248
با حکم توفیقی دکتر حسین سلیمی جایگزین سید صدرالدین شریعتی، رییس قبلی دانشگاه علامه شد.


525
بالاخره سرپرست وزارت علوم، حجت‌الاسلام صدرالدین شریعتی را از ریاست دانشگاه علامه ...


532
صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه برکنار شد | زمانه: رسانه مستقل برای عرضه اخبار، گزارش ...


888
با حکم جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران ...


863
با حکم سرپرست وزارت علوم، صدرالدین شریعتی برکنار و جای او را حسین سلیمی گرفت. دوره هشت‌ساله ...


986
حجت‌الاسلام صدرالدین شریعتی از ریاست دانشگاه علامه‌طباطبایی برکنار شد : بالاخره سرپرست ...


568
طی حکمی از سوی سرپرست وزارت علوم، دکتر حسین سلیمی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علامه ...


195
آقای شریعتی حدود هشت سال ریاست دانشگاه علامه طباطبایی را بر عهده داشت و مدیریت او انتقادهای ...


94
طی حکمی از سوی سرپرست وزارت علوم، دکتر حسین سلیمی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علامه ...


569
مشاور وزیر ارشاد در امور زنان، از فعالیت در وزارت ارشاد کنار گذاشته شد.


429
حجت‌الاسلام صدرالدین شریعتی از ریاست دانشگاه علامه‌طباطبایی برکنار شد + متن حکم سلیمی .


375
حسین سلیمی به دنبال برکناری صدرالدین شریعتی سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی شد.


317
طی حکمی از سوی سرپرست وزارت علوم، دکتر حسین سلیمی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علامه ...


891
سرپرست وزارت علوم، حجت‌الاسلام صدرالدین شریعتی را از ریاست دانشگاه علامه طباطبایی برکنار ...


756
بالاخره سرپرست وزارت علوم، حجت‌الاسلام صدرالدین شریعتی را از ریاست ... طباطبایی برکنار شد ...


210
شریعتی از ریاست دانشگاه علامه برکنار شد/ آغاز اعتراضات


978
9/17/2013 · ناگفته‌های شریعتی، رئیس برکنار شده دانشگاه علامه: برای حفظ احترام برخی اساتید را بازنشسته ...


673
سرپرست وزارت علوم برگزار شد و دکتر شریعتی رئیس ... صدرالدین شریعتی رییس برکنار شده دانشگاه ...


460
هاشمی بر اساس این حکم جایگزین محمدرضا شریعتی ... که داشت می بایست قبلا عزل می شد رئیس خوب است ...


571
سرپرست جدید دانشگاه علامه طباطبایی حاکم کردن جو آرامش و دوستی بیشتر میان اعضای هیات علمی و ...