823
صید علیخان درگزی; ... پسر داشت5و پسر بزرگشان اللهیار خان بود و بعد سعادتقلی خان، محمد علی خان ...


362
جنسیت مرد نام پدر سلیمان‌‌‌خان تولد و وفات ۱۲۷۲ ۱۳۳۲ قمری محل تولد ... صید علی‌‌‌خان درگزی .


64
عنوان مقاله: مروری بر زندگانی صید علی خان درگزی (17 صفحه) نویسنده : کریمیان، علی. مروری بر ...


206
جنسیت: مرد نام پدر: سلیمان‌‌‌خان تولد و وفات: (۱۲۷۲ -۱۳۳۲) ... صید علی‌‌‌خان درگزی .


482
علی کریمیان ; مجله: پیام بهارستان ; شهریور 1384 - شماره 51 ;


436
حال که به هر دلیلی، متاسفانه، مقبره صید علی خان درگزی محو و نابود شده، از عموم مسئولین و به ...


936
صید علی خان درگزی( 1336-1272 هـ.ق.) صید علیخان درگزی از خوانین‌ دانشمند درگز، پسر سلیمان خان ...


100
علی کریمیان ; مجله: پیام بهارستان ; شهریور 1384 - شماره 51 ; صفحه 17


91
صید علی خان درگزی( 1336-1272 هـ.ق.) صید علیخان از تیره خوانین ترک قارشی قوزی و از طایفۀ چاپشلو و از ...


503
صید علی خان درگزی از شعرای معروف اخیر و استاد ادیب نیشابوری و ملک الشعرای بهار است، که از ...


247
صید علی خان درگزی از شعرای معروف اخیر و استاد ادیب نیشابوری و ملک الشعرای بهار است، که از ...


151
وبلاگهای درگزی; ... صید علی خان درگزی. نامه سرگشاده به نماینده محترم شهرستان ...


706
صید علی خان درگزی فرزند سلیمان خان حاکم درگز در سال 1336ه.ق متولد شد وی از مرزداران فاضل ...


245
صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملك الشعرای بهار می باشد كه از ...


563
... عبدالجواد ادیب نیشابوری و صید علی خان درگزی ... ام و نه با قیام کلنل محمدتقی خان ...


888
این فاجعه یِ بزرگ، تخریب مقبره یِ صید علی خان درگزی است. ایشان از ادیبان بزرگ و شاعر و ...


49
صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملك الشعرای بهار می باشد كه از ...


841
حال که به هر دلیلی، متاسفانه، مقبره ی صید علی خان درگزی محو و نابود شده، از عموم مسئولین و به ...


121
صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملك الشعرای بهار می باشد كه از ...