875
پول بی‌پشتوانه ... مردم به دلیل راحتی استفاده از پول کاغذی تمامی طلا و نقره خود را با پول ...


54
تا قبل از سال 1975 طلا به عنوان پشتوانه پول هر کشور بوده و چون در آن زمان امریکا بیشترین میزان ...


968
طلا هنوز هم مثل روح بانکو اصرار دارد که جایگاه خود را در جدول پولی حفظ کند.


682
اما از سال ۱۹۷۱ و با حاکم شدن نرخ ارز شناور، طلا دیگر پشتوانه پول نیست.


694
طلا به خوبی با این هدف ... طلایی که به عنوان یک پشتوانه مالی برای پول رایج مورد استفاده ...


592
در نظام پایه طلا، پشتوانه پول، موجودی طلای کشور بود و کشورها موظف بودند فقط در صورت ورود طلا ...


726
مستندساز فیلم "پول بدون پشتوانه" که از ساخت این مستند بدون "پول" و پشتوانه ... پشتوانه طلا ...


453
«پول بدون پشتوانه» با بررسی چگونگی به وجود آمدن پول و اتفاقات چند صد ساله ... قیمت ارز و طلا .


604
پول بی‌پشتوانه یا Fiat Money پول بی‌پشتوانه، پول دستوری یا فیات به ارز داخلی گویند که با وجود ...


113
1,مقاله طلا و استفاده از آن به عنوان پشتوانه مالی,مقاله طلا و ... ازای هر پول کاغذی به ...


901
پول بی‌پشتوانه یا Fiat Money پول بی‌پشتوانه، پول دستوری یا فیات به ارز داخلی گویند که با وجود ...


37
پول بی‌پشتوانه ... مردم به دلیل راحتی استفاده از پول کاغذی تمامی طلا و نقره خود را با پول ...


865
1,مقاله طلا و استفاده از آن به عنوان پشتوانه مالی,مقاله طلا و ... ازای هر پول کاغذی به ...


649
طلا و پشتوانه ... آن بسیار محدود می باشد، مدت های طولانی به عنوان یک وسیله مبادله یا پول ...


403
پولی که پشتوانه آن نیز تولید ناخالص ... سهم اسکناس از سرانه با طلا مشخص شده است، این پول ...


147
صندوق سرمایه گذاری با پشتوانه طلا نوعی ... طلا کالایی مناسب و ارزشمند برای حفظ ارزش پول ...


845
در قدیم پشتوانه پول طلا و نقره بود ولی امروزه پشتوانه اصلی اسکناس، قدرت تولید ناخالص ملی ...


532
پشتوانه پول. ... کشور ما امروز در حدود ۱۹۰میلیون دلار طلا و ارز پشتوانه نگاهداری می‌نماید و ...


904
در قديم پشتوانه پول طلا و نقره بود، اما در زمان فعلي هيچ‌ گونه پشتوانه‌ طلا و نقره‌اي براي ...


365
در نظام پایه طلا، پشتوانه پول، موجودی طلای کشور بود و کشورها موظف بودند فقط در صورت ورود طلا ...