601
2- انقباض ارادی عضله دترسور مثانه برای ایجاد فشار لازم در مثانه 3- شل شدن اسفنکتر پیشابراهی ...


281
همشهری آنلاین – زهره بانی: افتادگی مثانه یا فتق مثانه در اثر ضعف و شل شدن عضلات پشتیبان ...


254
با قطع استروژن، عضلات همه نقاط بدن ازجمله قسمت قدامی واژن شل شده و افتادگی مثانه ... پیر شدن ...


369
کسانی که دچار ترش کردن می‌شوند، گرفتار شل شدن متناوب اسفنکتر مری ... سرطان مثانه.


63
اختلال کار مثانه Bladder dysfunction نسبتاً شایع است. طبق یک آمار، سی درصد به آن مبتلا هستند. در هر ...


224
... باعث شل شدن اسفنکتر ... انقباض عضلۀ دترسور مثانه برای تولید فشار لازم در مثانه 3. شل شدن ...


681
7/28/2009 · - بیش از 4-3 بیدار شدن ... ، یک موج پیشرونده ای از عضلات اسفنکتر ... پس از خالی شدن مثانه ...


12
در خانمها زمانی اتفاق می‌افتد که ماهیچه‌های لگن و اسفنکتر ضعیف ... بیدار شدن ... - مثانه شل


121
مثانه بیش فعال ... فشار زیادی به مثانه وارد شود و اسفنکتر ... باعث شل شدن عضلات مثانه می شوند و ...


631
عضلات دیگری نیز به کنترل مثانه کمک می کنند. ۲ حلقه عضلانی به نام اسفنکتر ... شل شدن آنها می ...


783
حلقه اسفنکتر فشرده کردن مجرای ... عصبی در اثر پر شدن مثانه آگاهی ... شل شدن عضلات کف لگن و ...


391
بی اختیاری مثانه و روده در سکته مغزی شایع میباشد. بعلت حفظ مرکز ادراری در پل مغز، در رفلکس ...


500
همزمان با منقبض شدن مثانه دريچه اي كه در نزديكي محل خروجي مثانه است و اسفنكتر نام دارد شل ...


166
مثانه عصبی شل ... در این حالت معمولاً انقباض مثانه و شل شدن عضلات اسفنکتر خارجی از کنترل ...


660
تنش بر قدرت شل شدن عضلات پرینه و اسفنکتر خارجی پیشابراه ... تخلیه مثانه قبل از اعمال ...


325
بعلت حفظ مرکز ادراری در پل مغز، در رفلکس ادرار کردن همزمانی شل شدن اسفنکتر ... مثانه و روده در ...


273
در واقع یکی از شایعترین راههای ابتلا به عفونت مثانه آن است که ... شل‌ شدن‌ و افتادگی ...


382
مچ پا، دست یا شانه می‌تواند موجب شل شدن ... شود اعصاب مثانه ... کف لگن و عضلات اسفنکتر می ...


596
در زمان ذخیره ادرار، عضلات مثانه به راحتی شل شده ... پر شدن مثانه و ... مثانه و اسفنکتر ...


653
بی اختیاری مثانه و روده در ... ادرار کردن همزمانی شل شدن اسفنکتر داخلی و انقباض ...