568
بنیاد ملی نخبگان سازمانی ایرانی ... مشاور و مدیر کل حوزه ... با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم ...


786
... ضوابط ستاد کل نیروهای ... بنیاد ملی نخبگان و ... ستاد کل نیروهای مسلح و ...


872
... ستاد کل نیروهای مسلح ... طریق بنیاد ملی نخبگان و ... بنیاد و بر اساس ضوابط ستاد کل ...


295
بنیاد ملی نخبگان به ... بنیاد ملی نخبگان شده و می ... اساس ضوابط ستاد کل نیروهای ...


315
... ستاد کل نیروهای مسلح ... طریق بنیاد ملی نخبگان و ... اساس ضوابط ستاد کل نیروهای ...


788
«سخنگوی بنیاد ملی نخبگان» در ... به «ستاد کل نیروهای مسلح ... و ضوابط نخبگان و ...


251
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در ... ضوابط عمومی ... و بنیاد ملی نخبگان ...


641
... و نخبگان در ... کل نیروهای مسلح و بنیاد ملی ... که ستاد کل نیروهای مسلح ...


780
بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح ... بنیاد ملی نخبگان و ... و بالاتر با توجه به ضوابط ...


935
... سازمانی، شرایط و ضوابط کمیسیون ... وب سایت بنیاد ملی نخبگان محفوظ میباشد. " بنیاد نخبگان ...


943
... انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ... ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: نخبگان به صورت ...


671
... بنیاد ملی نخبگان و ... و بالاتر با توجه به ضوابط ... به ستاد کل. نیروهای مسلح ...


507
جوایز بنیاد ملی نخبگان به برگزیدگان جشنواره رازی اعطا شد


570
... با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ... ملی نخبگان و تلاش بنیاد ... و آشنایی با برخی از ضوابط ...


409
... ندارد و آمار آن ... ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد ملی نخبگان صورت می‌گیرد و این ...


982
... های بنیاد ملی نخبگان منتشر و بر ... و بر اساس ضوابط ... ستاد کل نیروهای مسلح ...


180
... بنیاد ملی نخبگان به ... و در صورتی که مشمول ضوابط ... ستاد کل نیروهای مسلح ...


334
... بنیاد نخبگان 2. طرح و ... ستاد کل نیروهای مسلح ... بنیاد ملی نخبگان نیروهای ...


567
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ... ستاد کل نیروهای مسلح ... بنیاد ملی نخبگان و ...


380
... پشتیبانی نیروهای مسلح و ... ملی 7 بنیاد حفظ آثار و ... 8 ستاد کل نیروهای مسلح ...