242
تراوایی مغناطیسی یکی از ویژگی‌های هر محیط است که به آن ضریب ... مغناطیسی برخی از مواد


679
D ضریب نفوذ یا نفوذ ... که ɸ غلظت ماده نفوذ کننده می‌باشد، t زمان و D ثابت نفوذ می‌باشد. مواد ...


185
ﻪﻣﺪﻘﻣ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻢﻬﻣ داﻮﻣ يروآﺮﻓ رد ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫﺪﻨﯾآﺮﻓ و تﻻﺎﻌﻔﻧا و ﻞﻌﻓ زا يرﺎﯿﺴﺑ


19
ضریب نفوذ حرارتی مواد باجامدات و گازهاومایعات


30
تخمین ضریب نفوذ مواد الی به کمک شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر روش qspr + کاربرد بررسی در با نرم ...


297
منافذ موجود در این نوع تخلخل در اثر انحلال مواد عملکرد فشارهای ... نفوذ پذیری را معمولا با ...


172
رفتار مغناطیسی مواد عمدتاً به ... مولکولها یک ضریب حساسیت ... ، نفوذ پذیری بالایی ...


946
نفوذپذیری بتن و سرعت انتقال مواد از میان بتن ... ضریب نفوذ پذیرى مشخصه‏اى از بتن است که ...


237
به طور کلی،حضور مواد فعال سطحی حتی به ... مواد فعال سطحی ، ضریب نفوذ کاهش می یابد و حتی ...


855
پژوهش و تحقیق - اندازه گیری ضریب نفوذ مایعات در گازها - مشاهدات پروژه های مهندسی شیمی و ...


579
پژوهش و تحقیق - اندازه گیری ضریب نفوذ مایعات در گازها - مشاهدات پروژه های مهندسی شیمی و ...


737
ضریب نفوذ موثر پسته همچون اغلب مواد غذایی بین تا تعیین شده است. ...


938
نفوذپذیری بتن و سرعت انتقال مواد از میان بتن ... ضریب نفوذ پذیرى مشخصه‏اى از بتن است كه ...


128
بر طبق آمارهای دفتر معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات ضریب نفوذ ... ۱۲۶ خرده فروش مواد ...


538
زنجان - ایرنا - مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال سازمان ...


563
خلاصه مقاله3 از نشريه شماره18 عنوان: تاثیر ژل میکروسیلیس در ضریب نفوذپذیری آب در بتن


3
Diffusion ‫نفوذ‬ ‫‪2‬‬ ‫مقدمه‬ ‫• لزوم مطالعه‬ ‫برخی از مواد برای ... در ضریب نفوذ ...


64
براى اندازه‏گیرى ضریب نفوذ پذیرى بتن در برابر گاز که به مقادیر ضریب نفوذ ... تاثیر مواد ...


355
3- ضریب نفوذ در فولاد و ... قابلیت تشخیص مواد و نوع آن در حالتیکه توسط یک حفاظ فلزی بصورت ...


222
اثر القای مغناطیسی بر تراوایی مغناطیسی مواد برای مواد پارامغناطیس و همین طور دیامغناطیس ...