383
تراوایی مغناطیسی یکی از ویژگی‌های هر محیط است که به آن ضریب ... برخی از مواد ...


411
ضریب نفوذ بیمه کشور در سال 86 معادل 3/1 است. این ضریب برای منطقه خاورمیانه، منا، آسیا و ...


786
... به آن دسته از مواد ... اکسید است و پارامترهای مغناطیسی مطلوبی نظیر ضریب نفوذ ...


831
افزایش ضریب نفوذ در مواد نانوساختار سبب تغییر برخی خواص مواد به شرحد زیر می شود :


334
وبلاگ تخصصی مهندسی متالورژی صنعتی - مصطفی سخراوی کارشناس مواد و متالورژی صنعتی و ...


60
مگر ضریب نفوذ پذیری به فضاهای خالی خاک بستگی ندارد و هرچه خاک فضای خالی بیشتری داشته ...


902
روش استاندارد آزمایش برای آزمایش نفوذ ... خاک مقادیر n ممکن است با ضریب تغییراتی در ...


954
خلاصه مقاله3 از نشريه شماره18 عنوان: تاثیر ژل میکروسیلیس در ضریب نفوذپذیری آب در بتن


1
ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان 83.5 درصد و برای زنان 72 درصد بوده است و بالاخره ضریب ...


525
تخمین ضریب نفوذ مواد الی به کمک شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر روش qspr + کاربرد بررسی در با ...


843
روش استاندارد آزمایش برای آزمایش نفوذ ... خاک مقادیر n ممکن است با ضریب تغییراتی در ...


526
تخمین ضریب نفوذ مواد الی به کمک شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر روش qspr + کاربرد بررسی در با ...


697
نفوذپذیری بتن و سرعت انتقال مواد از میان بتن ... ضریب نفوذ پذیرى مشخصه‏اى از بتن ...


251
ضریب نفوذ بیمه در هندوستان در حال حاضر 4.1درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل ...


345
مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه ...


388
پژوهش و تحقیق - اندازه گیری ضریب نفوذ مایعات در گازها - مشاهدات پروژه های مهندسی شیمی و ...


394
ضریب نفوذ اپراتور اول همراه نیز طی این مدت 53 درصد اعلام شده است. در مجموع نیز از میان 64 ...


324
ضريب نفوذ اينترنت در مناطق مختلف جهان. در جدولي كه مشاهده مي كنيد تعداد كاربران ...


590
در حالی مهدیون صحبت از ضریب نفوذ 35 درصدی اینترنت می‌کند که مرکز آمار ایران سال گذشته ...


640
وبلاگ تخصصی مهندسی متالورژی صنعتی. مصطفی سخراوی کارشناس مواد و متالورژی صنعتی و ...