795
مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان: طرح شهاب در ... شهاب در مدارس ابتدایی ... شهاب مطرح شد ...


398
دوره ابتدایی استان زیر ... آغاز طرح شهاب در مدارس استان+ ... مجری طرح برگزار می شود استان ...


592
طرح استعدادیابی شهاب در همه مدارس ابتدایی استان زنجان اجرا می شود


624
زنجان-مدیر کل آموزش‌وپرورش استان زنجان با اشاره به آغاز اجرای طرح شهاب در مدارس استان ...


900
... چهارم ابتدایی برگزار شد و امسال ... «طرح شهاب» در مدارس ... و فوریت در سطح استان ...


998
طرح شهاب در مدارس ابتدایی ... روز در استان زنجان ... برگزار شد، تاکید کرد: طرح شهاب با ...


727
اجرایی شدن طرح ملی شهاب در تمام مناطق استان زنجان. ... ابتدایی برگزار شد. ... طرح شهاب" در مدارس ...


751
... مدارس ابتدایی استان زنجان ... علم در مدارس ابتدایی استان ... طرح ملی شهاب در ...


820
طرح شهاب در مدارس ... شهاب و اجرای آن در مدارس استان ... در مدارس اردبیل برگزار شد .


772
طرح استعدادیابی شهاب در همه مدارس ابتدایی استان زنجان اجرا می شود. معاون آموزش و پرورش ...


967
طرح استعدادیابی شهاب در همه مدارس ابتدایی استان زنجان اجرا می شود. معاون آموزش و پرورش ...


11
... زیر پوشش طرح شهاب ... شدکه امسال در تمامی مدارس ابتدایی ... و شهرستان استان برگزار شد.


530
براساس هماهنگی انجام شده چهار منطقه به ترتیب اولویت مناطق مشگین‌شهر، پارس‌آباد،گرمی و ...


305
معاون آموزش ابتدایی آموزش پرورش ناحیه یک بندرعباس گفت: طرح شهاب ... در محور سوادکوه آغاز شد ...


309
طرح شهاب در مدارس ابتدایی ... روز در استان زنجان ... برگزار شد، تاکید کرد: طرح شهاب با ...


811
رئیس بنیاد نخبگان استان همدان گفت: طرح شهاب در 485 مدرسه ابتدایی همدان اجرا می‌شود.


723
معاون آموزش ابتدایی ... در مدارس) در 5 شهرستان استان اجرا ... سازی «طرح شهاب» برگزار شد. ...


125
... شهاب در مدارس استان زنجان ... مقاطع ابتدایی استان زنجان ... مجری طرح نماد برگزار شد ;


690
کارگروه تخصصی طرح شهاب برگزار شد. ... استانها در استان زنجان نیز به ... مدارس زنجان ...


296
... مدارس ابتدایی دولتی و غیردولتی شهر گرگان در سال ۹۳ برگزار شد. ... طرح شهاب را در استان ...