437
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ... و آموزش پزشکی ... علوم: دانشگاه های ایران در ...


634
دانشگاه علوم پزشکی تهران; ... مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر ...


654
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ... و آموزش پزشکی ... علوم: دانشگاه های ایران در ...


233
بالاخره تمام شد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتزاع کامل دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


521
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ... پیش از این دانشگاه علوم پزشکی ایران در آبان ماه ...


992
سرانجام انتزاع دانشگاه‌ ایران از تهران؛ رأی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی


396
در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر روحانی تصویب شد؛ جدایی دانشگاه ...


586
شورای عالی انقلاب فرهنگی در ... انتزاع کامل دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


983
با رای شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از تهران تصویب شد


285
شورای عالی انقلاب فرهنگی. ... و تمدن اسلام و ایران; شورای اسلامی شدن دانشگاه ها; شورای ...


651
شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران را از دانشگاه ...


409
... دانشگاه‌های علوم پزشکی ... شورای عالی انقلاب فرهنگی; چالش‌ روابط آکادمیک ایران و ...


275
دانشگاه علوم پزشکی ایران ... فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز حضور پرشور ...


562
در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر روحانی تصویب شد؛ جدایی دانشگاه ...


602
خبرگزاری آریا-شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهور، به ...


366
... بر اساس گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی ... دانشگاه علوم پزشکی تهران; دانشگاه علوم ...


199
معاون نظارت و راهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با ادغام یا انتزاع دانشگاه ...


613
... شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران می گوید که این شورا ریاست فرهاد دانشجو بر دانشگاه ...


148
شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهور، به انتزاع کامل دانشگاه ...


829
... جذب دانشگاه علوم پزشکی ایران در ... در ستاد شورای عالی انقلاب فرهنگی ...