314
شیراز معدن لب لعل است و کان ...


695
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن// من جوهری مفلس از آن‌رو مشوشم از بس‌که چشم مست در این ...


232
* «شیراز معدن لب لعل است و کان حسن// من ... پرواز بود// شهر شیراز است و برج اولیاست ...


945
... شهرت یافته‌است. شیراز در عرض ... و هنر کند// «شیراز معدن لب لعل است و کان حسن ...


204
شیراز معدن لب لعل است و ... اگر طلاق حلال است مبغوض بودن چه معنا داردو اگر مبغوض است ...


857
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من گوهری مفلس، ازاین رو مشوشم شهریست پر کرشمه و ...


957
شیراز معدن لب لعل است و ... عاشق مقایسه کرده است. ۵ شیراز معدن لب لعل فام و مرکز ...


770
شیراز معدن لب لعل است و کان ... پر است سینه ام از اندوه گران ، بی ...


995
برای جستجو در دیوان حافظ لطفا بروی دکمه کلیک کنید و سپس در صفحه جستجو بیت مورد نظر خود ...


59
نظام حقوق زن در اسلام، ص: 40. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن ‌ من جوهری مفلس از آن رو ...


981
لعل سنگی درخشان است و به رنگ های ... برده شده و لب رو به لعل ... فلز لوکس مروارید معدن ...


681
شیراز معدن لبِ لعل است و کانِ ... ۰۸ تغییر یافته‌است.


950
02.12.2008 · شیراز معدن لب لعل است و کان حسن ..... ... این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت .....


945
شیراز معدن لب لعل است و ... عاشق مقایسه کرده است. ۵ شیراز معدن لب لعل فام و مرکز ...


542
... لعل آبدار و خون‌آشام همان لب یار من است ... از معدن سنگ لعل را ... است. لعل و ...


5
برای جستجو در دیوان حافظ لطفا بروی دکمه کلیک کنید و سپس در صفحه جستجو بیت مورد نظر خود ...


288
سعدی «شیراز معدن لب لعل است و کان حسن// من جوهری مفلس از آن‌رو مشوشم// از بس‌که چشم مست ...


77
نظام حقوق زن در اسلام، ص: 40. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن ‌ من جوهری مفلس از آن رو ...


441
... اش نامی است. لعل واژه‌ای ... نیز معدن است اما لعل آن نارسیده ... لعل لب : لعل لب . [ ل ...


883
"شیر از معدنِ لبِ لعل است و کانِ حُسن"* ... به دل هوای نرگس شیراز و باغ و ...