828
معاون فرهنگی، آموزش‌ و پژوهش وزارت ورزش و جوانان گفت: آمار اضافه وزن و چاقی در کشور ایران دو ...


951
شیوع اضافه وزن و چاقی در کل جهان رو به رشد است و در بعضی مطالعات بیان ... شیوع چاقی در ایران


271
... بزرگسالان نیز در ایران اضافه وزن ... تحرکی در کشور شیوع چاقی و اضافه وزن در بین ...


251
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این که شیوع اضافه وزن و چاقی در ایران 59.3 ...


800
وی با بیان این که آمار افراد مبتلا به چاقی و یا اضافه وزن در ... شیوع فزاینده آن در ایران و ...


949
کمترین و بیشترین فعالیت بدنی استانهای ایران/تهرانی‌ها غرق در اضافه‌ وزن معاون آموزشی ...


940
با توجه به اینکه بیماران دارای اضافه وزن در معرض خطرات بیشمار ناتوانی های پزشکی، اجتماعی و ...


724
به گزارش ایسنا، «محمدرضا شفیعی‌پور» امروز 25 دی ماه در جمع خبرنگاران شیوع چاقی و افزایش وزن ...


51
با بکارگیری حدود مرزی cdc2000 ، شیوع اضافه وزن در سال 1998 در میان ... بهشتی، تهران، ایران ...


511
مقدمه: هدف از این مطالعه تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در دانش‌آموزان دبیرستانی 18-15 ساله شهر ...


243
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان این که شیوع اضافه وزن و چاقی در ایران 59.3 ...


411
مقدمه: هدف از این مطالعه تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در دانش‌آموزان دبیرستانی 18-15 ساله شهر ...


69
... کودکان در کشور، شیوع چاقی و اضافه وزن در ... 22 ماهه در ایران دچار اضافه وزن و چاقی ...


925
نگرانی از شیوع چاقی در کشور، تبلیغات ... اضافه وزن ۳۰ میلیون ... در ایران بیش از ۳۰ ...


431
دیابت و متابولیسم ایران. ... بررسی میزان شیوع اضافه وزن و چاقی در بزرگسالان شهر شیراز در سال 1387.


844
مقدمه هدف از این مطالعه مشخص کردن شیوع چاقی و اضافه وزن در نوجوانان ... کیفیت در ایران ...


736
طبق یک پژوهش کاربردی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، اضافه وزن و چاقی نسبت به دیگر عوامل خطر ...


650
اضافه وزن و چاقی :اضافه وزن و چاقی از بیماری های تمدن ، که از جمله مهمترین علل آن می توان به ...


760
دو سوم جمعیت کشور اضافه وزن دارند.شیوع چاقی در زن ها دو برابر مردان است. یعنی از هر سه زن ...


699
افزایش دو برابری مرگ های منتسب به چاقی و اضافه وزن در ایران ... شیوع اضافه وزن در دختران زیر ...