951
اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش ... بکارگیری 16000 پرستار در طرح تحول سلامت/ استخدام ...


923
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت از مراکز ... پس از طرح تحول سلامت، به دلیل ...


416
... سال از شروع طرح تحول سلامت دهان و ... سلامت وزارت بهداشت ... تحول و عملکرد ...


513
تخریب‌های سازمان یافته جلوی حرکت وزارت بهداشت ... ترین دستاورد اجرای طرح تحول سلامت چه ...


328
وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت ... خدمت را در تحول سلامت وزارت بهداشت به کارگران ...


992
وزیر بهداشت: طرح تحول سلامت ... در پی عدم پرداخت مطالبات بیمارستان‌های وزارت بهداشت از ...


494
کارشناسان ناظر ستادی وزارت بهداشت سه شنبه دهم آذر ماه از ... مرحله چهارم طرح تحول سلامت ب ...


279
... و آموزش پزشکی، طرح تحول نظام سلامت را ... بر عهده ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ...


444
طرح تحول جمعیت در دستور کار وزارت بهداشت. ... طرح تحول نظام سلامت ... طرح تحول بهداشت ...


932
مهندس عسگری ،معاون فنی دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت درمان ... طرح تحول سلامت ...


589
مهندس عسگری ،معاون فنی دفتر نظارت و اعتبار بخشی وزارت بهداشت درمان ... طرح تحول سلامت ...


413
... چشیدند و به همین علت طرح تحول سلامت در دولت‌های ... وزارت بهداشت برای پیشگیری ...


606
... مختلف مجلس با طرح تحول سلامت بودیم/ فراهم ... بهداشت با حمایت وزارت بهداشت تلاش می ...


767
آغاز رسمی طرح تحول نظام سلامت در ... و ضرورت طرح تحول بهداشت و ... وزارت بهداشت ...


612
وی با بیان اینکه معتقدیم در این دوره از وزارت بهداشت اتفاق ... طرح تحول نظام سلامت به دور ...


410
... طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت را رو ... کد نمایش اخبار " اخبار طرح تحول نظام سلامت ...


841
... عملکرد وزارت بهداشت و حوزه سلامت را مردم ... مردم با اجرای طرح تحول سلامت ...


382
طرح تحول سلامت خدمت بزرگی است که ... ما الان یک بخش بازرسی در وزارت بهداشت داریم که باید آن را ...


636
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به عنوان متولي سلامت در کشور با ... طرح تحول نظام سلامت ...


346
طرح تحول سلامت: ... بین معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه سلامت ...