730
معاون بهداشت وزارت بهداشت ... به نظر شما مهمترین و ملموس ترین دستاورد اجرای طرح تحول سلامت ...


192
معاون آموزشی وزارت بهداشت از تدوین طرح ... برای اجرای طرح تحول نظام سلامت، حرکت جهادی و ...


679
کارشناسان ناظر ستادی وزارت بهداشت سه شنبه دهم آذر ماه از ... مرحله چهارم طرح تحول سلامت ب ...


501
... در پایگاه اطلاعات سلامت وزارت بهداشت ثبت ... که در قالب طرح تحول سلامت نیاز دارویی ...


190
معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان ... طی دو سال از شروع طرح تحول سلامت دهان و دندان در ...


524
وزارت بهداشت، درمان و آموزش ... و تجربه خویش را برای اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت به کار ...


205
... موضوع طرح تحول سلامت هستند. وزارت بهداشت در ... در مورد طرح تحول سلامت و ...


720
سخنگوی وزارت بهداشت دریافت ودیعه هنگام ... نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت: طرح تحول سلامت به ...


782
... و آموزش پزشکی، طرح تحول نظام سلامت را ... بر عهده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ...


817
... امسال اعتبارات طرح تحول سلامت کاهش پیدا ... «در طرح تحول سلامت وزارت بهداشت به عنوان ...


675
... و آموزش پزشکی، طرح تحول نظام سلامت را ... بر عهده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ...


508
... امسال اعتبارات طرح تحول سلامت کاهش پیدا ... «در طرح تحول سلامت وزارت بهداشت به عنوان ...


964
معاون بهداشت وزارت بهداشت ... به نظر شما مهمترین و ملموس ترین دستاورد اجرای طرح تحول سلامت ...


138
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان متولي سلامت در کشور با ... طرح تحول نظام سلامت ...


532
مهندس عسگری ،معاون فنی دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت درمان ... طرح تحول سلامت ...


420
با اجرای طرح تحول سلامت نه تنها کشور از ... وزارت رفاه در وزارت بهداشت به چشم مردم ...


74
آغاز رسمی طرح تحول نظام سلامت در ... و ضرورت طرح تحول بهداشت و ... وزارت بهداشت ...


509
... طرح تحول سلامت ، بهداشت ... در گام سوم طرح تحول سلامت وزارت بهداشت اقدام به بازنگری کتاب ...


282
کارشناسان ناظر ستادی وزارت بهداشت سه شنبه دهم آذر ماه از ... مرحله چهارم طرح تحول سلامت ب ...


765
در طرح تحول سلامت همین ... سیاست‌ها اشاره کرده که وزارت بهداشت متولی سلامت باشد، مثلا ...