951
ﻪﻣﺪﻘﻣ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻢﻬﻣ داﻮﻣ يروآﺮﻓ رد ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫﺪﻨﯾآﺮﻓ و تﻻﺎﻌﻔﻧا و ﻞﻌﻓ زا يرﺎﯿﺴﺑ


999
D ضریب نفوذ یا نفوذ ... که ɸ غلظت ماده نفوذ کننده می‌باشد، t زمان و D ثابت نفوذ می‌باشد. مواد ...


361
تراوایی مغناطیسی یکی از ویژگی‌های هر محیط است که به آن ضریب ... مغناطیسی برخی از مواد


200
ضریب نفوذ حرارتی مواد باجامدات و گازهاومایعات


970
نفوذپذیری بتن و سرعت انتقال مواد از میان بتن ... ضریب نفوذ پذیرى مشخصه‏اى از بتن است كه ...


444
Diffusion ‫نفوذ‬ ‫‪2‬‬ ‫مقدمه‬ ‫• لزوم مطالعه‬ ‫برخی از مواد برای ... در ضریب نفوذ ...


9
خلاصه مقاله3 از نشريه شماره18 عنوان: تاثیر ژل میکروسیلیس در ضریب نفوذپذیری آب در بتن


594
مواد و روش‌ها: در ... 60 تا 80 درجه سانتی‌گراد مدلسازی و شرایط برای رسیدن به حداکثر ضریب نفوذ و ...


899
چندی پیش ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور توسط سازمان مقررات ... پهپاد حامل مواد محرک در مرز ...


698
مواد غیر مغناطیسی مواد غیر مغناطیس نیز به گونه‌ای روی شار مغناطیسی تأثیر می‌گذارند، هر چند که اثرشان در مقایسه با مواد فرومغناطیس خیلی ضعیفتر است.


419
مواد غیر مغناطیسی مواد غیر مغناطیس نیز به گونه‌ای روی شار مغناطیسی تأثیر می‌گذارند، هر چند که اثرشان در مقایسه با مواد فرومغناطیس خیلی ضعیفتر است.


367
منافذ موجود در این نوع تخلخل در اثر انحلال مواد عملکرد فشارهای ... نفوذ پذیری را معمولا با ...


692
همچنین روش های درجا و آزمایشگاهی معروف دیگری نیز وجود دارند که به جای ارائه ضریب نفوذپذیری، شاخص های نفوذپذیری را بدست می دهند.


182
گزارش های داخلی و خارجی از میزان ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور، به دوگانگی رسید.


945
مواد شیمیایی با مقادیرزیر در لوله آزمایش ریخته شود ... تاثیر جرم مولکولی بر ضریب نفوذ بررسی ...


136
بر طبق آمارهای دفتر معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات ضریب نفوذ ... ۱۲۶ خرده فروش مواد ...


723
نفوذپذیری بتن و سرعت انتقال مواد از میان بتن بستگی به ساختار بتن دارد. برای مشخص کردن نفوذپذیری بتن یک ساختار، باید ضریب نفوذپذیری بتن تأیین گردد که ضریب نفوذپذیری بتن عبارت است از میزان ...


341
مجله خبری; آموزشی; عمومی; آشنایی با ضریب نفوذ یا استاندارد ip برای ضد آب، گرد و غبار بودن دستگاه های الکتریکی


551
پژوهش و تحقیق - اندازه گیری ضریب نفوذ مایعات در گازها - مشاهدات پروژه های مهندسی شیمی و پیگیری علوم شیمی و نفت


77
آریا بازار - مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال سازمان استاندارد ایران گفت: ضریب نفوذ استاندارد در میان واحدهای تولیدی زیرپوشش استاندارد اجباری به 95 درصد می ...