876
پرتال رسمي دانشگاه علوم پزشکي تهران. ... سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی: ... طرح طبقه بندی ...


298
... مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران ... به گذراندن طرح در دانشگاه علوم پزشکی ...


323
... در ایران و نقش دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در ... از اجرای طرح تحول سلامت ...


485
... در طرح «چشمک به زندگی سالم» که با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی آزاد ... واحد پزشکی تهران ...


386
... های پزشکی طرح گذرانده ... استان تهران و ... دانشگاه علوم پزشکی تبریز به ...


398
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران ... معاون درمان دانشگاه گزارش دوساله بسته‌های طرح ...


450
نتایج پژوهش محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران ... برگزاری جلسه اعضای ستاد اجرایی طرح ...


478
آیین نامه های طرح ... دانشگاه صنعت و ... دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می ...


618
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ... تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ، مقابل بیمارستان ...


70
پیام ویدیویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران ... طرح عمرانی در ... دانشگاه علوم ...


994
پیام ویدیویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران ... طرح عمرانی در ... دانشگاه علوم ...


787
طرح درس های گروه پرستاری مراقبت های ... دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران ...


730
اجرای دوازدهمین مرحله طرح ... دوره‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان ...


707
پژوهشکده محيط زيست دانشگاه علوم پزشکی تهران به عضويت شبکه ارزيابی خطر ... طرح های خاتمه ...


99
... منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران. ... طب اورژانس شهر تهران، تاریخ شروع طرح 1389 ...


552
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: سامانه ثبت نام اینترنتی مشمولان طرح نیروی ...


735
• کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده ... طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی : 1904 : اسناد و مدارک فارسی : 1621 :


389
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی : برگزاری اولین جلسه ستاد مرکزی طرح ... تهران ...


400
موزه ملی تاریخ علوم پزشکی; ... مرکز قلب تهران; ... شادباش نوروز رییس دانشگاه و گزارش اسفند ...


424
دانشگاه علوم پزشکی تهران ... اولین کارگاه میکروفلوئیدیک در دانشگاه علوم پزشکی ... طرح های سال ...