739
سوالات زیادی در خصوص اینکه در پایان هر دوره با چه فرمولی اضافه کار، سنوات، مرخصی و عیدی را ...


148
اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * 140% * 220 ساعت / حقوق پایه ماده 59 - در شرايط عادي ارجاع كار اضافي ...


782
1- چه میزان از شیفت دوم با ضریب اضافه ... کارگران غیر نوبت‌کار که ساعات اضافه‌کاری آنها ...


436
حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (175) ساعت در ماه تعیین می شود، مشروط بر آنکه مجموع مبلغ اضافه ...


456
فرمول اضافه کاری: برای محاسبه اضافه کاری حقوق ماهانه بر تعداد ساعات کار تقیسم می شود تا حقوق ...


873
گلایه یک کارمند دولتی از نحوه محاسبه اضافه‌کار/ ضریب پرداخت اضافه‌کاری چقدر است؟


175
ماده 1- مبلغ اضافه ... اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ...


453
آیا محاسبه اضافه روز تعطیل با ضریب 8/1 می باشد و اضافه کار عادی با ... اضافه کاری به میزان 48 ...


160
قانون جدید محاسبه اضافه کاری ... با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریال ...


255
... اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ... اضافه کاری ...


782
... اضافه كار كارمندان 92, ... میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال ۱۳۹۲ ...


578
» چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ ) » فرمول محاسبات کاری شب ، عصر ، اضافه کاری ، تعطیل کاری ( سه ...


265
مدیریت منابع انسانی - اضافه كار - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و مقررات ...


865
وی در مورد ضریب اضافه کاری شرح داد: ضریب اضافه کاری محاسباتی در بازه 2 تا 2.5 قرار می گیرد که ...


371
18- آیا نحوه محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد ماهانه تقسیم بر 192 ساعت صحیح می باشد در این صورت ...


800
منظور از اضافه کار چیست و کارگر برای اضافه کاری استحقاق چه مزایائی را ... ضریب نفوذ بیمه ...


729
... اضافه کار برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ... اضافه کاری ...


713
قانون جدید محاسبه اضافه کاری ... با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی ...


292
قوانین کار ضریب اضافه کاری. صفحه اصلی مرور اطلاعات ثبت نام در پورتال ورود تماس با ما ...


390
گلایه یک کارمند دولتی از نحوه محاسبه اضافه‌کار/ ضریب پرداخت اضافه‌کاری چقدر ...