827
مشاور و مدیر کل ... سایت ستاد ... تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان ...


420
... و ستاد کل نیروهای مسلح ... بنیاد ملی نخبگان با ستاد ... ضوابط ستاد کل نیروهای ...


384
افرادی مورد تأیید بنیاد هستند که دانش آموختگان کارشناسی ارشد، دکتری که از طرح خود دفاع کرده‌اند با معرفی بنیاد و بر اساس ضوابط ستاد کل نیروهای مسلح …


655
دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری مشمول طرح هستند همچنین "غلامرضا منتظر"، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی بنیاد ملی نخبگان در این برنامه اظهار داشت: توافقات با ستاد کل نیروهای مسلح از ابتدای ...


608
فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ... بنیاد ملی نخبگان با ستاد ... ضوابط ستاد کل نیروهای ...


453
ستاد کل نیروهای مسلح و ... بنیاد ملی نخبگان با ستاد ... ضوابط ستاد کل نیروهای ...


69
معاون علمی و فناوری گفت: با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ستاد مشترک نیروهای مسلح، زمینه ورود شاغلین دوره خدمت وظیفه عمومی به بازار کسب و کارهای دانش بنیان ...


875
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان؛ سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در امضای تفاهم‌نامه‌ همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ستاد مشترک نیروهای مسلح …


569
فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ... بنیاد ملی نخبگان با ستاد ... ضوابط ستاد کل نیروهای ...


628
... بنیاد ملی نخبگان با ستاد ... ضوابط ستاد کل نیروهای ... ستاد کل نیروهای مسلح ...


671
... بنیاد ملی نخبگان با ستاد ... ضوابط ستاد کل نیروهای ... ستاد کل نیروهای مسلح ...


224
فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح ... بنیاد ملی نخبگان با ستاد ... ضوابط ستاد کل نیروهای ...


334
... و ستاد کل نیروهای مسلح ... بنیاد ملی نخبگان می‌توانند در چارچوب ضوابط ستاد کل نیروهای ...


749
ضوابط استقرار ... و بنیاد ملّی نخبگان به ... به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی ...


10
شرایط و ضوابط; ... جدید از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ... از بنیاد ملی نخبگان) ...


875
بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح ... بنیاد ملی نخبگان و ... و بالاتر با توجه به ضوابط ...


676
... ستاد کل نیروهای مسلح ... در بنیاد ملی نخبگان و بر ... و بر اساس ضوابط ...


316
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: نخبگان به صورت متداول دوره خدمت را نمی‌گذارنند و آن‌ها به صورت پروژه تحقیقاتی دوره خدمت را طی می‌کنند و …


600
رییس بنیاد ملی نخبگان ... ستاد کل نیروهای مسلح ... چارچوب ضوابط ستاد کل نیروهای ...


342
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ... نخبگان نیروهای مسلح و ... بنیاد شهید و ...