428
بسیاری از عوامل عقب ماندگی ذهنی ارثی نیست و آن دسته که ... ناتوانی های حرکتی که شایع نیز ...


897
عقب ماندگی ذهنی بر اساس ... جدول زیر تقسیم‌بندی‌های مربوط به عقب ماندگی ذهنی را با ...


905
بسیاری از معلولیت های ذهنی قابل پیشگیری هستند ... عقب ماندگی ذهنی درمان ندارد و بهترین ...


409
عقب ماندگی ذهنی به شرایطی اطلاق می شود که در آن ... معمولاً روانشناسان عقب مانده های ذهنی ...


612
نتایج یک پژوهش در کشور نشان می‌دهد: رابطه معنی‌داری بین "فاصله تولد فرزند بعدی" با عقب‌ماندگی ذهنی متوسط کودک وجود دارد.


505
عقب ماندگی از ماه های اول به چشم می ... عقب ماندگی ذهنی و ناهنجاری حسی و حرکای و اختلالات ...


930
روان شناسی - عقب ماندگی ذهنی - روان شناسی(مقالات,کتب و همچنین دست نوشته های شخصی)


981
این طبقه‌بندی شامل مقوله‌‌های عقب‌ماندگی ذهنی خفیف، متوسط، شدید و عمیق می‌باشد.


254
بخشی از ترجمه: چکیده عقب ماندگی ذهنی یک ایده، یک حالت، یک سندروم، یک نشانه و یک منبع درد و سردرگمی برای خانواده های بسیاری است.


383
عقب‌ماندگی ذهنی در کودکان بحث گسترده و بسیار جامعی است. محققان معتقدند فقط 10 تا 15 درصد عللی که باعث عقب‌ماندگی ذهنی می‌شوند، شناخته شده است.


19
عقب‌ماندگی ذهنی در کودکان بحث گسترده و بسیار جامعی است. محققان معتقدند فقط 10 تا 15 درصد عللی که باعث عقب‌ماندگی ذهنی می‌شوند، شناخته شده است.


12
این اختلال یکی از شایع‌ترین علت‌های عقب‌ماندگی ذهنی وراثتی است که از هر چهار هزار پسر یک نفر متأسفانه ممکن است به این اختلال مبتلا باشد و …


194
توصیف. عقب ماندگی ذهنی، عبارت است از: توانایی های ذهنی کم تر از حد متوسط که از زمان تولد یا اوایل دوران شیرخوارگی وجود داشته باشد.


484
در برخی از غربالگری های نوزادان ... عقب ماندگی ذهنی در این بیماری شدید است و کودک مبتلا ...


757
انجمن راسخون ، عقب ماندگی ذهنی ... جدول زیر تقسیم بندی های مربوط به عقب ماندگی ذهنی را با ...


125
الف: معرفی بیماری (به انگلیسی: mental Retardation)عقب ماندگی ذهنی اختلالی است که با عملکرد هوشی زیر حد طبیعی و اختلال در مهارتهای انطباقی مشخص می گردد.


494
عقب‌ماندگی‌های ‌روانی(Mental Retardation:MR) یا ناتوانی ذهنی‌و‌هوشی(Intellectual Disability:ID) درجات مختلفی دارد.


222
اختلالات کروموزومی از قبیل کم یا اضافه شدن، شکستگی یا جابجایی کروموزوم‌ها نیز از عوامل ایجاد معلولیت‌های ذهنی است که برخی از آن‌ها به شرح زیر است: سندرم داون[1]، یک ...


397
عقب ماندگی ذهنی به عوامل مختلفی مثل عفونت دوران بارداری، شرایط ژنتیکی، ناهنجاری های کوروزومی، نارس بودن، اشعه ایکس بستگی دارد.


643
عقب ماندگی ذهنی اختلالی است كه با عملكرد هوشی زیر حد طبیعی و اختلال در مهارتهای انطباقی مشخص می گردد.