28
صید علیخان درگزی; ... داشت۵و پسر بزرگشان اللهیار خان بود و بعد سعادتقلی خان، محمد علی خان ...


761
صید علی خان درگزی( 1336-1272 هـ.ق.) صید علیخان از تیره خوانین ترک قارشی قوزی و از طایفۀ چاپشلو و از فضلاء و ادباء‌ و از نسّابه‌های معروف خراسان بود.


672
جنسیت: مرد نام پدر: سلیمان‌‌‌خان تولد و وفات: (۱۲۷۲ -۱۳۳۲) قمری محل تولد: مشخص نیست. >شهرت علمی و فرهنگی: ادیب و شاعر<br>از طایفۀ چاپشلو از خوانین...


104
آرامگاه صید علی خان درگزی: صید علی خان درگزی از شعرای معروف اخیر و استاد ادیب نیشابوری و ملک ...


541
صید علی خان درگزی( 1336-1272 هـ.ق.) صید علیخان درگزی از خوانین‌ دانشمند درگز، پسر سلیمان خان ...


347
صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملك الشعرای بهار می باشد كه از ...


783
میرزا محمد تقی متخلص به بهار در هفدهم آذر سال 1365 در تهران به دنیا آمد و هنوز هجده ساله نشده بود که پدر را از دست داد .


271
Seydəli xan Dərgəzi: صید علی خان درگزی: Doğum tarixi: 1856 (): Doğum yeri: Dərgəz: Vəfatı: 1914 (): Vəfat yeri: İran: Vətəndaşlıq: İran: Milliyyəti


218
دهه های نهائی قرن سیزدهم هجری ، شاهد جریانهای فکری و اجتماعی تشکلهای متعددی در جهت تجدید فکر دینی و اصلاحات اجتماعی بود.


528
دهه های نهائی قرن سیزدهم هجری ، شاهد جریانهای فکری و اجتماعی تشکلهای متعددی در جهت تجدید فکر دینی و اصلاحات اجتماعی بود.


166
1290 ماجرای سفر خود را به نظم درآورد و استاد خود صید‌علی خان درگزی را ستود.


297
2/20/2009 · صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملک الشعرای بهار می ...


692
صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملك الشعرای بهار می باشد كه از ...


743
1290 ماجرای سفر خود را به نظم درآورد و استاد خود صید‌علی خان درگزی را ستود.


166
آرامگاه صید علی خان درگزی: صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملک ...


859
میرزا محمد تقی متخلص به بهار در هفدهم آذر سال 1365 در تهران به دنیا آمد و هنوز هجده ساله نشده بود که پدر را از دست داد .


828
صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملك الشعرای بهار می باشد كه از ...


547
شناسنامه درگزی ها و شیروانی در قوچان صادر می شد. ... آرامگاه صید علی خان درگزی. غار ...


65
Seydəli xan Dərgəzi: صید علی خان درگزی: Doğum tarixi: 1856 (): Doğum yeri: Dərgəz: Vəfatı: 1914 (): Vəfat yeri: İran: Vətəndaşlıq: İran: Milliyyəti