296
بلگراد-ایرنا- صربستان و مقدونیه که از ... مستقل تصمیم می گیرند. ... برای پذیرفتن مهاجران ...


963
صربستان و مقدونیه برای پذیرفتن مهاجران مستقل از اتحادیه ... اقدامات اتحادیه اروپا می ...


885
مقامات صربستان بر مهاجران در یک کمپ ... یک وزیر این کشور گفت این دستور پس از حمله به یک زن و ...


239
صربستان و مقدونیه برای پذیرفتن مهاجران مستقل از ... به طور مستقل تصمیم می گیرند ...


807
پژو با 250 میلیون یورو سرمایه‌گذاری، همکاری‌های خود را با ایران از سر می‌گیرد و پنج محصول ...


609
نتایج جستجو برای: ... اینکه صربستان تا آنجاییکه می ... نپذیرفته اند و یا آنها را از ...


58
در چنین شرایطی اگرچه حق شكایت برای بیمار و ... چنین مبلغی برای بسیاری از بیماران بی‌بضاعت می ...


440
... دیگر اتحادیه اروپا بسر می ... صربستان و مقدونیه ... قبول و عاری از تناقض" برای ...


755
حکومت صربستان به دلیل شرایط ... شدید شب و روز شان را بدون داشتن امکانات گرمایش به سر می ...


333
... و شرق صربستان و مقدونیه ... می دانید که برای هر ... در اتحادیه اروپا و ناتو از ...


91
... و شرق صربستان و مقدونیه ... می دانید که برای هر ... در اتحادیه اروپا و ناتو از ...


166
نتایج جستجو برای: از صربستان تا ... به اتحادیه اروپا بلوکه می ... کند و انتظار می‌رفت ...


463
... حمایتی برای مهاجران وجود ... از لباس .و کفش می باشد ... دادقا اتحادیه اروپا سفت و ...


464
... مهاجران به اروپا از ... صربستان، مقدونیه و ... و آلمان در پیش می گیرند ...


433
تشدید کنترل مرزهای اتریش برای جلوگیری از ورود ... بهبود روابط افغانستان و پاکستان به سود ...


25
... صربستان و جمهوری مقدونیه ... پس از اتحادیه اروپا و ... را صادر می‌کند و برای ...


579
نزدیک به 35 هزار نفر از پناهجويان سوری در مرز ترکیه برای ... از آنها می ... مقدونیه و ...


830
- بهمراه آوردن شراب از کشور خارج از اتحادیه اروپا ... برای پذیرفتن ... می گیرند و ...


213
... در اروپا و امریکا، از ... می‌شود که برای تصمیم ... عضو اتحادیه اروپا، تأیید می ...


987
... قرار می گیرند . ناتو نقش و ... تامین و برای حفظ آن از ... ناتو و اتحادیه اروپا ...