360
در افراد با ضایعه نخاعی ناکامل استفاده می شود تا با شل شدن اسفنکتر پیشابراهی خارجی و افزایش فشار داخل مثانه تخلیه ادرار صورت گیرد.


671
۳-کنترل ضعیف گاز روده هنگام خم شدن و یا بلند کردن اجسام سنگین. ۴-دشواری در باقی ماندن تامپون در مهبل. ۵-پرولاپس (افتادگی)(prolapse) مثانه، راست روده، رحم، پیشابراه و مهبل.


111
علت اولیۀ اختلال عملکرد مثانه در افراد با آسیب نخاعی یکی از هم گسیختگی کامل یا ناکامل مسیر کنترل عصبی اسکفنکتر پیشابراهی خارجی است که منجر به عدم توانایی اسفنکتر برای شل شدن می شود .


897
هنگام تخلیه ‌سیستم عصبی پیام‌هایی به عضلات اسفنکتر و عضلات کف لگن می‌فرستد که سبب شل شدن آنها می‌شود. همچنین به عضلات مثانه دستور می‌دهد منقبض و فشرده‌ شده و سبب خروج ادرار از مثانه شوند ...


348
احساس دفع ادرار زمانی به شخص دست می دهد که سیستم عصبی در اثر پر شدن مثانه آگاهی را به شخص می دهد . شل شدن عضلات کف لگن و عضلات اسفنکتر در زمان تخلیه سیستم عصبی به این عضلات رخ می دهد . علائم بی اختیاری ادرار زمانی می باشد که ...


683
در افرادي كه از سوند دائمي استفاده مي كنند داروهايي كه باعث شل شدن مثانه مي شوند مي توانند به فرد كمك كنند زيرا وجود سوند مي تواند باعث انقباض مثانه …


205
- در زنان داروهای خاص فشار خون، باعث شل شدن عضلات مثانه می شوند و باعث بی اختیاری ادرار ناشی از فشار می گردند. - برخی از داروهای ضد افسردگی ممکن است بی اختیاری را تسکین دهند، اما برخی دیگر از این ...


9
عملکرد طبیعی ماهیچه های اسفنکتر منقبض و منبسط شدن طبیعی مثانه توسط ماهیچه های کف لگن ارتباط درست مغز و مثانه ازطریق پیام های اعصاب هورمون های سالم به کارایی مثانه کمک می کند مشکلات کنترل مثانه وقتی شروع می شوند که یکی ...


187
مثانه محفظه ای است که دیواری عضلانی دارد . و این روند شل شدن عضلات بدنه مثانه و تنگ شدن اسفنکتر ادرار را در هنگام شب در مثانه نگه می دارد .


386
مثانه عصبی مثانه عصبی یکی از اختلالات عملکرد مثانه می‌باشد که بدنبال آسیب سیستم عصبی


853
در هنگام توالت کردن، ‌سیستم عصبی، پیام‌هایی به عضلات اسفنکتر و عضلات کف لگن می‌فرستد، که سبب شل شدن آن‌ها می‌شود. همچنین به عضلات مثانه دستور می‌دهد تا منقبض و فشرده‌ شده و سبب خروج ادرار ...


92
در هنگام توالت کردن، ‌سیستم عصبی، پیام‌هایی به عضلات اسفنکتر و عضلات کف لگن می‌فرستد، که سبب شل شدن آن‌ها می‌شود. همچنین به عضلات مثانه دستور می‌دهد تا منقبض و فشرده‌ شده و سبب خروج ادرار ...


958
در هنگام توالت کردن، ‌سیستم عصبی، پیام‌هایی به عضلات اسفنکتر و عضلات کف لگن می‌فرستد، که سبب شل شدن آن‌ها می‌شود. همچنین به عضلات مثانه دستور می‌دهد تا منقبض و فشرده‌ شده و سبب خروج ادرار ...


165
در نتیجه، فرایند پر و خالی شدن مثانه به طور صحیحی انجام نمی‌شود. ماهیچه‌های مثانه ممکن است حالت ... ماهیچه‌های اسفنکتر که در اطراف مجرای ادرار قرار گرفته‌اند نیز ممکن است به درستی کار نکنند. ممکن است این ماهیچه‌ها در ...


459
- در زنان داروهای خاص فشار خون، باعث شل شدن عضلات مثانه می شوند و باعث بی اختیاری ادرار ناشی از فشار می گردند. - برخی از داروهای ضد افسردگی ممکن است بی اختیاری را تسکین دهند، اما برخی دیگر از این ...


89
هنگام تخليه ‌سیستم عصبی پیام‌هایی به عضلات اسفنکتر و عضلات کف لگن می‌فرستد که سبب شل شدن آنها می‌شود. همچنین به عضلات مثانه دستور می‌دهد منقبض و فشرده‌ شده و سبب خروج ادرار از مثانه شوند ...


556
داروهای فشار خون ممکن است باعث شل شدن مثانه، افزایش سرفه یا کاهش حجم عضلات اسفنکتر مجرای ادرار شوند، همه این موارد می‌توانند نگران کننده باشند. مسکن‌ها نیز ممکن است باعث افزایش احتباس ...


633
این مرکز مسئول ارسال پیام‌هایی از طریق نخاع به اسفنکتر مثانه است تا در زمان منقبض شدن مثانه، این اسفنکتر شل شود. آسیب نخاعی از عبور پیام‌های این مرکز به طرف اسفنکترها جلوگیری می‌کند. زمانی ...


806
مثانه شل خصوصیات متفاوتی دارد. در این افراد قسمتی از سیستم عصبی که وظیفه خبررسانی به مغز هنگام پرشدن مثانه، را دارد، دچار اختلال شده‌است در نتیجه با افزایش اندازه و ظرفیت مثانه روبرو خواهیم ...


23
وقتی مثانه به یک حجم پر شدن خاصی می رسد، این اسفنکتر بصورت غیر ارادی باز شده و ادرار وارد مجرای خلفی می شود. ولی بدن ما دارای یک مکانیسم دیگری است که اجازۀ خروج ادرار از مجرای قدامی را نمی دهد و ...