272
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه ... لیست کامل پیمانکاران دارای تایید صلاحیت ایمنی .


458
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر ...


227
پيگيري کليه کارهاي اداري تا زمان اخذ گواهينامه از وزارت کار شامل : 1- تشکيل پرونده،


276
اخذ گواهی ایمنی وزارت کار ، اخذ گواهی ایزو ، ثبت تعاونی و اخذ کارت بازرگانی تعاونی ، ثبت ...


296
اخذ گواهی ایمنی وزارت کار ، اخذ گواهی ایزو ، ثبت تعاونی و اخذ کارت بازرگانی تعاونی ، ثبت ...


489
صدور 112 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکار در استان مرکزی در سال 95


671
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ... به وسیله وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ...


931
تفاوت میان گواهی صلاحیت اداره کار ، گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری و گواهینامه تایید صلاحیت ...


975
جزئیاتی درباره گواهینامه صلاحیت ایمنی ... این گواهینامه در سربرگ وزارت تعاون، کار و ...


207
صدور 122 گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی جهت ... نظر ایمنی توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه ...


399
ایمنی کار و تأیید صلاحیت ایمنی ... مرکز تحقیقات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون کار و ...


945
... روابط کار وزارت تعاون ... بازرسی و ایمنی کار به شماره ... صلاحیت برای مسوول ایمنی.


183
گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران ... ابلاغیه و اطلاعیه وزارت تعاون کار و ...


60
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی; وزارت ... پیمانکاران موظف به اخذ گواهی صلاحیت ایمنی از ...


873
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ، گواهینامه ... وزارت کار و امور اجتماعی جهت انجام امور ...


436
اولین همایش مسئولین ایمنی تایید صلاحیت شده، با هدف ... معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و ...


482
تشکیل پرونده جهت صدور گواهی تایید صلاحیت ایمنی ... ایمنی از وزارت تعاون کار و ...


143
ماده2ـ پیمانکاران می‌بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور ...


454
... از نظر ایمنی توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ... بخشی از امور تائید صلاحیت ایمنی ...


901
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مدرکی است اخیراً توسط مرجع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ...