327
ضریب توان در یک سیستم الکتریکی ac اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری گفته می‌شود و مقداری بین ۰ تا ۱ دارد.


417
ضریب توان چیست؟ کسینوس فی چیست؟ ضریب توان در یک سیستم الکتریکی ac بمعنی نسبت توان واقعی به توان ظاهری میباشد و مقدار آن بین ۰ تا ۱ است.


9
اصلاح ضریب توان (به انگلیسی: Power factor correction) که با عبارت PFC نمایش داده می‌شود، فرایند تعدیل ضریب توان از مقادیر کوچکتر از ۱ به مقادیر نزدیک ۱ است.


42
ضریب توان در یک سیستم الکتریکی ac اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری گفته میشود و مقداری بین ۰ تا ۱ دارد.


605
ضریب توان. ضریب توان در یک سیستم الکتریکی ac اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری گفته میشود و مقداری بین ۰ تا ۱ دارد.


953
اصلاح ضریب توان چگونه کار می کند درک ضریب توان مانند انواع تجهیزات دیگر، یک سیستم الکتریکی، وظیفه خود را در درجه ای از محدوده بهره وری، که از ضعیف تا عالی


765
یکی از بزرگترین دغدغه های صنایع بزرگ تا کوچک هزینه های بالای برق میباشد که دلیل عمده آنها توان راکتیو میباشد اینجاست که حضور اصلاح ضریب توان بشدت حس می شود


449
اصلاح ضریب توان. اصلاح ضریب توان (به انگلیسی: Power factor correction) (PFC) فرآیند تعدیل ضریب توان از مقادیر کوچکتر از ۱ به مقادیر نزدیک ۱ است.


797
  اصلاح ضریب توان: اصلاح ضریب توان (Power factor correction)  که با عبارت PFC  نمایش داده می‌شود، فرایند تعدیل ضریب توان از...


797
ضریب توان واحد نداشته و همواره عددی کوچکتر از یک است. آن دسته از مدارهای الکتریکی که فقط ...


457
ضریب توان واحد نداشته و همواره عددی کوچکتر از یک است. آن دسته از مدارهای الکتریکی که فقط ...


913
برق - اصلاح ضریب توان - مطالبی در زمینه رشته برق


440
ضریب توان در یک سیستم الکتریکی متناوب واژای است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری گفته می‌شود و ضریبی بین ۰ تا ۱ دارد.


203
ضریب توان نسبت توان واقعی (توان اکتیو) به توان ظاهری می باشد. ضریب توان مقداری بین ۰ و ۱ دارد که بطور خلاصه می توان گفت که هرچه این …


57
طراحی سیستم اصلاح ضریب قدرت و بانک خازنی . برای پرداختن به مباحث اصلاح ضریب توان ابتدا باید به بیان مطالب و تعاریف پایه ای در ارتباط با توان بپردازیم.اساسا سه نوع توان برای تجهیزات برقی قابل ...


986
1-اصلاح ضریب توان چیست. اصلاح ضریب توان که با عبارت pfc نمایش داده می شود، فرآیند تعدیل ضریب توان از مقادیر کوچکتر از ۱ به مقادیر نزدیک ۱ است.


479
ترجمه مقاله سال 2015 در مورد کیفیت توان ، اصلاح ضریب توان همراه با بهبود کیفیت توان و کاهش هارمونیک THD ، اصلاح ضریب توان مبدل­های زتا، POwer quality


193
اساسا هنگامی که صحبت از مبدل های اصلاح ضریب توان میشود منظور استفاده از تجهیزات الکترونیکی فعال (مانند ماسفت، igbt، تریستور و…)


867
بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی بررسی توان راكتیو ، ضریب توان و انرژی الكتریكی به روش فازی دسته بندی سایر رشته ها…,بررسی توان راكتیو ، ضریب توان,آراس نوین


859
مزایای خازن گزاری و اصلاح ضریب قدرت شرکت عرفان برق با بیش از یک دهه تجبه علمی و عملی در بحث نصب تجهیات اصلاح ضریب توان در کشور از شرکتهای پیشرو است در...