774
ترکیدگی لوله آب در محل یک زمین گودبرداری شده سبب نشست بخش‌هایی از خیابان "گلستان" در تقاطع ...


728
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران اعلام کرد: مسئولان و کارشناسان پروژه ایران زمین آب را ...


781
... ایران زمین" در شهرک غرب ... در شهرک غرب خیابان ایران زمین ... به علت نشست زمین ...


490
یک قطعه زمین پنج هزار متری به عمق حدودا ۴۰ متر گودبرداری شده بود که لوله آبی که در زیر خیابان ...


186
تعدادی از ساکنان خیابان گلستان شهرک غرب دو روز پیش از حادثه به شورای شهر تهران گزارشی داده و ...


788
ترکیدگی لوله آب در محل یک زمین گودبرداری شده سبب نشست بخش‌هایی از خیابان "گلستان" در تقاطع ...


507
توضيحات میلیاردر بزرگ در خصوص نشست زمین در شهرک غرب : حاضرم تمام ملکهای اطراف را بخرم!


917
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از نشست سطحی زمین در ... در شهرک غرب ...


735
خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به نشت زمین در در شهرک غرب تهران ... دلیل نشست زمین و تخریب ...


931
نشست خیابان در شهرک غرب + تصاویر. ترکیدگی لوله آب در محل یک زمین گودبرداری شده سبب نشست بخش ...


255
توضيحات میلیاردر بزرگ در خصوص نشست زمین در شهرک غرب : حاضرم تمام ملکهای اطراف را بخرم!


295
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از نشست سطحی زمین در ... در شهرک غرب ...


782
نشست خیابان در شهرک غرب + تصاویر. ترکیدگی لوله آب در محل یک زمین گودبرداری شده سبب نشست بخش ...


1
ترکیدگی لوله آب در محل یک زمین گودبرداری شده سبب نشست بخش‌هایی از خیابان گلستان در تقاطع با ...


216
ترکیدگی لوله آب در محل یک زمین گودبرداری شده سبب نشست بخش هایی از خیابان "گلستان" در تقاطع با ...


2
پروژه تجاری اداری خیابان ایران زمین واقع در شهرک قدس(غرب) ... به دلیل نشست زمین و تخریب ...


435
پروژه تجاری اداری خیابان ایران زمین واقع در شهرک قدس تهران ... به دلیل نشست زمین و تخریب ...


903
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران اعلام کرد: مسئولان و کارشناسان پروژه ایران زمین آب را ...


960
این حادثه در شهرک غرب خیابان ایران زمین، خیابان گلستان رخ داد تجمع شهروندان در محل حادثه ...


102
مجتمع تجاری ایران زمین (نشانی: شهرک غرب - فاز ۱ - خیابان ایران زمین) مجتمع کامپیوتر شهرک غرب ...