986
قائم مقام وزیر کشور از صدور مجوز فعالیت برای 12 حزب سیاسی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: هم ...


156
مدیرکل سیاسی وزارت کشور از صدور مجوز به 17 حزب از مجموع 242 حزب در طول فعالیت سه ساله دولت ...


569
به گزارش آسمونی قائم مقام وزیر کشور از صدور مجوز فعالیت برای 12 حزب سیاسی در دولت یازدهم ...


507
قائم مقام وزیر کشور از صدور مجوز فعالیت برای 12 حزب سیاسی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: هم ...


839
تسنیم نوشت:مدیرکل سیاسی وزارت کشور از صدور مجوز به ۱۷ حزب از مجموع ۲۴۲ حزب در طول فعالیت سه ...


955
مدیرکل سیاسی وزارت کشور از صدور مجوز به ۱۷ حزب از مجموع ۲۴۲ حزب در طول فعالیت سه ساله دولت ...


735
12 حزب سیاسی در طول دولت یازدهم در ایلام مجوز فعالیت گرفتند فعالیت برخی افراد به نام تشکل ...


906
کمک استقلالی ها به زلزله زدگان در دستان رحمتی[3 دقیقه پیش] تحلیل یک چهره ...


345
گیل نگاه: معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از ۳۰ هزار مجوز همایش، تجمع ...


515
... صدور مجوز فعالیت ... ها در ایلام تنها 10 حزب مجوز ... طول فعالیت دولت یازدهم 12 ...


791
مدیرکل سیاسی وزارت کشور از صدور مجوز به ۱۷ حزب از مجموع ۲۴۲ حزب در طول فعالیت سه ساله دولت ...


48
همچنین 395 مورد تاسیس، صدور ... پیشرفت مجوز فعالیت گرفته ... در دولت یازدهم مجوز 58 ...


734
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از 30 هزار مجوز همایش، تجمع، سخنرانی ...


230
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از 30 هزار مجوز همایش، تجمع، سخنرانی ...


595
... احزاب در گفت وگو با تسنیم، از صدور مجوز فعالیت برای 12 حزب سیاسی در دولت یازدهم خبر داد و ...


720
صدور 30 هزار مجوز تجمع ... در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از 30 ... در صف گرفتن پروانه فعالیت ...


995
سخنگوی وزارت کشور گفت: دولت در مذاکرات هسته‌ای، توسعه صادرات غیر نفتی، بهبود کسب و کار محیط ...


643
... و در دولت یازدهم به ... کشور صدور مجوز فعالیت ... و در چارچوب حزب فعالیت کنند ...


858
... این کمیسیون همچنین با درخواست صدور‌4 مجوز ... صدور پروانه فعالیت حزب ... دولت یازدهم در ...


468
زنجانی با شکایت دولت یازدهم راهی زندان شد/ صدور مجوز ... در دولت یازدهم در ستاد ...