642
آیا عبور دودکش از درز انقطاع ... خارجی بدین شکل مجاز است یا به منزله عبور از درز انقطاع ...


226
... بازدید 5 ، درز انقطاع ... درز انقطاع. به طور کلی عبور لوله ... شدم که مقداری از دودکش ...


297
... عبور لوله و ... از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید نهائی که از یک آپارتمان داشتم ، در ...


288
درز انقطاع. به طور کلی عبور ... از درز انقطاع ممنوع می ... به طور کلی از دودکش و لوله ...


295
به طور کلی عبور ... که مقداری از دودکش ... به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای ...


290
به طور کلی عبور لوله ... شدم که مقداری از دودکش ... درز انقطاع عایقكاری لوله ...


234
عبور دودکش از نورگیرها ، جدا از ... آیا می توان از درز انقطاع برای خروج ... لوله بدون درز (2 ...


515
به طور کلی عبور لوله ... از درز انقطاع ممنوع می باشد ... به طور کلی از دودکش و لوله گاز ...


100
... آیا می توان از درز انقطاع برای خروج لوله های دودکش ... عبور دودکش بخاری ، آبگرمکن و ...


199
- هنگام عبور دودکش به ... - قرار دادن دهانه خروجی دودکش در درز انقطاع ... - عبور دودکش از ...


803
- هنگام عبور دودکش به ... - قرار دادن دهانه خروجی دودکش در درز انقطاع ... - عبور دودکش از ...


18
هم چنین نمی توان از درز انقطاع برای ... شود.عبور دودکش از فضای ... نصب دودکش از اجرای ...


623
– از دودکش ... – قرار دادن دهانه خروجی دودکش در درز انقطاع ... – عبور دودکش از فضای ...


936
آیا می توان از درز انقطاع برای ... آیا خروج لوله های دودکش از پنجره ... عبور دودکش از فضای ...


130
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از نجات 8 تن در پی وقوع گاز گرفتگی در دو برج ...


891
... درزهای ساختمان،درز انقطاع،درز انبساط،درز انقباض، درز طولی،درزهای ... فراموشی رمز عبور ...


290
... عبور لوله و ... از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید نهائی که از یک آپارتمان داشتم ، در ...


345
آیا می توان از درز انقطاع برای ... آیا خروج لوله های دودکش از پنجره ... عبور دودکش از فضای ...


567
درز انقطاع : ... باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای ... ستون برای عبور دودکش و ...


356
وی عبور دودکش موتورخانه از محل غیرمجاز ... هشدار داد عبور دودکش از درز انقطاع دو ساختمان ...