910
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس ساختمان شماره 1 (مرکزی): شیراز- خیابان ...


914
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ...


920
اقدامات متقاضیان جهت اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاران. 1 – ابتدا متقاضی به انجمن ایمنی ...


163
با توجه به ضرورت ارایه گواهی شرکت در دوره های آموزشی ایمنی مورد تایید وزارت تعاون کار ...


788
وب سایت رسمی وزارت تعاون ، کار و ... ایمنی تایید صلاحیت ... نامه ایمنی صنعت نفت ...


458
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی; وزارت ... پیمانکاران موظف به اخذ گواهی صلاحیت ایمنی ...


369
اداره تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی; ... صلاحیت شرکت های ... وزارت تعاون، کار ...


490
فرآیند تعیین صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری; دستورالعمل تشکیل پرونده تعیین صلاحیت


229
حوزه کار; قانون ... اعتبار تعیین صلاحیت. ... وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه ...


840
بر اساس ماده 2 آیین نامه ایمنی پیمانکاران می بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ...


834
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ... کار تحت معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کار و ...


403
فرآیند تعیین صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری; دستورالعمل تشکیل پرونده تعیین صلاحیت


552
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ...


933
بنابر آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 1389 ، پیمانکاران می بایست صلاحیت انجام کار ...


936
... می بایست صلاحیت ایمنی انجام کار خود را ... آنان توسط وزارت تعاون،کار و رفاه ...


301
وزارت تعاون ، کار ... کلیه شرکتهای پیمانکاری و خدماتی می بایست صلاحیت ایمنی را از وزارت ...


265
دستورالعمل تشکیل پرونده صلاحیت ایمنی در امور پیمانکاری اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ...


982
کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد.


917
مهندس محمداصابتی مدیرکل بازرسی کار وزارت ... ایمنی و بهداشت کار ... صلاحیت ایمنی ...


123
سامانه آموزش و اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ... روابط کار وزارت تعاون، کار ...