514
شناخت کودکان استثنایی - انواع عقب ماندگی ذهنی براساس علل ارثی و محیطی - Exceptional children


485
عقب ماندگی ذهنی بر اساس ... جدول زیر تقسیم‌بندی‌های مربوط به عقب ماندگی ذهنی را ...


623
روان شناسی - عقب ماندگی ذهنی - روان شناسی(مقالات,کتب و همچنین دست نوشته های شخصی)


840
عقب مانده های ذهنی . به معنای نقص هوشی در اوئل زندگی در ... عقب ماندگی ذهنی متوسط: ...


925
۳۰ فروردین عقب ماندگی ذهنی و راه های پیشگیری توسط آسایشگاه عقب ماندگی ذهنی و ...


642
یک روانشناس گفت: عقب ماندگی ذهنی شرایطی است که در آن عملکرد کلی ذهن به طور مشخصی پایین ...


48
شناخت کودکان استثنایی - (( علل عقب ماندگی ذهنی )) - Exceptional children


520
عقب ماندگی ذهنی به شرایطی اطلاق می شود که ... معمولاً روانشناسان عقب مانده های ذهنی ...


686
عقب ماندگی ذهنی . ... ـ کار کردن با عقب مانده های ذهنی نباید مانند تصور عمومی بی فایده ...


710
مروری بر تاریخ عقب ماندگی ذهنی نشان می دهد در هر دوره ای از تاریخ, در هر فرهنگ و تمدنی و ...


930
عقب ماندگی ذهنی . ... ـ کار کردن با عقب مانده های ذهنی نباید مانند تصور عمومی بی فایده ...


522
بسم الله الرحمن الرحیم این گروه بندی عقب ماندگی ذهنی (mental R etardation) بیشتر براساس درجه ...


956
از زمانهای قدیم عقب ماندگی های ذهنی را از نظر پزشکی به دو دسته تقسیم می کردند .


882
7- عقب ماندگی های ناشی از اختلال ... عقب ماندگی ذهنی وتشنج صرعی در 10 درصد موارد این ...


692
دراین صفحه از وب سایت شما را با کلیاتی از طبقه بندی های عقب ماندگی های ذهنی که در وب ...


249
بسیاری از عوامل عقب ماندگی ذهنی ارثی نیست و آن دسته که ... ناتوانی های حرکتی که شایع ...


862
بسیاری از عوامل عقب ماندگی ذهنی ارثی نیست و آن دسته که ارثی است ... عقب مانده های ذهنی;


369
روانشناسی , علوم تربیتی , کودکان کم توان ذهنی - عقب ماندگی ذهنی و راه های پیشگیری ...


340
عقب ماندگی ذهنی (mental Retardation)عقب ماندگی ذهنی اختلالی است که با عملکرد هوشی زیر حد طبیعی ...


145
در بررسی تاریخچه عقب ماندگی ذهنی ، شواهد ... اسلام با عقب مانده های ذهنی با دید ...