488
کاربری اعلام نمودند دو سوال در مورد نصب دودکش ها دارم:1- طی بازدید از دودکش های بخاری یک ...


550
درز انقطاع. به طور کلی عبور لوله و سایر تجهیزات ( حتی یک سانت ) از درز انقطاع ممنوع می باشد ...


268
به طور کلی عبور ... به طور کلی از دودکش و لوله ... به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای ...


863
به طور کلی عبور لوله و سایر تجهیزات ( حتی یک سانت ) از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید ...


601
ضوابط مربوط به تاسیسات و طراحی موتور خانه: 1- عبور لوله های تاسیساتی از محل درز انقطاع اكیدا ...


175
... عبور لوله از اماکن مختلف ... بازدید 5 دودکش و درز انقطاع پاسخ به سوال در خصوص عبور دودکش از ...


126
به طور کلی عبور لوله و سایر تجهیزات ( حتی یک سانت ) از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید ...


321
در صورت عبور دودکش از پنجره: ... - قرار دادن دهانه خروجی دودکش در درز انقطاع بین دو ساختمان ...


871
هم چنین نمی توان از درز انقطاع برای خروج ... دیوار محکم شود.عبور دودکش از فضای داخلی و سقف ...


403
... قرار دارد واین داکت از حمام عبور می کند ، با توجه به ... درز انقطاع ... از دودکش ...


654
... قرار دارد واین داکت از حمام عبور می کند ، با توجه به ... درز انقطاع ... از دودکش ...


787
عبور لوله‌ یا دودکش‌ به‌ قطر بیش‌ از ... باشد، در غیر این صورت باید از درز انقطاع ...


146
درزهای ساختمان , درزهای ساختماندرز انقطاعدرز انبساطدرز انقباض درز طولیدرزهای بتندرز کنترل ...


897
برای پوشاندن و پر کردن فواصل درز انبساط از مواردی ... درز انقطاع : ... برای عبور دودکش و ...


33
به طور کلی عبور ... شدم که مقداری از دودکش ... به وسیله درز انقطاع . از ...


846
در صورت عبور دودکش از پنجره: ... - قرار دادن دهانه خروجی دودکش در درز انقطاع بین دو ساختمان ...


561
تاریخ انتشار: 2016 December 27 - ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۵ . صفحه نخست » حوادث


83
آیا می توان از درز انقطاع برای خروج لوله های دودکش ... عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب ...


617
به طور کلی عبور لوله ... شدم که مقداری از دودکش ... از درز انقطاع ممنوع می باشد ...


88
درزهای ساختمان درزهای ساختمان,درزهای ساختماندرز انقطاعدرز انبساطدرز انقباض درز ...