858
هشدار مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در گفت و گو با ایرنا: شیوع چاقی و اضافه وزن در ...


659
شیوع اضافه وزن و چاقی در کل جهان رو به رشد است و در بعضی مطالعات بیان ... شیوع چاقی در ایران


392
تصریح کرد اضافه وزن و تجمع چربی در ... ترین علل شیوع بالای آرتروز زانو در ایران ...


331
شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان ... حدود 20 سال پیش مشکل اصلی تغذیه ای کودکان در ایران سوء ...


255
... در ایران دچار اضافه وزن و چاقی هستند و این آمار نشان می دهد که شیوع چاقی و اضافه وزن در ...


839
مقدمه هدف از این مطالعه مشخص کردن شیوع چاقی و اضافه وزن در ... کیفیت در ایران ...


832
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: اما بر عکس آن، اضافه وزن و چاقی در بین کودکان خیلی ...


914
... در ایران دچار اضافه وزن و چاقی هستند و این آمار نشان می دهد که شیوع چاقی و اضافه وزن در ...


627
شیوع چاقی در ایران. ... شيوع چاقي و اضافه وزن در بزرگسالان ايراني نيز به ترتيب ۲۳% و ۴۰ % درصد ...


803
... در ایران دچار اضافه وزن و چاقی هستند و این آمار نشان می دهد که شیوع چاقی و اضافه وزن در ...


240
مقدمه: چاقی و اضافه وزن یکی از مشکلات مهم مرتبط با سلامتی در سراسر جهان است. چاقی می‌تواند ...


788
در نتایج اغلب مطالعات شیوع چاقی و اضافه وزن در ... ** روند افزایشی چاقی و اضافه کودکان در ایران


941
... کودکان در کشور، شیوع چاقی و اضافه وزن در ... 22 ماهه در ایران دچار اضافه وزن و چاقی ...


668
با بکارگیری حدود مرزی cdc2000 ، شیوع اضافه وزن در سال 1998 در میان ... بهشتی، تهران، ایران ...


49
اختلافات آمریکا و اتحادیه اروپا در دوره دولت ترامپ (با تأکید بر بحران شبه جزیره کره) ...


189
معاون فرهنگی، آموزش‌ و پژوهش وزارت ورزش و جوانان گفت: آمار اضافه وزن و چاقی در کشور ایران دو ...


835
... در ایران دچار اضافه وزن و چاقی هستند و این آمار نشان می دهد که شیوع چاقی و اضافه وزن در ...


802
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از شیوع 2 برابری چاقی در کودکان زیر 5 سال ایرانی نسبت به ...


764
شیوع اضافه وزن در مردان و زنان به ترتیب 7/42 درصد و 1/34 درصد بود. شیوع چاقی در مردان و زنان به ...


561
وی با بیان این که آمار افراد مبتلا به چاقی و یا اضافه وزن در ... شیوع فزاینده آن در ایران و ...