697
سامانه آموزش و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور - سندیکای شرکتهای ...


1
با توجه به ضرورت ارایه گواهی شرکت در دوره های آموزشی ایمنی مورد تایید وزارت تعاون کار ورفاه ...


171
پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قم


4
از منوی مورد نظر به لیست شرکت های دارای تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران دسترسی می توانید ...


107
بنابر آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389 ، پیمانکاران می بایست صلاحیت انجام کار خود را ...


962
مجری تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران(عمرانی -خدماتی و...)وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی


848
معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی اعلام کرد: ایمن سازی و سالم سازی محیط های ...


505
وبلاگی درباره بهداشت - ایمنی - محیط زیست - کیفیت در کار و زندگی


812
آدرس: تهران- خیابان آزادی - بین خیابان خوش وبهبودی - وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی


369
آدرس: تهران- خیابان آزادی - بین خیابان خوش وبهبودی - وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی


342
پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان


824
آدرس: تهران- خیابان آزادی - بین خیابان خوش وبهبودی - وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی


589
پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی


144
اداره کل روابط کار و جبران خدمت ، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی


390
پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان


931
واکنش وزارت کار به مصوبه بازنشستگی پیش از موعد زنان. بازنشستگی پیش از موعد زنان ,در هفته‌ای ...


686
نمودار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی; نمودار اداره کل روابط کار و جبران خدمت; شرح وظایف ...


418
شهرستان گرگان مرکز استان گلستان شهری زیبا و آراسته در متن طبیعت با دیدنی های فراوان است.


306
آموزش ایمنی در سراسر کشور در محل کارشما با مدرک معتبر از مرکز تحقیقات و حفاظت بهداشت کار ...


216
اولین وبلاگ مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای به زبان فارسی