشتري. در راستاي افزايش رضايت مشتريان و شفاف سازي اطلاعات، كليه ...


305
مدیران ارشد شرکت تماس با مدیریت بازرسی ... شرکت سایپا ... معاون بازاریابی ، فروش و ...


848
شرکت ایرانی ... طریق برنامه ریزی منسجم و مدیریت ریسک کاهش یافته، تا از ... فروش و خدمات پس ...


792
مدیران ارشد شرکت تماس با مدیریت ... شرکت سایپا ... انتصاب معاون جديد بازاريابي و فروش ...


317
آموزش بازاریابی و آموزش فروش و فروشندگی توسط مهندس احسان نصیری مشاور بازاریابی و فروش در ...


225
... امور بازاریابی و فروش ... ارشد مدیریت اجرائی (mba) است و در ... شرکت ایران کاوه سایپا ...


927
برنامه ریزی بازاریابی و فروش ... فروش و بازاریابی hrm. مدیریت ... ها و در شرکت های ...


108
معاون بازاریابی و فروش گروه خودرو سازی ... به ماهیت اقتصادی شرکت سایپا ، افزایش قیمت ...


278
معاون بازاریابی و فروش گروه خودرو سازی ... به ماهیت اقتصادی شرکت سایپا ، افزایش قیمت ...


246
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در حکمی قائم مقام مدیرعامل در امور بازاریابی و فروش گروه ...


989
در دو سال گذشته محمودی به عنوان قائم مقام حوزه بازاریابی و فروش شرکت ... مدیریت سبز به سایپا ...


109
بنیانگذار مکتب سادگی بازاریابی و فروش ... بازاریابی برای شرکت ... علم مدیریت و بازاریابی ...


723
وظیفه ما افزایش فروش و سهم بازار شرکت ... جامع مدیریت فروش و بازاریابی در ... سایپا ، پارس ...


523
گروه سایپا ... مدیریت بازاریابی. شرکت نفت ، تهران ... آموزش در بازاریابی فروش و مدیریت 0 ...


695
درک موانع داخلی و خارجی فروش و بازاریابی شرکت و ... جامع مدیریت فروش و بازاریابی ...


290
... پرشیا مدیا- ایران خودرو- سایپا ... مدیریت بازاریابی. شرکت ... دوره مدیریت بازاریابی و فروش ...


621
دو فایل مشابه بارابطه بین بازاریابی و میزان فروش ... فروش، شرکت سایپا; ... مدیریت بازاریابی ...


811
... استراتژیک شرکت سایپا چشم ... فروش و خدمات پس از فروش; مدیریت ... بازاریابی و ...