69
... ائتلاف تحت امر عربستان را که در یمن می ... شد، نقض قوانین جنگی است. ... حمله داعش به ...


290
... متهم کرده است ... عربستان سعودی در یمن را به ... سعودی را به نقض قوانین جنگی در ...


706
سعد الحریری گفت اقدام عربستان در حمله به یمن ... را صادر کرده است. ... جنگی در تجاوز به یمن ...


873
... ائتلاف تحت امر عربستان را که در یمن ... را که در یمن می جنگد، به ... نقض قوانین جنگی است. ...


301
... ائتلاف تحت امر عربستان را که در یمن ... شد، نقض قوانین جنگی است. ... حمله پهپادی سپاه به ...


784
... ائتلاف تحت امر عربستان را که در یمن می‌جنگد، به ... نقض قوانین جنگی است. ... جنگی را رد کرده ...


20
... عربستان را که در یمن ... نقض قوانین جنگی است.این ائتلاف مکررا اتهامات جنایت جنگی را رد کرده ...


737
... در حمله به یمن ... نقض قوانین جنگی» در این ... را بسیار دشوار کرده است.


210
... ائتلاف تحت امر عربستان را که در یمن ... نقض قوانین جنگی است. ... حمله به مناطق مسکونی یمن ...


402
... ائتلاف تحت امر عربستان را که در یمن می ... حمله به کرکوک متهم ... شد، نقض قوانین جنگی است. ...


330
... ائتلاف تحت امر عربستان را که در یمن می ... حمله به کرکوک متهم ... شد، نقض قوانین جنگی است. ...


193
... شد، نقض قوانین جنگی است. ... ائتلاف را به دلیل نقض حقوق ... خود در یمن را ...


72
... حمله عربستان به یمن ... که در فهرست جرائم جنگی ... ژنو را نقض کرده است. عربستان ...


66
... ائتلاف تحت امر عربستان را که در یمن می‌جنگد، به ... نقض قوانین جنگی است. ... جنگی را رد کرده ...


345
... شد، نقض قوانین جنگی است. ... عربستان در یمن ... جنایت جنگی را رد کرده و می ...


319
حملات عربستان در یمن جنایات جنگی است - این گروه حقوق بشری اعلام کرد پنج مورد از این حملات ...


121
... را که در یمن می‌جنگد، به ... عربستان را که در یمن می ... شد، نقض قوانین جنگی است. ...


867
... شده است. در نقض آشکار قوانین ... با یمن مستقر کرده است. ... را فراگرفته است. حمله به ...


97
حقوق بشر , قوانین جنگی در حملات ائتلاف به یمن , بحران یمن , بمب‌های خوشه‌ای در حملات جنگنده ...


722
... که عربستان 16 دی در حمله به ... یمن را محکوم کرده است. ... نقض قوانین جنگی در یمن ...