26
کاربری اعلام نمودند دو سوال در مورد نصب دودکش ها دارم: 1- طی بازدید از دودکش های بخاری ...


363
... بازدید 5 ، درز انقطاع ... درز انقطاع. به طور کلی عبور ... که مقداری از دودکش ...


624
... عبور لوله و ... از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید نهائی که از یک آپارتمان داشتم ...


672
به طور کلی عبور ... از درز انقطاع ممنوع می ... به طور کلی از دودکش و لوله گاز ...


930
هم چنین نمی توان از درز انقطاع ... از دودکش هایی ... شود.عبور دودکش از فضای ...


226
... آیا می توان از درز انقطاع برای خروج لوله های ... عبور دودکش بخاری ، آبگرمکن و ...


925
و سوالاتی از این ... بازدید 5 دودکش و درز انقطاع پاسخ به سوال در خصوص عبور دودکش از ...


901
آیا می توان از درز انقطاع برای خروج لوله ... عبور دودکش بخاری ، آبگرمکن و موتورخانه ...


901
درز انقطاع : ... باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای ... ستون برای عبور دودکش و ...


988
به طور کلی عبور ... از درز انقطاع ممنوع می ... به طور کلی از دودکش و لوله گاز ...


292
- هنگام عبور دودکش ... - قرار دادن دهانه خروجی دودکش در درز انقطاع ... - عبور دودکش از ...


79
آیا می توان از درز انقطاع ... آیا خروج لوله های دودکش از ... عبور دودکش از ...


383
عبور دودکش از فضای داخل ... دودکش در درز انقطاع بین دو ... بدون درز تا بالاي ...


466
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از ... از بین درز انقطاع ... دودکش موتورخانه ...


482
آیا می توان از درز انقطاع ... عبور دودکش از ... پوشاندن محل درز با استفاده از ...


43
... قرار دارد واین داکت از حمام عبور می کند ، با توجه ... درز انقطاع. ... از دودکش ...


716
آیا می توان از درز انقطاع ... بطور کلی استفاده از دودکش هایی ... عبور دودکش از ...


641
آیا می توان از درز انقطاع ... آیا خروج لوله های دودکش از ... عبور دودکش از ...


813
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از نجات 8 تن در پی وقوع گاز گرفتگی در ...


24
درز انقطاع: برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به ...