303
کاربری اعلام نمودند دو سوال در مورد نصب دودکش ها دارم:1- طی بازدید از دودکش های بخاری یک ...


764
به طور کلی عبور لوله و سایر تجهیزات ( حتی یک سانت ) از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید ...


798
درز انقطاع. به طور کلی عبور لوله و سایر تجهیزات ( حتی یک سانت ) از درز انقطاع ممنوع می باشد ...


407
به طور کلی عبور ... به طور کلی از دودکش و لوله ... به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای ...


50
ضوابط مربوط به تاسیسات و طراحی موتور خانه: 1- عبور لوله های تاسیساتی از محل درز انقطاع اكیدا ...


746
... عبور لوله از اماکن مختلف ... بازدید 5 دودکش و درز انقطاع پاسخ به سوال در خصوص عبور دودکش از ...


491
به طور کلی عبور لوله و سایر تجهیزات ( حتی یک سانت ) از درز انقطاع ممنوع می باشد ، طی بازدید ...


87
هم چنین نمی توان از درز انقطاع برای خروج ... دیوار محکم شود.عبور دودکش از فضای داخلی و سقف ...


563
در صورت عبور دودکش از پنجره: ... - قرار دادن دهانه خروجی دودکش در درز انقطاع بین دو ساختمان ...


256
... قرار دارد واین داکت از حمام عبور می کند ، با توجه به ... درز انقطاع ... از دودکش ...


989
برای پوشاندن و پر کردن فواصل درز انبساط از مواردی ... درز انقطاع : ... برای عبور دودکش و ...


588
پاورپوینت-انواع درزهای ساختمان و راهکارهای مقابله با آنها , درزهای ساختمان،درز انقطاع،درز ...


786
عبور لوله‌ یا دودکش‌ به‌ قطر بیش‌ از ... باشد، در غیر این صورت باید از درز انقطاع ...


829
به طور کلی عبور ... شدم که مقداری از دودکش ... به وسیله درز انقطاع . از ...


766
آیا می توان از درز انقطاع برای خروج لوله های دودکش ... عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب ...


718
11- تغییر عرض درز انقطاع در ساختمانهای ... - در ویرایش 4 برای عبور دودکش و تهویه از داخل کلاف ...


554
از ویکی ‌پدیا ... به واسطه عبور آب از طریق درز سرد موجود بین مقاطع بتن ریزی شده و ... درز انقطاع ...


484
به طور کلی عبور ... شدم که مقداری از دودکش ... به وسیله درز انقطاع . از ...


675
پاورپوینت-انواع درزهای ساختمان و راهکارهای مقابله با آنها : پاورپوینت انواع درزهای ساختمان ...


403
در صورت عبور دودکش از پنجره: ... - قرار دادن دهانه خروجی دودکش در درز انقطاع بین دو ساختمان ...