36
یونوسفر (یون کره) بخشی از بخش‌های بالایی جو ... جو زمین از عبور پرتوهای زیان‌آور و پرانرژی ...


87
تعیین سن طبقات زمین ... بنابراین سنگهای @و مکانیکی در قسمتهای مشخصی از کره زمین که دارای جهت ...


604
کره زمین دارای چگالی بیشتری نسبت به دیگر سیاره‌های منظومه ...


725
تأثیر میدان مغناطیسی تا دهها برابر شعاع کره زمین و نسبت به ... خارج به طبقات بالایی ...


268
Geology - تعیین سن طبقات زمین - انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه پیام نور قم


231
تأثیر میدان مغناطیسی تا دهها برابر شعاع کره زمین و نسبت به ... ولی بيرون از طبقات جو ماه ...


820
در جنوب غربی ایران طبقات زمین از نقطه نظر گلهای حفاری


565
جو کره ی زمین ... ذرات در این طبقه نسبت به طبقات پائینی خیلی کم است و این امکان حرکت سریع ...


345
ممکن است اشاره به طبقات مختلف کرة زمین باشد، زیرا در علم جدید ثابت شده که زمین از قشرهای ...


332
روشن است که مراد از «ارض» در اینجا کره زمین نیست ... تعداد زیادی از طبقات جوّ زمین را و ...


421
روشن است که مراد از «ارض» در اینجا کره زمین نیست ... تعداد زیادی از طبقات جوّ زمین را و ...


998
زمین شناسی - روشهاي تعيين سن طبقات زمين - زمین شناسی به صورت پیشرفته با بهره گیری از آخرین متد


406
Geology - کره زمین..... - انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه پیام نور قم


597
ب ر اساس نظریه های جدید کره زمین در ابتدا بدون هیچ ... با آن می باشد طبقات دیگر طبق چینش خاص ...


361
طبقات جو یا ... حداکثر ارتفاع این طبقه در مدارهای مختلف کره زمین متفاوت است، بدین صورت که ...


669
کره ی زمین - اطلاعات ... تپه‌های سیلک در 2500 سال پیش مغلوب تمدن آریایی شد که آثار آنها در طبقات ...


128
در برقراری سن نسبی بین طبقات زمین ... بنابراین سنگهای @و مکانیکی در قسمتهای مشخصی از کره زمین ...


317
طبقه بندی لایه های جو اتمسفر زمین را بر حسب چگونگی ... خارج به طبقات بالایی اتمسفر ...


776
اندازه دور تا دور یا محیط کره زمین به طوری که ... در واقع زمین از طبقات و قشرهای مختلفی به ...


348
یکی ازکار هار کارهای گشت کره تنظیم دما در سطح زمین ... که ملکول های طبقات فوقانی جو برای ...