286
جنین چگونه شکل می گیرد نوزاد چگونه متولد می ... هفته شانزدهم. جنین از دست هایش برای شناخت محیط ...


244
هفته هشتم بارداری نی ... در این هقته جنین هشت هفته ای است و ... مفصل زانوهای او شکل گرفته اند و ...


308
هفته هشتم بارداری و وضعیت جنین و مادر در هفته 8 بارداری. ... لب فوقانی او در حال شکل گیری است.


665
برای مثال سونوی شما می گه که 8 هفته هستید و من به ... جنین از هفته پنجم تشکیل می ... به شکل تازه ...


762
اندازه و شکل جنین در هفته های مختلف. همه مادران باردار بی صبرانه منتظر دیدن جنینی هستند که ...


703
جنین در این هفته ... دندانها و فضای داخلی دهان او در حال شکل گیری است و گوشهای او نیز به رشد ...


335
جنین در این هقته جنین هشت هفته ای است و چون تمام ... مفصل زانوهای او شکل گرفته اند و ...


192
... یک جنین است.این مرحله بسیار مهم است چراکه اندام های بدن او در حال شکل ... جنین مناسب ... هفته ...


555
شرایط جنین در هفته های ... اولين ضربان قلب جنين در اين هفته است اندازه جنين در اين هفته 8 تا ...


841
جنین در این هفته جنین نه هفته ای است پلکها ... لب بالایی او نیز کاملا شکل گرفته است و دهان ...


773
جنین 8 هفته ای ... (8) اقتصادی (6) سیاسی (31) فرهنگی و هنری (13) اجتماعی (60) ورزشی (46) راهنمای خرید (11) ...


937
سن جنین شما اکنون 6 هفته ... این هفته دست و پاهایش بیشتر شکل بگیرد و انگشتانش ... هفته ی 8 ...


588
شکل و حالات جنین را در این هفته از بارداری در عکس و مطلب مشاهده خواهید نمود.


717
احنملاً در این دو هفته اخیر توانسته‌اید با جنین هماهنگ شوید. دیگر واکنش‌های او را می ...


504
هفته پانزدهم بارداری : وضعیت مادر و جنین در هفته 15 بارداری و نکات مهم هفته 15 بارداری


800
2- در هفته هشتم: - تمام اعضای اصلی و ساختار بیرونی بدن شروع به شکل گیری می کند. - قلب نوزاد با یک ...


731
... شکل جنین در 8 ... جنین ابتدا زائده ای به شکل دم دارد و در پایان هفته چهارم، اندازه آن از سر تا ...


63
هفته هجدهم بارداری: او اکنون به شکل یک فلفل دلمه ای سبز است. وزن جنین به 190 گرم و قدش به 14.2 ...


574
مراحل رشد جنین را از هفته اول بصورت ... و بدن او کاملا شکل گرفته است؛ حدود 3.8 سانتی متر ...


107
اندازه جنین در این هفته 8 تا ... در این هفته تمام 20 دندان جنین در زیر لثه شکل می گیرد وزن جنین ...