284
صید علیخان درگزی; ... داشت۵و پسر بزرگشان اللهیار خان بود و بعد سعادتقلی خان، محمد علی خان ...


393
جنسیت مرد نام پدر سلیمان‌‌‌خان تولد و وفات ۱۲۷۲ ۱۳۳۲ قمری محل تولد مشخص نیست شهرت علمی و ...


219
صید علیخان درگزی; ... ۱.۴ صید علی خان ... و به پسرش مسعود خان تفویض گردید.صید علیخان در ...


843
صید علیخان درگزی از تیره قارشی قوزی و از خاندان دیرین حکمرانان چند صدساله درگز می‌باشد.او ...


739
عنوان مقاله: مروری بر زندگانی صید علی خان درگزی (17 صفحه) نویسنده : کریمیان، علی. مروری بر ...


305
جنسیت: مرد نام پدر: سلیمان‌‌‌خان تولد و وفات: (۱۲۷۲ -۱۳۳۲) قمری محل تولد: مشخص نیست. ...


639
حال که به هر دلیلی، متاسفانه، مقبره صید علی خان درگزی محو و نابود شده، از عموم مسئولین و به ...


675
صید علی خان درگزی( 1336-1272 هـ.ق.) صید علیخان درگزی از خوانین‌ دانشمند درگز، پسر سلیمان خان ...


297
صید علی خان درگزی( 1336-1272 هـ.ق.) صید علیخان از تیره خوانین ترک قارشی قوزی و از طایفۀ چاپشلو و از ...


890
بایگانی برچسب ها: صید علی خان درگزی. نامه سرگشاده به نماینده محترم شهرستان ...


347
صید علی خان درگزی فرزند سلیمان خان حاکم درگز در سال 1336ه.ق متولد شد وی از مرزداران فاضل ...


85
صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملك الشعرای بهار می باشد كه از ...


710
حال که به هر دلیلی، متاسفانه، مقبره ی صید علی خان درگزی محو و نابود شده، از عموم مسئولین و به ...


494
صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملك الشعرای بهار می باشد كه از ...


960
آرامگاه صید علی خان درگزی: صید علی خان درگزی از شعرای معروف اخیر و استاد ادیب نیشابوری و ملک ...


998
میرزا محمد تقی متخلص به بهار در هفدهم آذر سال 1365 در تهران به دنیا آمد و هنوز هجده ساله نشده ...


885
حال که به هر دلیلی، متاسفانه، مقبره ی صید علی خان درگزی محو و نابود شده، از عموم مسئولین و به ...


889
Seydəli xan Dərgəzi: صید علی خان درگزی: Doğum tarixi: 1856 Doğum yeri: Dərgəz: Vəfatı: 1914 Vəfat yeri: İran: Vətəndaşlıq: İran


472
در این نوشته به معرفی افرادی مهم و تاثیرگذار در تاریخ درگز و کشور می پردازم که همیشه باعث ...