756
تازه‌ترین و گسترده‌ترین مطالعه جهانی درباره شیوع و عواقب اضافه وزن و چاقی نشان می‌دهد ...


48
شیوع 60 درصدی اضافه وزن و ... نگران کننده اضافه وزن و چاقی در ... خشکسالی در ایران/راز ...


854
... مرگ و میرها در ایران بدون احتساب مرگ ... شیوع چاقی و اضافه وزن در بزرگسالان و ...


58
تازه‌ترین و گسترده‌ترین مطالعه جهانی درباره شیوع و عواقب اضافه وزن و چاقی نشان می‌دهد ...


91
شیوع اضافه وزن و چاقی در کل جهان رو به رشد است و در بعضی مطالعات بیان ... شیوع چاقی در ایران


53
دکتر زهرا عبدالهی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به شیوع ... اضافه وزن و چاقی در ... ایران در ...


466
معاون فرهنگی، آموزش‌ و پژوهش وزارت ورزش و جوانان گفت: آمار اضافه وزن و چاقی در کشور ایران دو ...


1
شیوع چاقی در ایران. ... شيوع چاقي و اضافه وزن در بزرگسالان ايراني نيز به ترتيب ۲۳% و ۴۰ % درصد ...


789
افزایش دو برابری مرگ‌های منتسب به چاقی و اضافه وزن در ایران. ... شیوع اضافه وزن در دختران ...


486
... در معرض اضافه وزن ... و شیوع چاقی و اضافه وزن در ... در 195 کشور از جمله ایران ...


207
افزایش دو برابری مرگ‌های منتسب به چاقی و اضافه وزن در ایران ... شیوع چاقی و اضافه وزن در ...


778
شیوع اضافه وزن و چاقی در میان کودکان و نوجوانان ایرانی به علل مختلف رو به افزایش است که ...


290
به گزارش ایسنا، دکتر زهرا عبدالهی با اشاره به شیوع ۶۰ ... کننده اضافه وزن و چاقی در ...


457
تازه‌ترین و گسترده‌ترین مطالعه جهانی درباره شیوع اضافه وزن و چاقی ... سرطان در ایران ...


698
... مشکلات در ایران جدی تر است و در حال حاضر ... را دارند و شیوع اضافه وزن در استان ...


749
افزایش دو برابری مرگ‌های منتسب به چاقی و اضافه وزن در ایران ... شیوع اضافه وزن در دختران ...


935
شیوع اضافه وزن در مردان و زنان به ترتیب 7/42 درصد و 1/34 درصد بود. شیوع چاقی در مردان و زنان به ...


115
با توجه به افزایش آمار چاقی، اضافه وزن و چاقی شکمی در ... در این مطالعه شیوع اضافه وزن ...


682
تازه‌ترین و گسترده‌ترین مطالعه جهانی درباره شیوع و عواقب اضافه وزن و چاقی نشان می‌دهد ...


654
شیوع اضافه وزن و چاقی در کل ... در ایران نیز به دلیل تغییر در شیوه زندگی و الگوی تغذیه‌ ای ...