833
او اگر چه در ظاهر ... گزيده اي از اشعار عطار نیشابوری ... آشنایی با ملک الشعرای بهار، شاعر ...


539
به نحوی که نه تولدش را می‌دانیم چه زمانی است ... عطار در میان سه شاعر ... عطار نیشابوری;


59
فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری ... چه گویم زود ... این شاعر ...


315
فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحق عطار کدکنی نیشابوری شاعر ... اگر چه عطار ...


206
پس از این‌که خیام بازگشت، شاگردان پرسیدند که ماجرا چه ... دو کامارگو شاعر ... • عطار نیشابوری.


812
اشاره: ۲۵فروردین به فریدالدین عطار نیشابوری اختصاص یافته است؛ شاعر و عارف و نویسندة بزرگ ...


834
حکیم عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری ، فیلسوف ، منجم ، ریاضی دان و شاعر ایرانی ... اولیه چه ...


762
حکیم غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم خیام نیشابوری در ۲۸ ... خیام شاعر. ... هر چه باداباد ...


415
اشاره: ۲۵فروردین به فریدالدین عطار نیشابوری اختصاص یافته است؛ شاعر و عارف و نویسنده بزرگ ...


534
هفت شهر عشق... - آثار عطار نیشابوری - دیشب باران قرار با پنجره داشت روبوسی ...


930
هفت شهر عشق... - آثار عطار نیشابوری - دیشب باران قرار با پنجره داشت روبوسی ...


847
خیام، عمر خیام، حکیم عمر خیام،حکیم عمر خیام نیشابوری، خیام ... سیصد شاعر ایرانی ... چه پزی تا ...


549
عطار نیشابوری. ... است .ولی آن چه مسلم است این که عطار هفتاد و ... عطار ظهور شاعر فرزانه ...


353
من در دریای حیرت گم شده ام . مرا از این سرگشتگی نجات بخش . در میان دریای خلقت سرگردان و از درون ...


123
تأملی در آرای موسیقی خیام. ساسان سپنتا شهرت حکیم عمر خیام نیشابوری، اغلب به سبب رباعیاتی ...


266
دانلود تحقیق زندگینامه عطار نیشابوری و ... این هفت قرنی که از ... از نظر عطار سمبل ونماد چه ...


858
قرنی گذشـت و مـا ... عطار اگر چه نعـــره ‏ ی عشق ... میهمانید به غزلی از شاعر خشتمال نیشابوری;


916
مختصری درباره عطار نیشابوری و ... این هفت قرنی که از روزگار حیات ... می توان گفت که شاعر مورد ...


421
به بهانه بزرگداشت عطار نیشابوری. ... عطار نیشابوری شاعر و عارف سده‌ی ششم و هفتم است که زندگی ...


561
در طول چهارده قرنی كه از اسلام می ... در این زمینه شاعران عرب چه ازلحاظ كثرت و ... عطار نیشابوری