924
2- ضرب ، ضرب اول: در مبارزه آن کسی برنده است که ضربه اول را زده باشد. ... خیلی از ضرب المثل ها را ...


5
... ضرب المثل فارسی,ضرب المثل ها, ... شده باشد. و پیام آن ... که احتمالا از ...


870
ضرب‌المثل یا زبانزد گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته است.


256
خواندني ها ریشه ضرب المثل/ خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد. ... قاضی که از تصمیمات آنها خبر ...


259
معنی ضرب المثل ها ... از آن پس به افراد خصیص که ... ضرب المثل خدا شری بدهد كه خیر ما در آن باشد.


26
در همه زبان ها ضرب المثل های زیادی وجود ... (دوست آن باشد که گیرد دست ... (چه بسا سکوتی که از سخن ...


477
یک ضرب المثل که ... ۴۰۰ ضرب المثل فارسی و معنی و مفهوم آن ها. ۱- آب از ... عاشق آن باشد که چون ...


154
‎ضرب المثل ها ... باشد این است که این ضرب المثل از زبان عربی و ... از آن پس هر نوع ...


381
... مگر از خدا بخواهی که اول گوساله ... موجه باشد آن را ... از ضرب المثل بالا که غالبا ...


544
مجموعه داستان ضرب المثل ها ... داستان ضرب المثل از این ستون به آن ... داستان ضرب المثل زد که ...


312
مجموعه داستان ضرب المثل ها ... داستان ضرب المثل از این ستون به آن ... داستان ضرب المثل زد که ...


923
... ما در آن باشد; داستان ضرب المثل ... حرف اول کلماتی است که یک ... از این بازیچه ها ...


605
با کلیک کردن بر روی هریک از ضرب المثل ها، صفحۀ جدیدی باز شده که طی آن، ریشه و ... باشد برای تو ...


885
ضرب المثل آنقدر شور بود که خان هم فهمید. بعد از شنیدن و یا خواندن برخی ضرب المثل ها بدون شک استفاده از آن هم جذاب تر می شود،با ما همراه باشید تا با ریشه تاریخی ضرب المثل جالب آنقدر شور بود که ...


813
... با قرآن باشد و بیش از آنکه ... به برخی از این ضرب المثل ها ... مگر این که بهتر از آن یا ...


696
ضرب المثل عبارتی که در بردازنده نکته یا لطیفه یا پندی باشد و در میان مردم رایج و متداول باشد، ضرب المثل ها معنایی وسیع تر از معنای ظاهری خود دارند.


114
... یا قاره باشد، مهم آن است که این ضرب ... ضرب المثل ها از ... حرف اول آن اکتفا ...


809
ضرب المثل ها مجموعه ای از ... است که مصداق و نظیر ان ها در ... زبان باشد، ناگزیر از ...


413
... اول تا ششم - ضرب المثل هاي ... 3- کلماتی را که در املای آن ها ... از آن موقع اين ضرب المثل ...


295
داستان ضرب المثل از این ستون به آن ستون فرج است | داستان ضرب المثل به کسی که گرفتاری بزرگی برایش پیش بیاید و ناامید شود ؛ می گویند