109
ضریب توان در یک سیستم الکتریکی ac اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری گفته می‌شود و مقداری بین ۰ تا ۱ دارد.


902
ضریب توان چیست؟ کسینوس فی چیست؟ ضریب توان در یک سیستم الکتریکی ac بمعنی نسبت توان واقعی به توان ظاهری میباشد و مقدار آن بین ۰ تا ۱ است.


340
11/20/2015 · ضریب توان در یک سیستم الکتریکی ac اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری گفته میشود و مقداری بین ۰ تا ۱ دارد.


222
اصلاح ضریب توان (به انگلیسی: Power factor correction) که با عبارت PFC نمایش داده می‌شود، فرایند تعدیل ضریب توان از مقادیر کوچکتر از ۱ به مقادیر نزدیک ۱ است.


125
11/20/2015 · اصلاح ضریب توان که با عبارت pfc نمایش داده می شود، فرآیند تعدیل ضریب توان از مقادیر کوچکتر از ۱ به مقادیر نزدیک ۱ است.


532
• جبران سازی توان راکتیو اگر چه توان راکتیو مورد نیاز بار های القایی کار مفیدی انجام نمی دهند اما مجبور به تولید، انتقال و توزیع آن در شبکه الکتریکی هستیم.


58
ضریب توان. ضریب توان در یک سیستم الکتریکی ac اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری گفته میشود و مقداری بین ۰ تا ۱ دارد.


193
اصلاح ضریب توان چگونه کار می کند درک ضریب توان مانند انواع تجهیزات دیگر، یک سیستم الکتریکی، وظیفه خود را در درجه ای از محدوده بهره وری، که از ضعیف تا عالی


209
یکی از بزرگترین دغدغه های صنایع بزرگ تا کوچک هزینه های بالای برق میباشد که دلیل عمده آنها توان راکتیو میباشد اینجاست که حضور اصلاح ضریب توان بشدت حس می شود


921
 ضریب توان: ضریب توان در یک سیستم الکتریکی AC اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری گفته میشود و مقداری بین ۰ تا ۱ دارد.


243
یکی از بزرگترین دغدغه های صنایع بزرگ تا کوچک هزینه های بالای برق میباشد که دلیل عمده آنها توان راکتیو میباشد اینجاست که حضور اصلاح ضریب توان بشدت حس می شود


53
 ضریب توان: ضریب توان در یک سیستم الکتریکی AC اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری گفته میشود و مقداری بین ۰ تا ۱ دارد.


122
  اصلاح ضریب توان: اصلاح ضریب توان (Power factor correction)  که با عبارت PFC  نمایش داده می‌شود، فرایند تعدیل ضریب توان از...


236
در این صفحه، تعداد 142 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع ضریب توان آرشیو شده است که شما می توانید این لیست را بر اساس «سال انتشار مقاله ...


714
ضریب توان در یک سیستم الکتریکی ac اصطلاحی است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری گفته میشود و مقداری بین ۰ تا ۱ دارد.


986
ضریب توان نسبت توان واقعی (توان اکتیو) به توان ظاهری می باشد. ضریب توان مقداری بین ۰ و ۱ دارد که بطور خلاصه می توان گفت که هرچه این …


650
ضریب توان در یک سیستم الکتریکی متناوب واژای است که به نسبت توان واقعی به توان ظاهری گفته می‌شود و ضریبی بین ۰ تا ۱ دارد.


59
اصلاح ضریب توان – خازن گذاری در مدار . از جمله فعالیت هایی که در کسب یک درآمد خوب به برقکار کمک می کند مونتاژ تابلوهای برق می باشد ودر این میان تابلوهای خازن از …


198
در این فیلم آموزشی مفهوم ضریب توان پیش فاز و پس فاز معرفی می شود.


157
ترجمه مقاله سال 2015 در مورد کیفیت توان ، اصلاح ضریب توان همراه با بهبود کیفیت توان و کاهش هارمونیک THD ، اصلاح ضریب توان مبدل­های زتا، POwer quality