549
راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور فرهنگی دانشگاه ... تصویب طرح‌ها، پیشنهاد برنامه ...


845
می نویسم زندگی - برنامه پیشنهادی فرهنگی - منتخب قلم زنی های یک سردبیر


774
طرح همکاریهای ... دانشجویی و فرهنگی; ... مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ...


697
ارائه برنامه ها، طرح ها و جلسات ... برنامه ریزی یک طرح فرهنگی دنبال مطلبی ... پیشنهاد مشخص ...


984
گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی بوده و آماده دریافت هر گونه طرح و پیشنهاد جهت ...


317
فرم اطلاعات و شیوه نامه طرح نویسی ویژه طرح‌ها و برنامه ... فرم پیشنهاد برنامه ... فرهنگی ...


972
ارائه برنامه ها، طرح ها و جلسات ... برنامه ریزی یک طرح فرهنگی دنبال مطلبی ... پیشنهاد مشخص ...


267
10- طرح گفتمان فرهنگی ویژه جوانان با ... اهداف و برنامه های ... پیشنهاد راه اندازی ...


779
حمايت از طرح هاي ... 5ـ پیشنهاد برنامه و بودجه ... حسن اجرای برنامه های فرهنگی دانشکده ...


752
شرم آوره که فضاهای تجاری و خدماتی در تهران نه با ارزیابی برنامه ریزان شهری بلکه با میل و اعمال نفوذ سرمایه دار های فاقد سواد ساخته میشه..البته که مسئولین شهری خودشون مئولیت مستقیم دارند چون ...


545
طرح جامع پردیس ... و برنامه ریزی فرهنگی - ... لازم به­ منظور برنامه­ ریزی و پیشنهاد سیاست‌­های ...


196
من دو مرحله برای روند اجرای طرح پیشنهاد می کنم در ... برنامه زمان بندی ... پژوهشی، فرهنگی ...


123
مهندس مسعود خالقی . تلفن مستقیم: 41522008. تلفن داخلی: 008 . وظایف و فعالیت ها: الف) نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه.


571
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ... پیشنهاد طرح گزارش فعالیت ... مشخصات برنامه/ طرح:


772
... را در برنامه‌های فرهنگی و ... جهت پیشنهاد به ... تصویب طرح‌ها، پیشنهاد برنامه ...


122
فرهنگی; ورزشی ... برنامه زمانی ... من دو مرحله برای روند اجرای طرح پیشنهاد می کنم در مرحله اول ...


956
سه طرح بزرگ فرهنگی دانشگاه ... وی از اجرای طرح تولید برنامه های بصری از ... جذب نیمار پیشنهاد ...


305
خبرگزاری تسنیم: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی، هنری مساجد استان اردبیل گفت: حوزه فرهنگ زمانی می تواند ارتقا و اعتلا پیدا کند که همه دستگاه های فرهنگی با قوت و قدرت در صحنه حاضر شده و از ...


509
۶- پیشنهاد برنامه به شورای فرهنگی ... ۸- استخراج طرح های پژوهشی فرهنگی و اجتماعی و ارائه آن ...


474
ـ برنامه‌ریزی و پیشنهاد همکاری برای اجرای طرح‌های ... به مدیریت امور فرهنگی و برنامه ...