11
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی , ... حرکت دانشگاه علوم پزشکی ایران به سوی دانشگاه هزاره ...


801
باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران ... شورای عالی انقلاب فرهنگی ... علوم پزشکی;


187
دانشگاه علوم پزشکی ایران. ... جمهور، اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتزاع کامل ...


489
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تحصیل یک هزار و ۸۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه های ...


613
در جلسه عصر امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رییس جمهور روسای منتخب 12 دانشگاه علوم ...


18
دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی ایران از ... ستاد شورای عالی انقلاب فرهنگی ...


2
شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه ای بر اتحاد حوزه و دانشگاه در پی ریزی تمدن نوین اسلامی ...


744
... دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران، گفت: این موضوع در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ...


657
... آموزش عالی ایران ۲۶ دانشگاه ... در زمینه پزشکی و علوم ... شورای عالی انقلاب فرهنگی و ...


511
... دانشگاه علوم پزشکی ایران را برای تحصیل انتخاب کردند، گفت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ...


448
... دانشگاه علوم پزشکی ایران را برای تحصیل انتخاب کردند، گفت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ...


957
تهران - ایرنا - حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دشمن از اراده انقلابی ...


929
بر اساس مصوبه جلسه روز گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ... دانشگاه علوم پزشکی ایران


982
شورای عالی انقلاب فرهنگی. ... تمدن اسلام و ایران; شورای اسلامی ... شورای تحول و ارتقای علوم ...


688
انتزاع دانشگاه علوم پزشکی و ... ایران از دانشگاه علوم ... شورای عالی انقلاب فرهنگی ...


681
دانشگاه علوم پزشکی و ... دانشگاه علوم پزشکی ایران ... شورای عالی انقلاب فرهنگی ...


428
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران از اختصاص حدود 25 ... رییس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:


488
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی با تصویب انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


695
انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران قطعی ... پیش از این شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماده واحده ...


524
اسامی رؤسای منتخب 12 دانشگاه کشور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شد.