199
صید علیخان درگزی; نام: صید علیخان درگزی: کشور ایران: استان: استان خراسان رضوی: شهرستان


350
جنسیت مرد نام پدر سلیمان‌‌‌خان تولد و وفات ۱۲۷۲ ۱۳۳۲ قمری محل تولد مشخص نیست شهرت ...


836
حال که به هر دلیلی، متاسفانه، مقبره صید علی خان درگزی محو و نابود شده، از عموم ...


772
Seydəli xan Dərgəzi: صید علی خان درگزی: Doğum tarixi: 1856 (1856-Şablondakı doğum və ya ölüm tarixində texniki yanlışlıq var!-00)


167
به نام دادار دادگستر جناب آقای حسین محمدزاده نماینده محترم شهرستان درگز در مجلس ...


972
آرامگاه صید علی خان درگزی ...


607
آرامگاه صید علی خان درگزی: صید علی خان درگزی از شعرای معروف اخیر و استاد ادیب ...


7
آرامگاه صید علی خان درگزی: صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب ...


320
زندگی نامه شهید علی ... ادیب نیشابوری و صید علی خان درگزی ... کلنل محمدتقی خان ...


243
آرامگاه صید علی خان درگزی. ... صيد علي خان درگزي از شعراي معروف متاخر واستاداديب ...


404
صید علی خان درگزی از ادبای معروف خراسان است،وی شخصی بود ادیب ،مورخ ، شاعر ، در عین حال ...


342
زندگی نامه شهید علی ... ادیب نیشابوری و صید علی خان درگزی ... کلنل محمدتقی خان ...


820
آرامگاه صید علی خان درگزی: صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب ...


637
آرامگاه صید علی خان درگزی. ... صيد علي خان درگزي از شعراي معروف متاخر واستاداديب ...


588
مفاخر قرون پیشین مفاخر قرون پیشین انوری ابیوردی:... درگز شهر من


768
علی صیاد شیرازی ... صید علیخان درگزی از شعرای معروف متاخر و استاد ادیب نیشابوری وملک ...


634
آرامگاه صید علی خان درگزی: صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستاد ادیب ...


486
صید محمد خان میر صیدمحمدخان میر طایفه میر دریکوند ... ایشان فرزند علی حسین خان میر ...


321
خاطرات میرزا محمود صارم الممالک درگزی ... و پدرش «صید ... تقی خان پسیان ...


952
افزون بر این خوانین پاپی یعنی حاج احمدخان و حاج صید ... قلی خان- میرزا علی خان ...