464
در جدول زیر ضرب المثل های پارسی بر اساس حروف الفبا دسته بندی شده اند که شما عزیزان ...


798
این عبارت از آن تاریخ به صورت ضرب المثل در ... روشن باشد که احتیاج به ... ها: ضرب المثل ...


813
در اینجا برای شما مجموعه ای از ضرب المثل های ... دوست آن باشد که به تو ... ضرب المثل اول ...


367
ضرب المثل ها(قسمت اول) ... اگر مردی خسیس باشد پسرش حتما ... آن است که گریزی از آن نیست. ضرب ...


11
‎ضرب المثل ها ... معنی کرده اند که در گذشته از آن برای ... متاع از شما باشد و از دل ...


527
نوع اوّل را معمولاً ، عوام از ... باشد از ضرب المثل ... ضرب المثل ها پیش از آن که ...


353
نوع اوّل را معمولاً ، عوام از میان ... که منشأ آن ها ... تری داشته باشد از ضرب المثل های ...


933
... پس بعضی از آن‌ها ... عاقل باشد به معنی آن است که اکنون ... خود از ضرب‌المثل متمایز ...


728
... انتقاد از بی اهمیت ها. 15- آن راکه ... داشت از دست داد. ضرب المثل ... است که ضربه اول را زده باشد.


454
ضرب المثل " این به آن در ... وجود داشته باشد در حالی که فی ... اول کسی بود که پس از ...


274
قبل از آن که از رودخانه ... را در امور خودت بر آن‌ها ببندي] 4 - ضرب ... ضرب المثل اول ...


710
بقیه ضرب المثل ها را در ... پس باید همیشه در جنب و جوش و تکاپو باشد ... که آب ها ریخت از ...


30
ضرب المثل ها ... کر و زن باید کور باشد. ضرب المثل ... ضرب المثل مراکشی. از آن کس که خوب بلد است ...


380
... كار مردم نداشته باشد "اين ضرب المثل وقتي به كار ... آن غصه نمي خورند از اين ... ها: ضرب ...


601
دوست آن باشد که به تو ... داستان ضرب المثل اول ... ضرب المثل چرخ بازیگر از این بازیچه ها ...


10
... ضرب المثل داستان آن را می خوانید . داستان ضرب المثل ها را از ... که یه وجب روغن داشته باشد.


434
‎ریشه ضرب المثل ها ... این عده از حضرت که آن ... هر ایرادی که مبتنی بر دلایلی غیر موجه باشد آن ...


156
دربخش اول که در ... لطفا اگر در باب ضرب المثل ها و ... این تو بمیری، از آن تو بمیری ها ...


951
8/19/2007 · رفته ام من سال ها از خاطرات این و آن / یک ... بگذار اول کساني بروند که ... شوهر" باشد. ( ضرب المثل ...


796
الف ۱- ادب از که ... در مبارزه آن کسی برنده است که ضربه اول را زده باشد. ... معنی ضرب المثل ها.