605
... بازدید 5 ، درز انقطاع ... درز انقطاع. به طور کلی عبور لوله ... شدم که مقداری از دودکش ...


187
آیا عبور دودکش از درز انقطاع ... خارجی بدین شکل مجاز است یا به منزله عبور از درز انقطاع ...


815
... عبور لوله و ... از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید نهائی که از یک آپارتمان داشتم ، در ...


909
به طور کلی عبور ... که مقداری از دودکش ... به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای ...


37
به طور کلی عبور لوله ... از درز انقطاع ممنوع می باشد ... به طور کلی از دودکش و لوله گاز ...


26
... ديوار خواب فقط با عبور از غلاف پلي اتيلن مشابه حمام مجازاست ... بازدید 5 دودکش و درز انقطاع


316
... آیا می توان از درز انقطاع برای خروج لوله های دودکش ... عبور دودکش بخاری ، آبگرمکن و ...


250
عبور دودکش از نورگیرها ، جدا از ... آیا می توان از درز انقطاع برای خروج ... لوله بدون درز (2 ...


995
هم چنین نمی توان از درز انقطاع برای ... شود.عبور دودکش از فضای ... نصب دودکش از اجرای ...


111
- هنگام عبور دودکش به ... - قرار دادن دهانه خروجی دودکش در درز انقطاع ... - عبور دودکش از ...


47
... علاوه بر موارد فني، نواقص ايمني را نيز کتباً به مالک ابلاغ و پس از اخذ امضاء يک رونوشت ...


266
درز انقطاع : ... باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای ... ستون برای عبور دودکش و ...


358
به طور کلی عبور ... شدم که مقداری از دودکش ... به وسیله درز انقطاع . از ...


532
... قرار دارد واین داکت از حمام عبور می کند ، با توجه به ... درز انقطاع. ... از دودکش ...


636
... درزهای ساختمان،درز انقطاع،درز انبساط،درز انقباض، درز طولی،درزهای ... فراموشی رمز عبور ...


357
وی عبور دودکش موتورخانه از محل غیرمجاز ... هشدار داد عبور دودکش از درز انقطاع دو ساختمان ...


513
وی عبور دودکش موتورخانه از محل غیرمجاز ... هشدار داد عبور دودکش از درز انقطاع دو ساختمان ...


727
... را محاسبه می کنیم و درز انقطاع بین آنها ... برای عبور دودکش و تهویه از داخل کلاف افقی ...


999
آیا محل عبور دودکش ها در ... و گرمایش از درز انقطاع ... دودکش از سطوح با مصالح ...


873
آیا می توان از دودکش شومینه ... آیا می توان از درز انقطاع برای ... عبور دودکش از فضای ...