235
مجتمع تجاری ایران زمین (نشانی: شهرک غرب - فاز ۱ - خیابان ایران زمین) مجتمع کامپیوتر شهرک غرب ...


486
ترکیدگی لوله آب در محل یک زمین گودبرداری شده سبب نشست بخش‌هایی از خیابان "گلستان" در تقاطع با خیابان "ایران زمین" در شهرک غرب شد.


306
ترکیدگی لوله آب در محل یک زمین گودبرداری شده سبب نشست بخش‌هایی از خیابان "گلستان" در تقاطع با خیابان "ایران زمین" در شهرک غرب شد.


174
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران اعلام کرد: مسئولان و کارشناسان پروژه ایران زمین آب را مسئول اصلی حادثه رخ داده اعلام کرده اند.


406
ترکیدگی لوله آب در محل یک زمین گودبرداری شده، سبب نشست بخش‌هایی از خیابان «گلستان» در تقاطع با خیابان «ایران زمین» در شهرک غرب شد. به …


641
به گفته او تعدادی از ساکنان خیابان گلستان شهرک غرب دو روز پیش از ... تاثیر نشست زمین ...


563
ترکیدگی لوله آب در محل یک زمین گودبرداری شده سبب نشست بخش‌هایی از خیابان "گلستان" در تقاطع با خیابان "ایران زمین" در شهرک غرب شد.


246
شهرک غرب عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران اعلام کرد: مسئولان و کارشناسان پروژه ایران زمین آب را مسئول اصلی حادثه رخ داده اعلام کرده اند.


555
خبرگزاری ایسنا: ترکیدگی لوله آب در محل یک زمین گودبرداری شده سبب نشست بخش‌هایی از خیابان "گلستان" در تقاطع با خیابان "ایران زمین" در شهرک غرب شد.


275
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران اعلام کرد: مسئولان و کارشناسان پروژه ایران زمین آب را ...


587
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران اعلام کرد: مسئولان و کارشناسان پروژه ایران زمین آب را مسئول اصلی حادثه رخ داده اعلام کرده اند.


239
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران اعلام کرد: مسئولان و کارشناسان پروژه ایران زمین آب را ...


276
توضيحات میلیاردر بزرگ در خصوص نشست زمین در شهرک غرب : حاضرم تمام ملکهای اطراف را بخرم!


734
شهرک غرب عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران اعلام کرد: مسئولان و کارشناسان پروژه ایران زمین آب را مسئول اصلی حادثه رخ داده اعلام کرده اند.


188
تعدادی از ساکنان خیابان گلستان شهرک غرب دو روز پیش از حادثه به شورای شهر تهران گزارشی داده و اعلام کرده بودند گودبرداری پروژه ساخت یک مجتمع چند منظوره تجاری، اداری مغایر با استانداردها پیش ...


250
خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به نشت زمین در در شهرک غرب تهران ... دلیل نشست زمین و تخریب ...


959
ترکیدگی لوله آب در محل یک زمین گودبرداری شده سبب نشست بخش هایی از خیابان گلستان در تقاطع با خیابان ایران زمین در شهرک غرب شد


281
در پی نشست زمین در تقاطع خیابان ایران زمین و گلستان در منطقه شهرک غرب، شش واحد آتش نشانی به این محدود ارسال شدند.


721
در پی نشستهای متعدد زمین در تهران طی ماههای اخیر، رئیس سازمان زمین‌شناسی رژیم در این رابطه ...


482
خطر جدی نشست زمین در ... ضمن این که توسعه کشاورزی هم در کرج و شهرک های کرج و غرب تهران به طور ...