876
شهردار تهران شب گذشته 7 نفر از شهرداران مناطق شهر تهران را تغییر داد.


765
شهرداران قبلی. صفحه ... رییس سازمان مناطق آزاد تجاری و سفیر ... به شهرداری تهران منتقل شد و ...


985
شهرداری تهران مجموعه قوانین ... مناطق پرتال معاونت‌ها ...


183
شهرداران گذشته. ... شهرداري‌ تهران‌ ، مناطق ‌22 گانه‌ شهرداري‌ ، ادارات‌ و سازمانهاي ...


757
ملاک ارزیابی شهرداران مناطق ... شهرداران مناطق مختلف تهران ... طی یک ماه گذشته شهردار ...


516
شهردار تهران شب گذشته ۷ نفر از شهرداران مناطق شهر تهران را تغییر داد.


156
شهرداران تهران از انقلاب ... پرتال معاونت از گذشته ... ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی مناطق;


67
به گزارش ایسنا،سید محمدعلی افشانی که شب گذشته در جلسه شورای معاونان و شهرداران مناطق شهرداری تهران سخن می گفت، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع هیأت وزیران و موضع حمایتی ایشان ...


967
تهران- ایرنا- شهردار تهران از شهرداران مناطق 22 گانه پایتخت درخواست کرد فهرست تمام املاک، اموال و دارایی های خود با جزئیات آن را ظرف مدت یک ماه ارائه کنند.


385
شهرداران گذشته; معرفی ... ساختمان مرکزی : تهران-خیابان شریعتی-پایین تر از حسینیه ...


673
به گزارش مهر فوتبالنیوز، سید محمدعلی افشانی که شب گذشته در جلسه شورای معاونان و شهرداران مناطق شهرداری تهران سخن می گفت، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع هیأت وزیران و موضع ...


213
بازدید شهرداران مناطق 22 گانه ... در تهران را نیز بر روی ... تفصیلی از ابتدای سال گذشته ...


619
هریک از این شهرداران سرنوشت ... ، شورای شهر تهران در سه دوره گذشته خود تجربه ... مناطق آزاد ...


70
شهردار تهران ... افشانی که شب گذشته در جلسه شورای معاونان و شهرداران مناطق شهرداری ...


764
به گزارش ایسنا،سید محمدعلی افشانی که شب گذشته در جلسه شورای معاونان و شهرداران مناطق شهرداری تهران سخن می گفت، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع هیأت وزیران و موضع حمایتی ایشان ...


380
شهرداران منطقه ... گذشته تا ... و ۲۶ محله است که بیشترین محلات را در بین مناطق تهران به خود ...


475
به گزارش ایسنا،سید محمدعلی افشانی که شب گذشته در جلسه شورای معاونان و شهرداران مناطق شهرداری تهران سخن می گفت، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع هیأت وزیران و موضع حمایتی ایشان ...


729
چند نکته جالب توی پست های گذشته درباره ... شرکت نوسازان منطقه 9 شهر تهران - شهرداران مناطق ...


308
به گزارش وانانیوز، سید محمدعلی افشانی که شب گذشته در جلسه شورای معاونان و شهرداران مناطق شهرداری تهران سخن می گفت، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع هیأت وزیران و موضع حمایتی ...


854
شهردار تهران ... تهران که شب گذشته در جلسه شورای معاونان و شهرداران مناطق شهرداری ...