832
صد نابقه ی زنده ی حال حاضر ... اگر از شما نام چند نابغه را در جهان بپرسند احتمالا خواهید گفت ...


315
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


797
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... دومین نابغه برتر جهان از ...


24
اگر از شما نام چند نابغه را در جهان ... پیرترین شخص از این صد ... نفت و گاز گچساران در لیگ برتر ...


888
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


48
چند روز بیشتر به روز مادر نمانده هرکس با توجه به توانش می کوشد در این روز هر چند کوتاه از ...


158
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


144
با 10 نابغه زنده جهان آشنا شوید دانش > دانش ... دانشمند برتر ایران در جهان اسلام معرفی ...


358
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


9
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


119
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


361
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


300
10 شهر برتر فناوری ... پیرترین شخص از این صد نفر با ... یکی از ۱۰۰ چهره نابغه جهان از سوی گروه بین ...


786
ضریب هوشی iq یک نسبت است که از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی ضربدر صد ... نابغه برتر جهان از ...


661
نابغه های برتر جهان ... اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می شود ولی در بعضی ...


769
رده بندي 10 نابغه برتر ... تقویمی ضربدر صد به ... ایتالیایی دومین نابغه برتر جهان از ضریب ...


686
به گزارش دیلی تلگراف، از صد نابغه برتر جهان که در قید حیات هستند، علی جوان فیزیکدان ایرانی ...


426
10 نابغه برتر جهان ... ضریب هوشی یا یک نسبت است که از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی ضربدر صد به دست ...


630
10 نابغه برتر جهان را ... اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی در ...


718
10 نابعه برتر جهان ... بر سن تقویمی ضربدر صد به ... ایتالیایی دومین نابغه برتر جهان از ضریب ...