581
ضریب نفوذ گرمایی در علم انتقال حرارت، معیاری از توانایی یک ماده در رسانش گرما در قیاس با ...


250
تراوایی مغناطیسی یکی از ویژگی‌های هر محیط است که به آن ضریب ... مغناطیسی برخی از مواد;


70
مواد شیمیایی با مقادیرزیر در لوله آزمایش ریخته شود ... تاثیر جرم مولکولی بر ضریب نفوذ بررسی ...


651
همچنین ضریب نفوذ تلفن همراه را در کشور 113 درصد... ... مجازات اعدام مواد مخدر محدود ...


32
تخمین ضریب نفوذ مواد الی به کمک شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر روش qspr + کاربرد بررسی در با نرم ...


285
تعیین ضریب نفوذ موثر و انرژی فعالیت پسته طی ... ضریب نفوذ موثر پسته همچون اغلب مواد 10 تعیین ...


473
-ضریب نفوذ رطوبت و ... نرخ انتقال حرارت به صورت هدایت، بستگی به جنس مواد و ضریب انتقال حرارت ...


750
ضریب نفوذ موثر پسته همچون اغلب مواد غذایی ... ايران}, keywords = {ضریب نفوذ مؤثر، انرژی فعالیت ...


810
رفتار مغناطیسی مواد عمدتاً به ... مولکولها یک ضریب حساسیت ... ، نفوذ پذیری بالایی ...


711
خواص مواد (Material Properties) می­ تواند با ساختار داخلی آن ها مرتبط باشد. در این جا به تعریف مواردی ...


95
خواص مواد (Material Properties) می­ تواند با ساختار داخلی آن ها مرتبط باشد. در این جا به تعریف مواردی ...


192
ضریب انتقال حرارت، استحکام فشاری و ضریـب نـفوذ رطـوبت از ... معمولا مواد با چگالی ...


333
تخمین ضریب نفوذ مواد آلی به کمک شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر روش qspr کاربرد حل مساله مدل دانلود ...


786
خلاصه مقاله3 از نشريه شماره18 عنوان: تاثیر ژل میکروسیلیس در ضریب نفوذپذیری آب در بتن


409
افزایش ضریب نفوذ در مواد نانوساختار سبب تغییر برخی خواص مواد به شرحد زیر می شود :


470
اثر اجزاء تشکیل دهنده ی بتن بر روی ضریب نفوذ ... مهندسی مواد. ریخته گری دقیق مقدمه: ...


101
تراز: طی چند سال گذشته به دلیل وجود خطای قابل توجه در محاسبه و اعلام شاخص ضریب نفوذ اینترنت ...


244
در اندازه‏گیرى ضریب نفوذ پذیرى ذاتى مصالح، مقادیر بدست آمده ... تولید مواد شیمیایی بتن و ...


718
نفوذپذیری بتن و سرعت انتقال مواد از میان بتن ... ضریب نفوذ پذیرى مشخصه‏اى از بتن است كه ...


393
تخمین ضریب نفوذ مواد آلی به کمک شبکه عصبی ... عصبی مصنوعی بر اساس ترکیبات مواد مغذی و ...