669
اما حبس تعزیری اجرا می‌شود و نوعی تأدیب به‌شمار می‌آید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات ...


808
تعزیر طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم وگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق که میزان آن بایستی کمتر از حد باشد.


938
ولی در اجرای حکم شلاق در مجازازت تعزیری در هنگام تازیانه زدن اگر شلاق به جای دیگری از بدن ...


844
محکومین به حبس تعزیری بیش از ... تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری حكم صادر كرده از ... در چه صورت جرم ...


649
مشاوره حقوقی و قضایی - شلاق تعزیری - مشاوره حقوقی رایگان توسط وکیل دادگستری - مشاوره حقوقی و قضایی


238
شلاق تعزیری: ... برای روزه خواری در ملاء عام حکم شلّاق چه تعداد و به چه صورتی اجراء می شود؟


356
و امروز که حکم رو گرفتم نوشته محکوم به 30 ضربه شلاق (ننوشته تعزیری ... شلاق اساسا به چه معناست ...


415
پاسخ مخاطب محترم عنایت داشته باشید منظور از شلاق تعزیری در رابطه ... کند، به چه معناست ...


466
تعریف مجازات تعزیری ... در خصوص "حبس تعزیری" ضروری به ... و جزای نقدی و شلاق که میزان ...


984
با توجه به اینکه مجازات تعزیری از چه ... به حبس یا شلاق تعزیری ... به چه معناست ...


544
تعزیر و حد با هم چه ... بودن آن نسبت به حد (100 ضربه شلاق) ... موارد زیر دست به صدور حکم تعزیری می ...


36
وقت بخیر در صورتیکه قاضی به جرم تهدید به مرگ ... یکسال تعلیق ، به چه معناست ... شلاق تعزیری;


509
تعلیق اجرای مجازات به چه معناست ... در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه ... مورد شلاق.


251
لَواط یا به ... ‌کردن از روی شهوت هر دو را با مجازات سی‌ویک تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری ...


348
مصوب سال 1392، متهم موصوف را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد ... شلاق تعزیری به چه معناست.


225
سوالات مرتبط با حبس تعزیری و ... به تحمل یکسال حبس تعزیری رد مال به شکات و ... شلاق و700هزار ...


544
دانلود موزیک جدید mp3


117
بررسی جرم سرقت تعزیری و جرم سرقت حدی و مجازات سارق در هر کدام از آنها، حرز و سرقت به چه معناست؟


719
... (چه قانونی از ما حمایت و چه قانونی به ضرر ... اجرای شلاق­های تعزیری را به ... سال به شلاق ...


832
چگونگی تخفیف مجازات و تبدیل شلاق به جزای ... حبس تعزیری به چه معناست ... 6 ماه حبس تعزیری یعنی چه