702
با قطع استروژن، عضلات همه نقاط بدن ازجمله قسمت قدامی واژن شل شده و افتادگی مثانه ... شدن به ...


982
2- انقباض ارادی عضله دترسور مثانه برای ایجاد فشار لازم در مثانه 3- شل شدن اسفنکتر پیشابراهی ...


444
2- انقباض عضله دترسور مثانه برای ایجاد فشار لازم در مثانه 3- شل شدن اسفنکتر پیشابراهی خارجی ...


649
... را از پر شدن مثانه آگاه می ... که باعث شل شدن این عضلات ... اسفنکتر مصنوعی مثانه ...


102
در واقع یکی از شایعترین راههای ابتلا به عفونت مثانه آن است که ... شل‌ شدن‌ و افتادگی ...


746
در زمان ذخیره ادرار، عضلات مثانه به راحتی شل شده ... پر شدن مثانه و ... مثانه و اسفنکتر ...


792
7/28/2009 · - بیش از 4-3 بیدار شدن ... ، یک موج پیشرونده ای از عضلات اسفنکتر ... پس از خالی شدن مثانه ...


199
اختلال کار مثانه ... سمپاتیک در این مرحله مانع کار پاراسمپاتیک می‌شود که موجب شل شدن ...


104
حلقه اسفنکتر فشرده کردن مجرای ... عصبی در اثر پر شدن مثانه آگاهی ... شل شدن عضلات کف لگن و ...


18
مثانه بیش فعال ... فشار زیادی به مثانه وارد شود و اسفنکتر ... باعث شل شدن عضلات مثانه می شوند و ...


79
مثانه عصبی شل ... در این حالت معمولاً انقباض مثانه و شل شدن عضلات اسفنکتر خارجی از کنترل ...


844
همزمان با منقبض شدن مثانه دريچه اي كه در نزديكي محل خروجي مثانه است و اسفنكتر نام دارد شل ...


78
بی اختیاری مثانه و روده در سکته مغزی شایع میباشد. بعلت حفظ مرکز ادراری در پل مغز، در رفلکس ...


771
در خانمها زمانی اتفاق می‌افتد که ماهیچه‌های لگن و اسفنکتر ضعیف ... بیدار شدن ... - مثانه شل


990
... اسپاستیک,اسفنکتر,اکسی ... مثانه,مثانه ... اسفنکتر بجای شل شدن ...


850
در بی اختیاری ادرار مثانه ... به نام اسفنکتر، اطراف لوله ... فرستد که سبب شل شدن ...


774
بعلت حفظ مرکز ادراری در پل مغز، در رفلکس ادرار کردن همزمانی شل شدن اسفنکتر ... مثانه و روده در ...


589
تنش بر قدرت شل شدن عضلات پرینه و اسفنکتر خارجی پیشابراه ... تخلیه مثانه قبل از اعمال ...


58
مثانه محفظه ای است که دیواری عضلانی دارد . و این روند شل شدن عضلات بدنه مثانه و تنگ شدن ...


451
بعلت حفظ مرکز ادراری در پل مغز، در رفلکس ادرار کردن همزمانی شل شدن اسفنکتر ... مثانه وجود ...