653
کفشهاي شيک زنانه ... دخترانه بدون پاشنه,کفش شيک دخترانه 92,مدل کفش شيک دخترانه,کفش هاي ...


1
پس شخص حقوقی به شرکتها و نهادها و موسساتی اطلاق میشود تا مستقلاً دارای حقوق و تکالیفی شوند ...