844
شهردار تهران شب گذشته 7 نفر از شهرداران مناطق شهر تهران را تغییر داد.


332
شهرداران قبلی. صفحه ... رییس سازمان مناطق آزاد تجاری و سفیر ... به شهرداری تهران منتقل شد و ...


506
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در خصوص عملکرد شهرداری در بارش روز گذشته برف، نحوه ...


134
شهردار تهران شب گذشته ۷ نفر از شهرداران مناطق شهر تهران را تغییر داد.


590
شهرداری تهران مجموعه قوانین ... مناطق پرتال معاونت‌ها ...


784
شهردار تهران شب گذشته ۷ نفر از شهرداران مناطق شهر تهران را تغییر داد.


751
معاونت مالی و اقتصاد شهری زير نظر شهرداري تهران. ... تا شهرداران مناطق در ... گذشته هستیم و ...


427
محمدعلی نجفی شهردار تهران در سومین بخشنامه ابلاغی به شهرداران مناطق ۲۲گانه، مدیران و ...


797
شهردار تهران شب گذشته ۷ نفر از شهرداران مناطق شهر تهران را تغییر داد. محمدباقر قالیباف شهردار تهران در تصمیم اخیر خود باز هم تغییر و تحولاتی در سطح شهرداران مناطق ایجاد کرد و ۷ نفر از شهرداران ...


279
شهرداران گذشته; ... تعمیر و مرمت بزرگراه ها و معابر شهری، عمر مفید آسفالت معابر شمال تهران ...


895
شهردار تهران شب گذشته ۷ نفر از شهرداران مناطق شهر تهران را تغییر داد.


75
شهردار تهران شب گذشته ۷ نفر از شهرداران مناطق شهر تهران را تغییر داد.


680
شهردار تهران شب گذشته ۷ نفر از شهرداران مناطق شهر تهران را تغییر داد.


145
شهرداران گذشته چه کسانی ... ریزی و توسعه مناطق آزاد ... مدیریتی در تهران شنیده می شود ...


592
محمدعلی نجفی شهردار تهران در سومین بخشنامه ابلاغی به شهرداران مناطق ۲۲گانه، مدیران و ...


744
شهرداران 6 منطقه تهران منصوب شدند (اسامی) - شهردار منطقه 12 = پیمان حسین محسنی کلید واژه ها: شهردار - منطقه - تهران - منصوب


710
مسافر جامانده از هواپیمای سقوط کرده: با احتمال لغو پرواز به فرودگاه نرفتم; نصف روز گذشت!


65
معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در خصوص عملکرد شهرداری در بارش روز گذشته برف، نحوه انتخاب شهرداران مناطق، حضور پسر یکی از شخصیت های سیاسی در این معاونت و ...


17
شاید بسیاری از شهروندان اصفهان شهردار شهر خود را بشناسند اما کمتر شهروندانی هستند که نسبت به همه شهرداران نصف جهان از 40 سال گذشته تاکنون شناختی داشته باشند.


856
بازدید شهرداران مناطق 22 گانه ... در تهران را نیز بر روی ... تفصیلی از ابتدای سال گذشته ...