994
صید علیخان درگزی; ... داشت۵و پسر بزرگشان اللهیار خان بود و بعد سعادتقلی خان، محمد علی خان ...


756
صید علی خان درگزی( 1336-1272 هـ.ق.) صید علیخان درگزی از خوانین‌ دانشمند درگز، پسر سلیمان خان ...


399
عنوان مقاله: مروری بر زندگانی صید علی خان درگزی (17 صفحه) نویسنده : کریمیان، علی. مروری بر ...


498
علی کریمیان ; مجله: پیام بهارستان ; شهریور 1384 - شماره 51 ;


179
صید علی خان درگزی( 1336-1272 هـ.ق.) صید علیخان از تیره خوانین ترک قارشی قوزی و از طایفۀ چاپشلو و از ...


529
آرامگاه صید علی خان درگزی: صید علی خان درگزی از شعرای معروف اخیر و استاد ادیب نیشابوری و ملک ...


342
ابوالحسن علی‌بن احمد فنج‌کردی نیشابوری . جنسیت: ...


999
صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملك الشعرای بهار می باشد كه از ...


910
سید حسن امین ; مجله: مقالات و بررسی ها ; زمستان 1376 - شماره 62 ; صفحه 136


752
میرزا محمد تقی متخلص به بهار در هفدهم آذر سال 1365 در تهران به دنیا آمد و هنوز هجده ساله نشده ...


218
قبرستان شمسی خان متعلق به اقوامی است كه در تپه غازان سكونت داشتند ومربوط به دوره پارتی ...


505
Seydəli xan Dərgəzi: صید علی خان درگزی: Doğum tarixi: 1856 Doğum yeri: Dərgəz: Vəfatı: 1914 Vəfat yeri: İran: Vətəndaşlıq: İran


333
1290 ماجرای سفر خود را به نظم درآورد و استاد خود صید‌علی خان درگزی را ستود.


596
دهه های نهائی قرن سیزدهم هجری ، شاهد جریانهای فکری و اجتماعی تشکلهای متعددی در جهت تجدید ...


140
آرامگاه صید علی خان درگزی: صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملک ...


658
۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صیدعلیخان درگزی» ثبت شده است - شهرستان درگز در شمال شرق ایران و ...


457
آرامگاه صید علی خان درگزی: صید علی خان درگزی از شعرای معروف متاخر واستادادیب نیشابوری وملک ...


134
نامه ای سرگشاده به حسین محمدزاده نماینده مردم درگز در مجلس شواری اسلامی در مورد بناهای ...


46
شناسنامه درگزی ها و شیروانی در قوچان صادر می شد. ... آرامگاه صید علی خان درگزی. غار ...