118
7/26/2008 · Video embedded · "حجم سبز" سهراب سپهری با صدای خسرو شکیبایی ... من باید بدن خسرو شکیبایی و فردین را ...


417
صدای نفس های سبزینه ... خسرو شکیبایی ... غیر از عزیزمون خسروی نازنین،زنده یاد اسماعیل داورفر و ...


177
... فرخزاد، خسرو شکیبایی، آهنگ ... از زنده یاد خسرو شکیبایی ... خسرو شکیبایی که صدای ...


339
دانلود صدای زنده یاد خسرو شکیبایی. دکلمه شعرهای سهراب سپهری با صدای زنده یاد خسرو ...


121
... و با صدای زنده‌یاد «خسرو شکیبایی ... مسافر» با صدای زنده‌یاد «خسرو شکیبایی» با ...


101
آهنگ زیبای مادر من مرحوم خسرو شکیبایی ... صدای زنده یاد خسرو ... زنده یاد خسرو شکیبایی ...


38
دکلمه شعرهای زیبای سهراب سپهری را با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی ... آب با صدای خسرو شکیبایی


290
... با صدای زنده‌یاد «خسرو شکیبایی» و ... سپهری»، با صدای زنده‌یاد «خسرو شکیبایی ...


810
دکلمه شعر«حال ما خوب است» از سید علی صالحی با صدای زنده یاد خسرو ... زنده یاد خسرو شکیبایی ...


380
آلبوم «مسافر» با صدای زنده‌یاد خسرو ... آلبوم «مسافر» با صدای زنده‌یاد خسرو شکیبایی ...


42
آلبوم موسیقی «مسافر» با صدای زنده یاد «خسرو شکیبایی» با ... با صدای زنده یاد «خسرو ...


905
آفتاب میشود با صدای زنده یاد خسرو ... آهنگ فیلم خواهران غریب با حضور زنده یاد خسرو شکیبایی. ...


845
مادر من" با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی. ... "مادر من" با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی_روزت ...


900
نفسش هنوز زنده است ... ممنون خیلی خوب بود.صدای خسرو شکیبایی ... کلیپ و فیلم دکلمه ی به یاد ...


609
نماهنگ مادر من با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی ... نماهنگ مادر من با صدای زنده یاد خسرو ...


721
صدای زنده یاد خسرو شکیبایی. ... شعر سلامی دوباره از سهراب سپهری .با صدای خسرو شکیبایی ...


399
آلبوم موسیقی «مسافر» با صدای زنده‌یاد خسرو شکیبایی با ... با صدای زنده‌یاد خسرو ...


693
آلبوم «مسافر»، آخرین اثر زنده‌یاد خسرو شکیبایی است که ... بر روی صدای خسرو شکیبایی آهنگ ...


996
... با صدای زنده‌یاد «خسرو شکیبایی» با محوریت ... با صدای زنده‌یاد «خسرو شکیبایی» با ...


26
... دانلود صدای زنده یاد خسرو ... دکلمه شعرهای سهراب سپهری با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی ...