753
گلچین اشعار ایرج میرزا - می ترسم - دل به کف غصه نباید سپرد ..... اول و آخر همه خواهیم مرد


947
این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده ... ز خال عنبرین افزون ز زلف یار می‌ترسم.


355
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان بزرگترین پایگاه ادبی شعر فارسی


522
شاعر: سهراب عرب زاده.سرگشته., شعر: از خویش می ترسم, دفتر: روزگار سرگشته, من از بیگانگان هرگز ولی از خویش می ترسم "از آن گرگی که می پوشد لباس میش می ترسم" غمی دارم از آن یاری که صادق بود و دیگر نیست ...


214
من از اشکی که میریزد ز چشم یار میترسم از آن روزی که اربابم شود بیمار می ترسم همه ماندیم در جهلی شبیه عهد دقیانوس من از خوابیدن منجی درون غار می ترسم !


648
من این کلمه ی سخی را اول بار است که دارم در این شعر رؤیت می ... گفتم ای عشق من از چیز دگر می‌ترسم.


763
آوای دل : شعر می ترسم...از دفتر شعرپاییز هستیاز شاعرالهام احمدی


408
کلبه تنهایی - شعر نیش عقرب ... من از عقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسم ...


609
من از آن می ترسم غزلخانه ... آموزش وزن شعر به زبان ساده 7. آموزش وزن شعر به زبان ساده 6.


290
من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم! دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم!


202
شعر های عاشقانه; متن ... می‌ترسم. باران برتمام دنیا ببارد و تو ... که پا به عرصه‌اش می ...


473
می ترسم این شعر آخری باشد که می نویسم! گوشی را بردار ...


889
شعر مدح و مناجات شعر مدح و مناجات امام زمان (عج) من از اشکی که می ریزد ز چشم یار می ترسم


273
جن رفته در این شعر در این وزن عروضی می‌ترسُم از این حیف شدن ... می‌ترسُم از اون لحظه که ...


217
من از عاشق شدن در این غروب تار می ترسم. من از این اشتباه ساده با تکرار می ترسم. تو از شرمی که در چشمان من پیداست می رنجی؟


949
سروده و دکلمه: استاد مرتضی کیوان هاشمی استاد مرتضا کیوان هاشمی, استاد مرتضی کیوان هاشمی, مرتضا کیوان هاشمی, مرتضی کیوان هاشمی, ترسم


635
همچنین در بیت دهم پنج بار تکرار واج «خ» نیز بسیار به صلابت و صولت شعر کمک می ... این می ترسم که ...


849
در یک شب سیاه می بلعد! نمی ترسم از احتمال برخورد شهاب ... می ترسم این شعر آخری باشد که می نویسم!


831
لرزم از سرما نیستاز تنهایی ام می ترسم ... **** شعر دلتنگی عاشقانه و همدردی ****


543
شعر ترسناک! (۱) شکستـــــــه بادبانم از هجــــــوم بــــاد می ترسم به کشتی-بی خیال دال- چون سَنباد(!)