531
شیوع اضافه وزن و چاقی در کل جهان رو به رشد است و در بعضی مطالعات بیان ... شیوع چاقی در ایران


771
معاون فرهنگی، آموزش‌ و پژوهش وزارت ورزش و جوانان گفت: آمار اضافه وزن و چاقی در کشور ایران دو ...


269
یکی از طرح‌های ارائه شده در مجمع بسیج تویسرکان، کاهش میزان شیوع اضافه وزن و چاقی در ... ایران ...


317
یکی از این طرح ها کاهش میزان شیوع اضافه وزن و چاقی در زنان میانسال ... و سنی در ایران ...


979
مقدمه: چاقی و اضافه وزن یکی از مشکلات مهم مرتبط با سلامتی در سراسر جهان است. چاقی می‌تواند ...


316
مقدمه هدف از این مطالعه مشخص کردن شیوع چاقی و اضافه وزن در ... کیفیت در ایران ...


575
شیوع چاقی در ایران. ... شيوع چاقي و اضافه وزن در بزرگسالان ايراني نيز به ترتيب ۲۳% و ۴۰ % درصد ...


953
عبداللهی تاکید کرد: اکنون مقایسه نتیجه این دو مطالعه نشان می دهد؛ شیوع چاقی و اضافه وزن در ...


592
نگرانی از شیوع چاقی در کشور، تبلیغات ... در ایران ۲۰ درصد کودکان ... رد پای اضافه وزن در ...


489
... مشکلات در ایران جدی تر است و در حال حاضر ... را دارند و شیوع اضافه وزن در استان ...


113
وی با بیان این که آمار افراد مبتلا به چاقی و یا اضافه وزن در ... شیوع فزاینده آن در ایران و ...


897
بانک طرح های پژوهشی فارسی ایران; ... شیوع چاقی و اضافه وزن در زنان شایع تر از مردان بود ...


938
با بکارگیری حدود مرزی cdc2000 ، شیوع اضافه وزن در سال 1998 در میان ... بهشتی، تهران، ایران ...


702
اردبیل – معاون امور بهداشتی علوم پزشکی استان اردبیل از شیوع کم‌تحرکی و اضافه‌وزن در بین ...


737
نگرانی از شیوع چاقی در کشور، تبلیغات نادرست درمان چاقی و ناکافی بودن امکان فعالیت بدنی ...


259
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از شیوع 2 برابری چاقی در ... اضافه وزن و ... در ایران ...


755
اطلاع از شیوع چاقی و اضافه وزن در زنان برای برنامه ریزی ... ایران _ تهران _ اوین _ دانشگاه ...


103
نگرانی از شیوع چاقی در کشور ... در ایران ۲۰ ... توصیه ما به افرادی که اضافه وزن دارند ...


766
شیوع اضافه وزن و چاقی در کل ... در ایران نیز به دلیل تغییر در شیوه زندگی و الگوی تغذیه‌ ای ...


145
شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان ... حدود 20 سال پیش مشکل اصلی تغذیه ای کودکان در ایران سوء ...