761
تحقیقات صنوبر در کشور ایران از سال ۱۳۳۴ با عضويت ایران به كميسيون بین المللی صنوبر (ipc) وابسته به سازمان خواربار جهانی (fao) شروع شد.


94
پول درآوردن با کاشت درخت پالونیا، سریع الرشد ترین ... و رشدشان نسبت به درخت صنوبر یک و ...


759
گروه تحقیقات صنوبر و گونه های سریع الرشد. پروژه بخش تحقیقات صنوبر و گونه های سریع ...


69
گونه پالونیا فورتونی که بومی کشور چین است حدود بیست سال پیش در جنگل آموزشی شصت کلاته دانشگاه علوم کشاورز یو منابع طبیعی کشت گردید امروزه درختان 18 ساله ...


688
سرپرست منابع‌طبیعی استان زنجان از کشت گونه سریع‌الرشد صنوبر و اکالیپتوس با هدف توسعه زراعت چوب در مناطق هدف در راستای حفظ و حراست از اراضی ملی و طبیعی خبر داد.


682
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی از تولید 200 هزار اصله نهال صنوبر اصلاح شده و سریع‌الرشد در سال جاری توسط این اداره کل در راستای اجرای طرح ملی توسعه زراعت چوب صنوبر …


318
توضیحات کامل درختان سریع الرشد#سرو نقره ای#عرعر#دم موشی# زیتون تلخ ،چنار،فسدروس ... صنوبر ...


20
موضوع : صنوبر ... از جمله درختان سریع الرشد در آمریکا شمالی هستند و برای تولید بیوانرژی ...


712
تقاضا برای چوب در صنعت محصولات جنگلی در حال افزایش است اما تولید چوبهای صنعتی از جنگلهای طبیعی در حال کاهش است.


711
از مجموع 39 کلن غیر بومی صنوبر که قلمه‌های آنها از کف‌بر خزانه‌های موجود در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج تهیه شده بودند و همچنین 9 کلن بومی جمع آوری شده در فروردین 1375 که در خزانه تحقیقاتی کشت ...


522
سرپرست منابع‌طبیعی استان زنجان از کشت گونه سریع‌الرشد صنوبر و اکالیپتوس با هدف توسعه زراعت چوب در مناطق هدف در راستای حفظ و حراست از اراضی ملی و طبیعی خبر داد.


443
درختان صنوبر بعنوان یکی از گونه های سریع الرشد مورد هجوم آفات چوبخوار از جمله سوسک چوبخوار Melanophila picta Pall قرار می گیرند.


487
فروش نهال صنوبر نهال و ریشه صنوبر سریع الرشد نژاد نیگرا nigra تهیه شده با بهترین شرایط و استانداردترین روش های خزانه کاری .


239
صنوبرها جزء درختان سریع الرشد می باشد. ... صنوبر گونه ای پهن برگ و نور پسند و خزان کننده است .


991
گیاه شناسی صنوبر ... اطراف مزارع استفاده شده و واریته های سریع الرشد آن توسط زارعین ...


391
بعد از سه سال بررسی و تحقیق درباره 25 کلن ارقام سریع­‌الرشد، تعداد 7 کلن از گونه Populus deltoids و سه کلن از دورگ P. x euramericana که واجد درصد ریشه­‌زایی زیاد و رشد ارتفاعی مناسب و نیز در مقابل آفات و امراض ...


302
مشخصات گیاه : درختی خزان پذیر،مقاوم و راست قامت و سریع الرشد با ارتفاع 30-20متر،برگها بیضی به رنگ سبز روشن مکان : آفتابی حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد ازدیاد : قلمه کاربرد : تک درخت زینتی ...


267
درخت صنوبر اسرائیلی،درخت صنوبر نیگرا،صنوبر تبریزی،صنوبر f1 قیمت فروش درخت صنوبر برنامه سمپاشی درخت صنوبر نهال صنوبر سریع رشد نیگرا نهال صنوبر سریع رشد نیگرا بدلیل خاصیت رشد سریعی که دارد ...


451
ساری - ایرنا - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – ساری گفت : درسطح چهار هزار هکتار از اراضی جنگلی استان گونه های درختی سریع الرشد صنوبر و اکالیپتوس کشت شد .


120
ریس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری گلوگاه گفت: 27 هزار نهال سریع الرشد گونه صنوبر در سطح 43 هکتار از اراضی شرکت تولید وشیر وگوشت مهدشت کاشته شد.