401
9/11/2013 · عملیات حرارتی [Only Registered And Activated Users Can See Links] عملیات حرارتی (Heat Treatment) فلزات و آلیاژهای فلزی در ...


561
2/21/2013 · عملیات حرارتی (Heat Treatment) فلزات و آلیاژهای فلزی در مفهوم کلی عبارت است از گرم و سرد کردن کنترل ...


554
Iran University of Science and Technology was originally founded in 1929 as the first Iranian institution to train engineers. Located in Tehran, it consists of 14 ...


196
سال 87 عنوان پروژه نام دانشجو اساتید راهنما بررسی پایداری حرارتی فصل مشترک زمینه تقویت ...


235
موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک گرایش ساخت و تولید. در این بخش فهرست موضوع پایان نامه ...


495
Journal of Advanced Materials in Engineering (Esteghlal) مجله علمی پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی


237
شماره: عنوان پروژه: دانشجو: اساتید راهنما: سال: 1-تولید و مشخصه یابی گرافن اصلاح شده با ...


562
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد1


919
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2