416
اما سابقه رسمی طرح انتقال پایتخت از تهران به ... به نظر من تبریز بهترین شهر برای پایتخت ...


583
در سال ۱۰۰۰ هجری قمری بدستور شاه عباس اول پایتخت صفویان از قزوین به اصفهان انتقال ... تبریز ...


396
... تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تشکیل موسسه مطالعات و اجرای انتقال پایتخت ... طرح ...


360
... رساندن طرح انتقال پایتخت سیاسی از ... تبریز ... رسید طرح انتقال پایتخت به کلی از ...


361
کارشناسان معتقدند ، طرح انتقال پایتخت ایران به هدف مقابله ... انتقال پایتخت به تبریز نکات ...


540
تصویب کلیات طرح ساماندهی و انتقال پایتخت از ... موافق به این طرح داده ... به مشهد و تبریز ...


722
بهترین گزینه برای انتقال پایتخت ... به مشخص شدن شهرهای ... که طرح انتقال پایتخت پس از ...


103
اجرای طرح انتقال پایتخت به اعتبارات ... چون الان در آن منطق ما شرهایی مثل تبریز، اصفهان ...


802
تبریز در وضعیت کنونی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند که با انتقال فرضی پایتخت به این ...


397
... شور دوم طرح انتقال پایتخت در ... قادر به انتقال ان ... شرقی به مرکزیت تبریز است ...


564
انتقال پایتخت باید به مرکز کشور باشد نه ... با انتقال به تبریز به سهولت ... که یک طرح ...


763
طرح انتقال پایتخت سیاسی از تهران به تبریز. ... مجلس به کلیات طرح انتقال پایتخت رای ...


812
خیلیها برای انتقال پایتخت به شهر و ... طرح انتقال پایتخت از تهران ... مردم تبریز در ...


252
اما کدام شهر به جای تهران بار پایتخت ایران بودن را به دوش ... انتقال پایتخت از تهران بالاخره ...


169
طرح انتقال پایتخت از ... لطفا پایتخت را به مکانی در ... انتقال پایتخت از اهم ...


323
طرح انتقال پایتخت ... دیگری به عنوان پایتخت کشور ... قبل، تبریز را به عنوان ...


239
که طرح انتقال پایتخت با توجه به آنکه زیرساخت ... پایتخت از تبریز به قزوین گرفت به موجب اشعاری ...


269
... تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تشکیل موسسه مطالعات و اجرای انتقال پایتخت ... به ...


256
کلیات طرح انتقال پایتخت در 3 ... انتقال پایتخت به شهر ... همچنین تبریز هم پایتخت بوده ...


38
*شما جزو مخالفان طرح انتقال پایتخت بودید. اهم استدلال‌های مخالفان این طرح چیست؟