60
شیراز معدن لب لعل است و کان ...


534
شیراز معدن لب لعل است و کان ... حال من خوب است ...


732
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن// من جوهری مفلس از آن‌رو ...


873
مهدی، فقیه، گفت: شیرازی های اصیل هرگز علیه شهر خود مطلب دون شأن نمی گذارند؛ هرکس به شهر حافظ ...


350
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن// من جوهری مفلس از آن‌رو مشوشم از بس‌که چشم مست در این شهر ...


331
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهری مفلسم ایرا مشوشم. در ذیل این بیت حافظ از برخی از ...


797
این شعر را چه کسی در کدام آهنگ خوانده است ... هما نند میباشد .شیراز معدن لب لعل است و کان ...


752
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن زینرو هزار ناز به شهر دگر کند. شیراز مرکز هنر و علم و ...


109
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن ... من جوهری مفلس از آنرو مشوشم شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش ...


227
شیراز معدن لبِ لعل است و ... این صفحه آخرین‌بار در ‏۳ ژوئیهٔ ۲۰۱۶ ساعت ‏۲۰:۰۸ ویرایش شده‌است.


849
مادر موظف است که در مقابل دیدگان تیزبین دختر مواظب رفتار و ... شـیراز معـدن لب لعل است ...


841
شاعر: امین پورحاجی, شعر: لب لعل, دفتر: خاطرات و غزل, دیدم چه جفا ها ز هم آوازی ها آری منم آن ...


24
شیراز معدن لب لعل است و کان ... ۵ شیراز معدن لب لعل فام و مرکز حسن و جمال است؛ من جواهر فروش ...


768
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهری مفلس از آن رو مشوشم شهری است پر کرشمه و خوبان ز شش ...


944
لعل سیراب بخون & تشنه لب یار من است این غزل کاملا در وصف امام حسین است و انگاه که میگویدلعل ...


395
چشم میگون لب خندان دل خرم با ... کنون که چشمه قند است لعل ... شیراز معدن لب لعل است و کان ...


122
9/12/2010 · شیراز معدن لب لعل است و کان حسن زینرو هزار ناز به شهر دگر کند. شیراز مرکز هنر و علم و ...


797
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهری مفلسم ایرا مشوشم از بس که چشم مست در این شهر دیده ام ...


484
... خوشا شیراز و ... که دو پیمانه درکشم شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهری مفلس ...


147
شیراز معدن لب لعل است و کان حسن من جوهری مفلسم ایرا مشوشم از بس که چشم مست در این شهر دیده‌ام ...