406
از من بگذر. متن آهنگ از من بگذر از علیرضا قربانی غمگین چو پاییزم ، از من بگذر شعری غم انگیزم ...


181
وز غم عشق تو در شهر چه غوغاست که نیست


106
حکیمانه - اشعار زیبای سهــراب سپهــری - ادبیات ایران و جهان - حکیمانه