759
صد نابقه ی زنده ی حال حاضر ... اگر از شما نام چند نابغه را در جهان بپرسند احتمالا خواهید گفت ...


315
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


181
اگر از شما نام چند نابغه را در جهان ... پیرترین شخص از این صد نفر ... سال بعد قدرت برتر ...


13
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


571
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


830
10 شهر برتر فناوری ... پیرترین شخص از این صد نفر با ... یکی از ۱۰۰ چهره نابغه جهان از سوی گروه بین ...


166
با 10 نابغه زنده جهان آشنا شوید دانش > دانش ... دانشمند برتر ایران در جهان اسلام معرفی ...


264
10 نابغه برتر جهان ... ضریب هوشی یا یک نسبت است که از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی ضربدر صد به دست ...


90
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


478
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... دومین نابغه برتر جهان از ...


92
ضریب هوشی یا یک نسبت است که از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی ضربدر صد ... نابغه برتر جهان از ...


469
ضریب هوشی یا [ Intelligence Quotient] یک نسبت است که از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی ضربدر صد به دست می آید.


384
ده نابغه برتر جهان که آی ... اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی در ...


150
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


211
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


280
ضریب هوشی iq یک نسبت است که از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی ضربدر صد ... نابغه برتر جهان از ...


964
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


585
اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می‌شود ولی ... نابغه برتر جهان از ...


589
نابغه های برتر جهان ... اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد، ضریب هوشی صد می شود ولی در بعضی ...


338
وقتی صحبت از نوابغ اول جهان به میان می ... پرداد خبرهای جذاب میزان ضریب هوشی ده نابغه برتر ...