708
عقب ماندگی ذهنی بر اساس ... جدول زیر تقسیم‌بندی‌های مربوط به عقب ماندگی ذهنی را با ...


934
شناخت کودکان استثنایی - انواع عقب ماندگی ذهنی براساس علل ارثی و محیطی - Exceptional children


864
بسیاری از عوامل عقب ماندگی ذهنی ارثی نیست و آن دسته که ... ناتوانی های حرکتی که شایع نیز ...


768
روان شناسی - عقب ماندگی ذهنی - روان شناسی(مقالات,کتب و همچنین دست نوشته های شخصی)


217
از زمانهای قدیم عقب ماندگی های ذهنی را از نظر پزشکی به دو دسته تقسیم می کردند .


177
یک روانشناس گفت: عقب ماندگی ذهنی شرایطی است که در آن عملکرد کلی ذهن به طور مشخصی پایین‌تر از ...


614
عقب ماندگی ذهنی، مشکلات ویژه ... تواند تا حد زیادی عقب ماندگی های آموزشی آن ها را، از ...


618
عقب ماندگی ذهنی به شرایطی اطلاق می شود که در آن عملکرد کلی ذهن به طور مشخصی پایین تر از حد ...


551
عقب ماندگی ذهنی . ... ـ کار کردن با عقب مانده های ذهنی نباید مانند تصور عمومی بی فایده تلقی ...


841
همچنین بنابر یافته‌ها از آنجایی که بیش از 30 درصد عقب ماندگی‌های ذهنی متوسط در اثر علل ...


579
عقب مانده های ذهنی . به معنای نقص هوشی در اوئل زندگی در مقابل ... عقب ماندگی ذهنی متوسط: ...


85
تعریف عقب‌ماندگی ذهنی با گذشت زمان، كم و بیش دچار تغییرات زیادی شده است. برخی تعاریف اولیه ...


29
Mental retardation توضیح‌ کلی‌ عقب‌ماندگی‌ ذهنی‌ توان‌ هوشی‌ کمتر از میانگین‌ جامعه‌ (ضریب ...


355
عقب ماندگی ذهنی اختلالی است كه با عملكرد هوشی زیر حد طبیعی و اختلال در مهارتهای انطباقی ...


810
یک روانشناس گفت: عقب ماندگی ذهنی شرایطی است که در آن عملکرد کلی ذهن به طور مشخصی پایین‌تر از ...


731
جدول زیر تقسیم بندی های مربوط به عقب ماندگی ذهنی را با توجه به نوع و ... عقب ماندگی ذهنی ...


579
مروری بر تاریخ عقب ماندگی ذهنی نشان می دهد در هر دوره ای از تاریخ ، در هر فرهنگ و تمدنی و در ...


643
اکثر عقب ماندگی های ذهنی خفیف از گروه های اقلیت و دارای سوابق اجتماعی و تخصصی


998
عقب ماندگی ذهنی. ... تشخیص داده می‌شود که در حدود 30 تا 40 درصد عقب‌مانده‌های ذهنی را تشکیل ...


241
عقب ماندگی ذهنی (Mental Retardation) تاخر عقلی مریضی یامشکل روانی نیست.اگرچه مریضی روانی نیست اما ...