300
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری ... چه گویم زود ... این شاعر ...


806
عُمَر خَیّام نیشابوری ... در عمر خیام نیشابوری حکیم و شاعر ... پرسیدند که ماجرا چه ...


729
فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق عطار کدکنی نیشابوری شاعر ... اگر چه عطار ...


116
به نحوی که نه تولدش را می‌دانیم چه زمانی است ... عطار در میان سه شاعر ... عطار نیشابوری;


722
حکیم عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری ، فیلسوف ، منجم ، ریاضی دان و شاعر ایرانی ... اولیه چه ...


470
حکیم غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری در ۲۸ ... خیام شاعر. ... هر چه باداباد ...


357
اشاره: ۲۵فروردین به فریدالدین عطار نیشابوری اختصاص یافته است؛ شاعر و عارف و نویسندة بزرگ سده هفتم که از شاخصان و استوانه‌های شعر عرفانی فارسی به شمار می‌آید.


846
14 کدام شاعر دربار سلطان ... 19 کتاب سمک عیار در چه قرنی ... 5- سرانجام عطار نیشابوری چه ...


115
روایت شده‌است که در مسیر سفر با فریدالدین عطار نیشابوری نیز ... ادعا چه حقیقت ... شاعر پارسی ...


223
هر چه را باشد ... یغما به سبب شغل اصلی اش به شاعر خشتمال نیشابوری مشهور است.شغل ... قرنی گذشـت ...


638
هر چه را باشد ... یغما به سبب شغل اصلی اش به شاعر خشتمال نیشابوری مشهور است.شغل ... قرنی گذشـت ...


619
در طول چهارده قرنی كه از اسلام می ... در این زمینه شاعران عرب چه ازلحاظ كثرت و ... عطار نیشابوری


831
5- کتاب « قابوس نامه » در چه قرنی ... 25- اولین شاعر پارسی گوی چه کسی بود ... عطار نیشابوری ...


252
حکیم عمر خیام نیشابوری، در رساله‌ای کوتاه، به نام « رسالة فی شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اقلیدس »، که در موسیقی نظری ، نگاشته است، بیست و یک ذوالاربع (یا دانگ‌های) موسیقی زمان خود را با نسبت ...


459
هفت شهر عشق... - حکیم عمر خیام نیشابوری - دیشب باران قرار با پنجره داشت روبوسی آبدار با پنجره داشت...


999
شاعر که‌ در این ... سلطان‌ با خواجه‌ گفت‌، چه‌ جواب‌ داده ... (همین طور عطار نیشابوری) ...


359
شاعر ما یعنی حکیم ابومعین ناصر بن خسرو ... زندگینامه حکیم عمر خیام نیشابوری; ... اشعار عطار ...


9
اشاره: ۲۵فروردین به فریدالدین عطار نیشابوری اختصاص یافته است؛ شاعر و عارف و نویسنده بزرگ سده هفتم که از شاخصان و استوانه‌های شعر عرفانی فارسی به شمار می‌آید.


10
-شیوع عرفان منتسب به چه قرنی ... است، عطار شاعر عارفي است كه اثر ... ی عطار نیشابوری ...


499
- فخرالدین اسعد گرگانی «ویس و رامین» را در چه قرنی ... - «عطار نیشابوری» شاعر و عارف چه قرنی ...