605
بلگراد-ایرنا- صربستان و مقدونیه که از هفته گذشته تنها مهاجرانی را از مناطق جنگی می پذیرند بدون توجه به سیاست و اقدامات اتحادیه اروپا به طور مستقل تصمیم می گیرند.


196
صربستان و مقدونیه برای پذیرفتن مهاجران مستقل از اتحادیه ... اقدامات اتحادیه اروپا می ...


532
اتحادیه اروپا و ... و تلاش می کنم آن را برای ... از مرز یونان مقدونیه در ...


879
مهاجرت به اروپا دیپورت مهاجران از ... افراد تصمیم می گیرند. ... برای اخراج و دیپورت ...


859
پژو با 250 میلیون یورو سرمایه‌گذاری، همکاری‌های خود را با ایران از سر می‌گیرد و پنج محصول را تا 18 ماه اینده به تولید خواهد رساند.


351
... دیگر اتحادیه اروپا بسر می ... صربستان و مقدونیه ... قبول و عاری از تناقض" برای ...


852
... و شرق صربستان و مقدونیه ... می دانید که برای هر ... در اتحادیه اروپا و ناتو از ...


322
... از صربستان و مقدونیه ... می دهد و به آنها برای ... اتحادیه اروپا برای ...


188
خرید بلیط هواپیما از وب سایت دور و ... خصوص پس از پخت مشخص می ... و از جمله میگو برای ...


290
... حمایتی برای مهاجران وجود ... از لباس .و کفش می باشد ... دادقا اتحادیه اروپا سفت و ...


642
- بهمراه آوردن شراب از کشور خارج از اتحادیه اروپا ... برای پذیرفتن ... می گیرند و ...


392
... تصمیم می گیرند تا با ... اتحادیه اروپا برای ... ها مستقل از دین و جنسیت و ...


921
در اتحادیه ی اروپا شاخص ... هر شکل از فروشگاه و برای هر ... خورده می شود و از جمله ...


526
استرالیا از لحاظ خاک کشاورزی و ... امید به زندگی برای زنان 84 سال و برای ... را مهاجران تشکیل می ...


585
... راه در مقدونیه و صربستان، با ... سوی اتحادیه اروپا برای ... از اتحادیه اروپا می ...


699
... تصمیم می گیرند تا با ... اتحادیه اروپا برای ... ها مستقل از دین و جنسیت و ...


186
از شما عکس می گیرند و ... آلمان برای امور مهاجران و ... عضو اتحادیه اروپا به ...


96
اسلام در اروپا ... آخرین اخبار از وضعیت مسلمانان و فعالیتهای ... می باشد. از این رو ما را ...


765
و"براین هلد" تصمیم می گیرد از زیکفرید ... و از آن برای منازل ... فارس و اتحادیه عرب که ...


257
... به صورت مستقل و جدای از ... شد، و پس از آن برای ... آسیا و اروپا یاد می ...