605
هر عدد به توان یک برابر خودش است. a 1 = a. هر عدد به توان صفر برابر یک است. a 0 = 1 ... توان‌های کسری ...


840
هرگاه عددی را چند بار در خودش ضرب کنیم، می گوییم آن عدد را به توان ... xبه توان عددی کسری برسد ...


223
اعداد گویا از منفی بی نهایت تا ... واین عدد را نمیتوان کسری یا ... مربع یک عدد یعنی x به توان 2 ...


357
... بی نهایت ... مربعی باشد تا بتواند به توان برسد ... نمایش عدد 3.14 به صورت 15 رقمی مذکور ...


144
است اما ما در حد می گوییم هر عدد تقسیم بر بی نهایت ... به توان 0 برسد ... به جز صفر کسری ...


104
... خورشید برسد ( یعنی کره ای به ... عدد 10 به توان 10 به ... به بی نهایت ترکیب ) عدد ...


723
تعداد اعداد اول بی‌نهایت ... قضیه 6-هر عدد فرد را می‌توان به صورت ... اگرعددی به توان زوج برسد ...


478
... یا اعداد کسری به زمان ... هم نادیده می گرفتند چه برسد به ریشه ی ... عدد بی نهایت ...


746
حال اگر b به توان یک عدد ... آن عدد برسد برابر با y شود. به عبارت ... که به بی‌نهایت می ...


866
حرف e به معنای 10 به توان عدد بعد ... کند، نیاز به بی نهایت حافظه برای ... عدد کسری 1/10 را ...


146
حرف e به معنای 10 به توان عدد بعد ... کند، نیاز به بی نهایت حافظه برای ... عدد کسری 1/10 را ...


243
... امتیازات به عدد حداقل 24 برسد، اگر ... مجلس بی نهایت ... 9 روز کسری به ازای هر ...


491
... تا به خانه شصت و چهارم برسد ... دو عدد مثبت نوشت : به توان 3 به ... از بی نهایت عدد ...


478
... مقداری را به بی نهایت ... کند و به کارش برسد؛ از آنها ... با توان هایی از عدد ۲ و ...


155
*هر عددی به توان 1خود آن عدد می شود ... *عدد0به هر توانی برسد ... (تعریف نشده و یا بی نهایت) ...


742
... و محبت ها را به توان ... عدد هفت (به ... وy ها شیبی به سوی کمال بی نهایت کشیده ...


109
... ثابت کرد، تعداد عددهای اول، بی نهایت ... کسری که صورت و مخرجش عدد ... به توان زوج برسد ...


47
آنان تلاش کردند تا این عدد را بصورت کسری ... به توان زوج برسد ... بی‌نهایت ...


481
پنج به توان چهار? عدد 5 پایه و ... 2- یک به هر توانی که برسد ... توان هر مقداری را به بی نهایت بخش ...


242
9/28/2006 · ... به صورت کسری که صورت و مخرجش عدد ... بی‌نهایت ... اگرعددی به توان زوج برسد ...