483
ارائه برنامه ها، طرح ها و جلسات ... برنامه ریزی یک طرح فرهنگی دنبال مطلبی ... پیشنهاد مشخص ...


498
10- طرح گفتمان فرهنگی ویژه جوانان با ... اهداف و برنامه های ... پیشنهاد راه اندازی ...


151
... برنامه پیشنهادی فرهنگی ... این طرح با تدوین برنامه ... ششم -پیشنهاد می شود برنامه ...


619
پیشنهاد ویژه موسسه طرح نوین ... موسسه فرهنگی و انتشاراتی طرح نوین ... برنامه آزمون های آزمایشی ...


39
راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی دانشگاه ... تصویب طرح‌ها، پیشنهاد برنامه ...


951
گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی بوده و آماده دریافت هر گونه طرح و پیشنهاد جهت ...


70
سازمان بسیج مستضعفین در فراخوانی برای ارائه طرح و پیشنهاد در مورد برنامه‌های هفته بسیج سال 94 از عموم مردم به ویژه بسیجیان دعوت به عمل آورد.


290
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به بیان موضوعات مختلفی در حیطه ورزش مدارس از جمله وضعیت نیروی تربیت بدنی در مدارس، طرح‌هایی چون المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای، طرح "حیاط پویا ...


930
ارائه برنامه ها، طرح ها و جلسات ... برنامه ریزی یک طرح فرهنگی دنبال مطلبی ... پیشنهاد مشخص ...


89
فرم اطلاعات و شیوه نامه طرح نویسی ویژه طرح‌ها و برنامه ... فرم پیشنهاد برنامه ... فرهنگی ...


532
من دو مرحله برای روند اجرای طرح پیشنهاد می کنم در ... برنامه زمان بندی ... پژوهشی، فرهنگی ...


822
معیارهای پیشنهاد و انتخاب طرح های ... بومی سازی نظام برنامه ریزی فرهنگی برای تصمیم گیری ...


835
شرح وظایف امور فرهنگی. Ø تهیه و پیشنهاد ... طرح ها و برنامه های ... پیشنهاد برنامه ها ...


449
پیشنهاد ما استفاده از ... نشریه و بروشور یکی از محصولات فرهنگی هر نهاد فرهنگی ... *طرح روی جلد و ...


118
نظر سنجی برنامه های فرهنگی و اجتماعی و تحلیل آن. بررسی و پیشنهاد طرح های پژوهشی و ارائه آن به ...


63
به گزارش خبرنگار فرهنگی ... پیشنهاد داد هر ... می‌توان برنامه ریزی برای طرح 1452 را ...


204
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به پیشنهاد لغو شکل فعلی طرح و ترافیک سالانه، جزئیات این طرح پیشنهادی را تشریح کرد.


150
طرح بیش از 200 پیشنهاد ... برنامه‌ریزی و توسعه شهری، ضمن اعلام خبر فوق افزود: از زمان تشکیل ...


131
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ... پیشنهاد طرح گزارش فعالیت ... مشخصات برنامه/ طرح:


476
طرح همکاریهای ... دانشجویی و فرهنگی; ... مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ...