33
سروش ریاضی - شگفتی های ریاضی: عدد 13 - علمي، رياضي، تازه ها، متنوع از همه جا


291
هیچ عددی نحس نیست ...خداوند هیچ عددی را نحس قرار نداده است،نحسی و نامبارکی از ما و اعمال ماست ...


885
اطلاعات علمی - شگفتی های ریاضی: عدد 13 - ریاضیات بالا ترین دست اورد بشر


57
شگفتی های عدد 13. ... مجموع باقی مانده های حاصل از تقسیم عدد 13 برنخستین اعداد اول تا 13 برابر 13 است.


157
شگفتی های اعجاز قرآن درباره عدد 13 - شگفتی های قرآن کریم ... -


53
کتاب کار ریاضی1 - شگفتی‌های عدد 13 - کناب کار ویتامین ریاضیات 1 ، کتاب کار ریاضی اول دبیرستان ...


278
عدد 13. اگر از كوچه پس كوچه‌های قديمی شهرآنجايی كه هنوز رگه‌هايی از خانه‌های قديمی كاهگلی ...


111
کلمات کلیدی : عدد 13. اگر از کوچه پس کوچه‌های قدیمی شهرآنجایی که هنوز رگه‌هایی از خانه‌های ...


606
13 عدد اول است. 1-13^2 عدد اول مرسن است.13جسم ارشمیدسی موجود است. (اجسام ارشمیدسی اجسامی هستند كه ...


826
جام گیشه؛ بنی امیه در جهت تخریب شخصیت شیعه و به خصوص حضرت علی (ع) اقدامات گسترده ای را انجام ...


929
عدد 13. اگر از کوچه پس کوچه‌های قدیمی شهرآنجایی که هنوز رگه‌هایی از خانه‌های قدیمی کاهگلی ...


797
شگفتی های عدد 13 (انتقال بحث) شگفتی های عدد 13 اگر از كوچه پس كوچه‌های قدیمی شهرآنجایی كه هنوز ...


453
شگفتی های ریاضی: عدد 13. عدد 13. اگر از كوچه پس كوچه‌های قدیمی شهرآنجایی كه هنوز رگه‌هایی از ...


450
شگفتی های عدد ... 13 عدد اول است. 1-13^2 عدد اول مرسن است. 13جسم ارشمیدسی موجود است.


788
عقاید و فرهنگ ها - شگفتی های عدد 13 - گذری بر فرهنگ ها و عقاید و پیشرفت ها


804
البته در مورد نحس بودن عدد 13 از دید ... رشته های علوم ... که باعث شگفتی من شد ولی ...


110
آشتی با ریاضی - شگفتی های اعداد - گروه ریاضی دلفان - آشتی با ... خواص جادویی عدد 13.


573
,شگفتی های ریاضی ... (13 ) مطالب جالب ... عدد 7 شگفتی های ریاضی ( 7 ) شگفتی های ریاضی ( 6 )


491
آشتی با ریاضی - شگفتی های عدد 19 - گروه ریاضی دلفان - آشتی با ریاضی


400
بنی امیه در جهت تخریب شخصیت شیعه و به خصوص حضرت علی (ع) اقدامات گسترده ای را انجام داده بود ...