654
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی , ... رییس دانشگاه علوم پزشکی ... از دانشگاه‌های ایران در ...


4
باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران ... شورای عالی انقلاب فرهنگی ... علوم پزشکی;


949
... اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتزاع ... دانشگاه علوم پزشکی ایران در ...


423
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی جدایی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و ...


36
ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران با ... شده از ناحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ...


496
سرانجام انتزاع دانشگاه‌ ایران از تهران؛ رأی جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی


711
شورای عالی انقلاب فرهنگی در نخستین جلسه خود در دولت یازدهم به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس ...


310
در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر حسن روحانی، موضوع جدایی دانشگاه علوم ...


361
بالاخره تمام شد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتزاع کامل دانشگاه علوم پزشکی ایران از تهران ...


997
مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ... صنعتی ایران ... آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ...


477
مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ... صنعتی ایران ... آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ...


867
... هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی ، آغاز به کار ...


653
در اولین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور تصویب شد؛ جدایی دانشگاه علوم ...


882
شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهور، به انتزاع کامل دانشگاه علوم ...


496
... شورای عالی انقلاب فرهنگی از ظرفیت ... علمی وزارت علوم و دانشگاه ... پزشکی ایران ...


981
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست روحانی با تصویب انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از ...


358
رئیس هیأت جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ... دانشگاه علوم پزشکی ... ایران و متولیان فرهنگی ...


857
شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران را از دانشگاه علوم ...


741
به گزارش روز شنبه ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی ... وزارت علوم و دانشگاه ... ایران دارند ...


171
... دانشگاه علوم پزشکی ایران را برای تحصیل انتخاب کردند، گفت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ...