474
هواپیماسازی هواسا. ... 16 اسفند ماه 1396 شاهین افخمی در نوشته شرکت صنایع هواپیماسازی ایران ...


985
شرکت هوا فضای درنا : 1387/11/20: 2: مهندسي هوافضاي ... هواپيماسازي هواسا: 1387/11/20: 46: هواپیماسازان ...


929
نام شرکت : هواپیماسازی هواسا: کد ملی : نام مدیر عامل : مهندس پناهی: کد عضویت : 3 ...


630
نام شرکت حوزه ... هواپیماسازی هواسا: طراحي و ساخت هواپيماهاي سبك و هواپيماهاي راديوكنترل


782
10/18/2009 · رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت هواپيما سازي هواسا خواستار حمايت و سرمايه گذاري دولت در پروژه هاي هواپيما سازي به صورت همكاري مشترك با شركت هاي اروپايي شد.