703
کاربری اعلام نمودند دو سوال در مورد نصب دودکش ها دارم:1- طی بازدید از دودکش های بخاری یک ساختمان 4 طبقه که در مجاورت یک ساختمان دو طبقه ساخته شده …


512
درز انقطاع. به طور کلی عبور لوله و سایر تجهیزات ( حتی یک سانت ) از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید نهائی که از یک آپارتمان داشتم ، در مرحله آخر متوجه شدم که مقداری از دودکش موتورخانه در درز ...


386
به طور کلی عبور لوله و سایر تجهیزات ( حتی یک سانت ) از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید نهائی که از یک آپارتمان داشتم ، در مرحله آخر متوجه شدم که مقداری از دودکش موتورخانه در درز انقطاع …


383
ضوابط مربوط به تاسیسات و طراحی موتور خانه: 1- عبور لوله های تاسیساتی از محل درز انقطاع اكیدا" ممنوع می باشد.


660
به طور کلی عبور لوله و سایر تجهیزات ( حتی یک سانت ) از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید نهائی که از یک آپارتمان داشتم ، در مرحله آخر متوجه شدم که مقداری از دودکش موتورخانه در درز انقطاع …


544
54- عبور دودکش از داکت عمومی ممنوع است مگر داکت ويژه ... آیا می توان از درز انقطاع برای خروج ...


9
... عبور لوله از اماکن مختلف ... بازدید 5 دودکش و درز انقطاع پاسخ به سوال در خصوص عبور دودکش از ...


757
به طور کلی عبور لوله و سایر تجهیزات ( حتی یک سانت ) از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید نهائی که از یک آپارتمان داشتم ، در مرحله آخر متوجه شدم که مقداری از دودکش موتورخانه در درز انقطاع …


477
به طور کلی عبور ... شدم که مقداری از دودکش ... به وسیله درز انقطاع . از ...


100
در صورت عبور دودکش از پنجره: ... - قرار دادن دهانه خروجی دودکش در درز انقطاع بین دو ساختمان ...


823
با سلام. در صورتیکه لوله گاز در داکتی قرار گیرد که لوله های فاضلاب در آن قرار دارد واین داکت از حمام عبور می کند ، با توجه به اینکه برای فنر زدن لوله های فاضلاب در هر طبقه و ترجیحا در داخل حمام ...


921
عبور لوله‌ یا دودکش‌ به‌ قطر بیش‌ از ... باشد، در غیر این صورت باید از درز انقطاع ...


452
به طور کلی عبور ... شدم که مقداری از دودکش ... به وسیله درز انقطاع . از ...


749
به طور کلی عبور ... شدم که مقداری از دودکش ... به وسیله درز انقطاع . از ...


583
کنترل عدم عبور دودکش ها از داخل ستونهای فلزی – درز انقطاع – پوترها و سایر محل های ...


676
آیا می توان از درز انقطاع برای خروج لوله های دودکش ... عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب ...


623
آیا می توان از درز انقطاع برای خروج لوله های ... در خصوص مجاز بودن عبور دودکش از نورگیر ...


612
به طور کلی عبور ... شدم که مقداری از دودکش ... به وسیله درز انقطاع . از ...


269
در صورت عبور دودکش از پنجره: ... - قرار دادن دهانه خروجی دودکش در درز انقطاع بین دو ساختمان ...


354
در مقاله تحلیلی امروز برخی از ... 11- تغییر عرض درز انقطاع در ... عبور دودکش و تهویه از داخل ...