913
تراوایی مغناطیسی یکی از ویژگی‌های هر محیط است که به آن ضریب ... برخی از مواد ...


301
که ɸ غلظت ماده نفوذ کننده می‌باشد، t زمان و D ثابت نفوذ می‌باشد. مواد غیر فیکی: موادی نیز ...


916
ﻪﻣﺪﻘﻣ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻢﻬﻣ داﻮﻣ يروآﺮﻓ رد ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫﺪﻨﯾآﺮﻓ و تﻻﺎﻌﻔﻧا و ﻞﻌﻓ زا يرﺎﯿﺴﺑ


849
به طور کلی فرلیت(به انگلیسی: Ferrites) به آن دسته از مواد مغناطیسی اطلاق می‌شود که جزء اصلی ...


616
پژوهش و تحقیق - اندازه گیری ضریب نفوذ مایعات در گازها - مشاهدات پروژه های مهندسی شیمی و ...


697
اعتبار این آگهی به پایان رسیده است. صفحه اصلی; کامپیوتر. مجله و کتاب; كامپيوتر و قطعات


395
رفتار مغناطیسی مواد عمدتاً به ... مولکولها یک ضریب حساسیت ... ، نفوذ پذیری بالایی ...


877
مقاله تعیین ضریب نفوذمواد آلی به کمک روش QSPR, در دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی (2nd National ...


566
تخمین ضریب نفوذ مواد الی به کمک شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر روش qspr + کاربرد بررسی در با نرم ...


407
براى اندازه‏گیرى ضریب نفوذ پذیرى بتن در برابر گاز که به مقادیر ضریب نفوذ ... تاثیر مواد ...


121
مواد و روش‌ها: در ... 60 تا 80 درجه سانتی‌گراد مدلسازی و شرایط برای رسیدن به حداکثر ضریب نفوذ و ...


881
تعمیم پذیری و سادگی مدل ارائه شده برای تمام مواد تحت ... تغییرات ضریب نفوذ در حین ...


307
ضریب نفوذ حرارتی بعلت حساسیت فوق العاده اش با بر هم کنش یک خاصیت مهم برای ... مواد و روش ...


107
زنجان – ایرنا - مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی، بهداشتی و حلال سازمان ...


784
مواد شیمیایی با مقادیرزیر در لوله آزمایش ریخته شود ... تاثیر جرم مولکولی بر ضریب نفوذ بررسی ...


416
d ضریب نفوذ است و واحد آن متر مربع بر ثانیه است. ضریب نفوذ برای مواد متخلف اندازه‌گیری شده است.


457
مقاله بررسی فرآیند نفوذ و تعیین ضریب نفوذ نانو کامپوزیت PMMA-Clay با ... همایش ملی مواد ...


316
مقاله تعیین ضریب نفوذ پذیری خاک های ... های نوین در مواد و مصالح ، مدیریت ساخت ...


553
آبادیس - ضریب نفوذ گرمایی ضریب نفوذ گرمایی در علم انتقال حرارت، معیاری از توانایی یک ماده در ...


624
افزایش ضریب نفوذ در مواد نانوساختار سبب تغییر برخی خواص مواد به شرحد زیر می شود :